MAN TGE InVehicle Apps
MAN InVehicle Apps

Информация и инструкции InVehicle Apps MAN TGE

С MAN Connect и Infotainment системите ние въвеждаме дигиталната промяна във Вашия MAN TGE и свързваме водача, превозното средство и околната среда.Заедно с телематичната кутия MAN и Infotainment системите MAN Media Van Business и MAN Media Van Business Navigation Вие получавате достъп до InVehicle Apps, които са описани подробно по-долу.

Ограничение на отговорността

Изключване на отговорността Infotainment системи

В ограничението от отговорност (изключване на отговорността) ще намерите:

  • Издателско каре
  • Лицензионно споразумение с краен потребител
  • Използвани лицензи с отворен код
Изключване на отговорността офлайн

Ако превозното средство не е онлайн, можете да извикате издателското каре на MAN, като използвате показания QR код. Просто сканирайте QR кода с Вашия смартфон.

Указание: От съображения за безопасност това приложение не може да се използва по време на шофиране.

Приложение за времето

Приложението за времето Ви позволява да извиквате информация за времето на различни местоположения. Можете да намерите възможностите за избор в долната част на екрана.
(Във вариант на оборудването „MAN Media Van Business“ запитването е възможна само за текущото местоположение на превозното средство.)

Основен екран на приложение за времето

Днес - текущо време за деня (на избраното място)

Подробности за времето

Подробности - Подробности за времето днес (на избраното място)

7-дневен преглед

7 дни - Показване на 7-дневен преглед (на избраното място)

Като изберете ден от 7-дневния преглед, могат да се покажат допълнителни подробности за времето (в избрания ден).

Радар за дъжд

Радар - Показване на метеорологичния радар (на избраното място)

Въвеждане на нови локации - време

С натискане на бутона на менюто можете да добавите други градове към списъка си с любими. За да направите това, въведете името на града в показаното поле за търсене.
(Налично само във вариант на оборудване „MAN Media Van Business Navigation“).
Можете да изберете избраните градове (списък с любими), като използвате функция за плъзгане в главното меню. Градовете са символизирани от сините точки в долната част на екрана. Ако в навигационната система е избрана текуща дестинация, това също се показва като опция за избор. В списъка с любими могат да бъдат запазени максимум 8 града).
С бутона за връщане достигате отново в главното меню.

Указание: От съображения за безопасност това приложение не може да се използва по време на шофиране.

Новини

Можете да получавате актуални новини по голямо разнообразие на различни теми чрез приложението за новини.

Избор на тематична област – новини

В първата стъпка избирате темата.

Избор - единични съобщения

След това можете да изберете желаната статия, за да получите достъп до подробния изглед.

Изображение - избрано съобщение

Можете да използвате бутона за връщане назад, за да се върнете едно ниво назад или към главното меню.

Указание: От съображения за безопасност това приложение не може да се използва по време на шофиране.