MAN Hrvatska

MAN sustav pomoći ­ kod promjene voznog traka

Animacija MAN sustava pomoći kod promjene voznog traka

Pregled

  • Nadzor bočnih područja
    Radarski senzori nadziru vozne trakove s lijeve i desne strane vašeg autobusa.
  • Sigurnost pri promjeni voznog traka
    Sustav vizualno i zvučno upozorava vozača na opasne situacije pri promjeni voznog traka.

Dalekovidan nadzor

MAN sustav pomoći kod promjene voznog traka pruža sigurnost i olakšava manevriranje iz jednog voznog traka u drugi, čak i u najgušćem prometu. Pri brzini vožnje većoj od 50 km/h s pomoću radarskih senzora sustav nadzire bočna područja s lijeve i desne strane vašeg vozila te vam tako pomaže u sigurnoj promjeni voznog traka. Doseg sustava iznosi oko 8 metara prema naprijed, oko 80 metara prema natrag i oko 4,5 metara bočno te ima radijus od oko 180°. U slučaju da senzori na početku promjene voznog traka prepoznaju opasnu situaciju, vozač se upozorava u tri stupnja, čime se pridonosi znatnom smanjenju rizika od sudara s drugim sudionicima u prometu.

1
1. stupanj

Ako MAN sustav pomoći kod promjene voznog traka prepozna pokretni predmet u desnom području upozorenja, svjetleći LED modul na A stupu skreće vozaču pozornost na tu situaciju. Na taj način vozač može procijeniti kada može bez opasnosti uključiti žmigavac za promjenu voznog traka.

2
2. stupanj

Ako sustav na temelju izračunatog načina kretanja pretpostavi da bi moglo doći do sudara, na A stupu se, ovisno o hitnosti, aktiviraju daljnji stupnjevi upozorenja. 2. stupanj: sva tri LED modula na odgovarajućoj strani upućuju na opasnost.

3
3. stupanj

Ako vozač mora trenutno reagirati kako bi spriječio sudar, nastupa 3. stupanj: sva tri odgovarajuća LED svjetla trepere uz oglašavanje zvučnog signala.