MAN Eestis

Heitgaaside õigusaktid – WLTP

WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) asendab senise meetodi NEDC (New European Driving Cycle). Selle mõõtmismeetodi eeliseks on parem võrdlemisvõimalus tänu ühesugustele sõiduprofiilidele ja mõõtmisprotseduuridele. Lisaks sellele pakub WLTP testi ülesehitus oluliselt tegelikkuselähedasemat kulu- ja emissiooniväärtuste ülevaadet.


Kõige olulisema teabe võtsime teie jaoks lühidalt kokku.


MAN TGE WLTP mass ja kasutusluba

1. Milliseid MAN TGEsid WLTP puudutab?

Muutusest on puudutatud ainult sõidukid, mille soovituslik mass on alla 2610 kg ja mis saavad heakskiidu nn Light-Duty-meetodiga. Selle protseduuri käigus seatakse kogu sõiduk katsestendile.

Raskemaid sõidukeid see praegu ei puuduta. Need saavad heakskiidu Heavy-Duty-meetodiga, mille käigus kontrollitakse katsestendil ainult mootorit.

2. Mis ajast alates puudutab WLTP MAN TGEsid?

Kõik uued sõiduautod vajavad alates 1. septembrist 2018 WLTP-vastavusega kasutusluba. MAN TGE puhul puudutab see esialgu ainult Kombi-mudelit, kuna sellel on sõiduauto kasutusluba (M1). Alates 1. septembrist 2019 vajavad kõik MAN TGEd WLTP-vastavusega kasutusluba.

Kõik MAN TGE mudelid aastast 2020 saavad kasutusloa WLTP järgi ja seega saab neid ka pärast 1. septembrit 2019 kasutusse lubada.

WLTP ei puuduta sõidukeid, mis on saanud kasutusloa enne 1. septembrit 2019.

MAN TGE WLTP pealisehituste ja täienduste lahenduste puhul

3. Mil määral puudutab WLTP pealisehitusi ja täiendusi?

Tehases paigaldatud pealisehitused ja täiendused (tervikkomplekti müük)

Tehases paigaldatud pealisehituste ja täienduste puhul (tervikkomplekti müük) rakendub WLTP tõendamiskohustus ehitusaasta 2020 sõidukimudelitele. Teie MANi partner teavitab teid hea meelega ka teie pealisehitusega sõiduki uute CO2-väärtuse kohta.

Eraldi komplekti müük

Pealisehitustele, mis paigaldati šassiile pärast tehasest tarnimist, kuid enne esmast registreerimist, arvutab vastutav MANi edasimüüja või pealisehituse tootja CO2 väärtused, kasutades MANi pakutud arvutusvahendit.

Enne 1. septembrit 2019 võib NEDC kasutusloaga sõidukeid, millel on pealisehitus või täiendus, endiselt takistusteta kasutusse lubada ja uus korraldus neid ei puuduta. Pärast 1. septembrit 2019 võib NEDC kasutusloaga sõidukitele anda kasutuslube ainult taotlusega saadava eriloa alusel.