MAN Eestis

Trükiandmed

Väljaandja

Keil M.A. OÜ
Transpordi 11
68205 Valga
Estonia

Phone +372 605 2000

info@keilma.ee


Registrikohus

VAT No EE100489783


Märkus

Sellel veebisaidil olevat teavet kontrollitakse ja värskendatakse regulaarselt. Teenuseosutaja ega Keil M.A. OÜ ei vastuta lingiga viidatud veebisaidi sisu, ajakohasuse, õigsuse ega täielikkuse eest.

Selle veebisaidi sisu ja struktuur on kaitstud autoriõigusega. Teabe või andmete paljundamine, eelkõige teksti või selle osade või pildimaterjali kasutamiseks on vaja saada enne MAN Truck & Bus SE nõusolek, kui pole ühemõtteliselt teisiti märgistatud.

Keil M.A. OÜ pole ei valmis ega kohustatud võtma osa erimeelsuste lahendamise menetlusest tarbijakaitseorganisatsiooni ees.

© 2024 Keil M.A. OÜ