MAN Eestis

MANi kliimastrateegia 2020

Oma uue TGEga soovime anda olulise panuse kliimakaitsesse. Kliendina saate meid seejuures aidata, tagastades oma vana TGE volitatud tagastuspunkti. Sulgege ahel, et hinnaline tooraine ei läheks raisku.

Meie kliimastrateegia

Seadsime oma aasta 2020 kliimastrateegias põhilised eesmärgid, et vähendada CO2 emissiooni. Nende põhiliste eesmärkide oluline osa on ressursside kokkuhoid.

Meie TGE tootearendus on integreeritud ISO 14001 alusel sertifitseeritud keskkonnahalduse süsteemi. TGE komponendid on märgistatud nende valmistamiseks kasutatud materjalide alusel ning nende sobivust taakasutuseks on kontrollitud standardi ISO 22628:2002 järgi.

MANi kaubikud – vanade autode mahakandmine

MANi kliendina saate anda olulise panuse keskkonnakaitsesse ja tagada, et väärtuslikud toorained ei läheks raisku.

Koos partnerettevõtetega lõime Euroopas ulatusliku vanade sõidukite vastuvõtupunktide ja sertifitseeritud demonteerimisettevõtete võrgustiku. Oma vana TGE saate seal riiklikke seadusesätteid järgides tasuta tagastada.


Vastuvõtupunktid

Tutvuge meie volitatud vastuvõtu-/tagastuspunktidega, et aidata kaasa keskonda säästvale ja eeskirju järgivale taaskasutusele.

Loomulikult saate ka meie töötajatega MANi teeninduse tugipunktides nõu pidada .

Riigipõhised andmed leiate siit:

Siit leiate ülevaate vastuvõtupunktidest

MTÜ ELV
Kakumäe tee 244
13516 Tallinn Estonia
https://elv.ee

Või võtke meiega vahetult ühendust – aitame teid kõikide teemade puhul, mis puudutavad MAN TGE kaubikut.

Võtke ühendust