MAN Transport Solutions: Naše poradenství pro váš přechod na alternativní pohony

Transport Solutions

V přehledu

 • Analýza provozu a koncept mobility
  Analyzujeme vaši firmu a vyvineme se zohledněním všech relevantních faktorů individuální koncept mobility.
 • Dobíjecí infrastruktura a napájení
  Naplánujeme s vámi vybudování dobíjecí infrastruktury a vyvineme pro váš provoz optimální strategii napájení.
 • Poradenství při vstupu do e-mobility
  Jako váš kompetentní partner vám poskytneme podporu při vstupu do e-mobility a také při školení vašich zaměstnanců.

Váš úspěšný přechod na alternativní pohony

Od prvního elektrického nákladního automobilu až po správu integrovaného smíšeného vozového parku – přechod na alternativní pohony s sebou přináší mnoho otázek. 360° poradenství MAN Transport Solutions vám poskytuje spolehlivé odpovědi.

/
Reichweitenermittlung

Stanovení dojezdu

 • Analýza použití vašeho vozidla
 • Simulace vašich provozních procesů a popř. úprava cyklů vašich vozidel
 • Zaznamenávání požadovaného dojezdu a přepravních kapacit

/
Netzwerkanalyse

Analýza sítě

 • Stanovení specifických provozních a segmentových faktorů, které ovlivňují použití elektromobilů (např. doprava, jízdní cykly, náklad, topografie, vedlejší spotřebiče)
 • Sestavení optimálního smíšeného vozového parku pro vaši firmu
 • Analýzy úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty dobíjení

 • Vývoj individuální strategie dobíjení
 • Simulace a optimalizace časových schémat dobíjení
 • Koncepty dobíjecí infrastruktury a úpravy ve vozovém parku

/
Energieversorgung

Napájení

 • Analýza předvídané spotřeby energie ve vaší firmě
 • Vytvoření a kontrola konceptů pro bezpečné napájení
 • Energetický management se zohledněním potenciálu pro optimalizaci při odběru elektřiny a provozních požadavků

/
Energiespeicher

Zásobníky energie

 • Poradenství ohledně bateriových technologií a zacházení s nimi
 • Zobrazení trvale udržitelného alternativního použití baterií pro vozidla
 • Informace o managementu životního cyklu baterií

/
Service

Servis

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepty bezpečnostního školení a školení pro bezpečné zacházení s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

/
Reichweitenermittlung

Stanovení dojezdu

 • Analýza použití vašeho vozidla
 • Simulace vašich provozních procesů a popř. úprava cyklů vašich vozidel
 • Zaznamenávání požadovaného dojezdu a přepravních kapacit

/
Netzwerkanalyse

Analýza sítě

 • Stanovení specifických provozních a segmentových faktorů, které ovlivňují použití elektromobilů (např. doprava, jízdní cykly, náklad, topografie, vedlejší spotřebiče)
 • Sestavení optimálního smíšeného vozového parku pro vaši firmu
 • Analýzy úspory CO2

/
Ladekonzepte

Koncepty dobíjení

 • Vývoj individuální strategie dobíjení
 • Simulace a optimalizace časových schémat dobíjení
 • Koncepty dobíjecí infrastruktury a úpravy ve vozovém parku

/
Energieversorgung

Napájení

 • Analýza předvídané spotřeby energie ve vaší firmě
 • Vytvoření a kontrola konceptů pro bezpečné napájení
 • Energetický management se zohledněním potenciálu pro optimalizaci při odběru elektřiny a provozních požadavků

/
Energiespeicher

Zásobníky energie

 • Poradenství ohledně bateriových technologií a zacházení s nimi
 • Zobrazení trvale udržitelného alternativního použití baterií pro vozidla
 • Informace o managementu životního cyklu baterií

/
Service

Servis

 • Poradenství ohledně úpravy vybavení a procesů servisní dílny
 • Koncepty bezpečnostního školení a školení pro bezpečné zacházení s vysokonapěťovými systémy
 • Podpora při definování technických a jízdních školení pro vaše zaměstnance

Naše poradenství pro váš přechod na alternativní pohony

Postaráme se o vaši mobilitu připravenou na budoucnost

Náš tým odborníků MAN vás uceleně podporuje a vysvětluje s vámi všechny relevantní otázky do posledního detailu.

Reichweitenplanung für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Přechod na elektrické pohony dává smysl samozřejmě pouze tehdy, pokud postačuje dojezd a přepravní výkon. Právě při použití ve městě neujede mnoho vozidel více než 80 až 120 kilometrů. Pokud se průměrný denní kilometrový výkon pohybuje v tomto rozmezí, je elektromobilita tím pravým řešením. Pro spolehlivé informace o možnostech použití a hospodárnosti musíte nicméně zohlednit ještě další faktory.

MAN Transport Solution Servis & údržba

Vstup do elektromobility znamená pro vaši firmu více než jen pouhou výměnu některého nebo několika vašich vozidel. Jedná se o vstup do mobility budoucnosti – se všemi s ní spojenými výhodami. Ale „Elektrická vozidla“ s sebou přinášejí do vaší firmy také celou řadu změn: Od plánování tras přes každodenní dobíjení až po způsob jízdy a vybavení servisní dílny. Z tohoto důvodu je důležité, aby na tuto změnu byli dobře připraveni vaši zaměstnanci a vaše servisní dílny.

Ve spolupráci s MAN Academy proškolíme vaše zaměstnance, aby mohli využívat vaše elektromobily optimálním způsobem. Poskytneme informace o možných rizicích a správném zacházení s elektromobily v případě nehody nebo závady. A budeme k dispozici jako kompetentní partner i vašim servisním dílnám pro jakékoli otázky týkající se práce na elektromobilech.

MAN Transport Solutions napájení

Pokud chcete přechodem na elektromobilitu dosáhnout úspor ve srovnání s vozidly na konvenční pohon, bude vše záviset na realizaci napájení. Analyzujeme pro vás veškeré možné prostředky pro optimalizaci nákladů. Například, jak cíleně využívat dobu výhodného odběru elektřiny a jak se vyhnout odstupňovaným dobíjením dobíjecím špičkám. Nebo jak lze optimalizovat náklady na odběr elektřiny použitím a ukládáním vlastní vyrobené energie, např. pro dobíjení baterií vozidel.

Další klíčovou komponentou elektromobility je baterie vozidla. Její stav a její vodivost jsou rozhodující pro nákladově efektivní provoz elektrifikovaných vozových parků.

Nelze zabránit tomu, aby baterie s přibývajícím věkem neztrácela na své kapacitě a výkonu. Nicméně faktory jako např. způsob používání, údržba a frekvence dobíjení mají výrazný vliv na to, jak rychle a v jakém rozsahu se výkon baterie sníží. Optimalizovaná správa baterií je proto pevnou součástí našich konceptů pro váš vstup do elektromobility.

Die richtige Ladetechnik für Ihre MAN Elektrofahrzeuge

Při vybavení tou správnou dobíjecí technikou se stane váš provozní areál optimálním základem pro vaše elektromobily: Dobíjení baterií po skončení směny vám zajistí dojezd až 200 km pro následující den (podle NEFZ). Další vzdálenost v tentýž den může váš eTGM MAN například urazit, pokud provedete dobíjení o polední přestávce na některé z rychlodobíjecích stanic. Kombinovaná zásuvka CCS s dobíjecím proudem 150 kW umožňuje kompletní dobití baterie maximálně za dvě hodiny.

Hlavní ovlivňující faktory

Nástavby jako například natahovák kontejnerů, chladicí box nebo popelářský lis napájí MAN eTGM elektrickou energií přímo z baterií vozidla. Provoz vedlejších spotřebičů tím vede nevyhnutelně ke snížení dojezdu vašeho elektromobilu. Jak silný tento efekt je, závisí především na druhu nástavby, a také na intenzitě jejího využívání. Proto provedeme podrobnou analýzu vedlejších spotřebičů pro použití vašeho vozidla ve firmě. Takto získané poznatky se poté bezprostředně projeví ve výpočtu dojezdu a optimalizaci tras.

Elektrické nákladní automobily jsou schopny naplno využít svých předností především v městském prostředí: Průměrné rychlosti v typické dopravě ve městě se pohybují kolem 16-20 km/h. A rychlostní maxima na většině tras kolem 50-60 km/h. Koncepty elektrického pohonu v těchto rychlostních rozmezích mají mimořádně úsporný efekt na spotřebu energie. Kromě toho ve srovnání s jízdou na spalovací motor pro vaši energetickou bilanci již není zátěží doprava s neustálým popojížděním. Ba naopak: Díky rekuperaci se u MAN eTGM při každém zabrzdění dostane elektrická energie zpět do baterie.

Prediktivní jízda šetří energii. To platí pro každé vozidlo. U elektrického pohonu může nicméně dobře vyškolený řidič získat výrazně vyšší dojezd. Plynulé zrychlování a cílené použití rekuperace výrazným způsobem spotřebu energie snižuje.

Hmotnost nákladu a terénní profil trasy ovlivňují dojezd vašeho elektrického nákladního automobilu poměrně málo. Výrazně větším způsobem ho ovlivňuje provoz topení a vysoké rychlosti. I tak je nicméně důležitá podrobná analýza sítě vašich tras a potřeby dobíjení. Protože ta vám poskytuje důležité informace v ohledu na optimalizaci tras a cyklů vozidla.

Elektropohon produkuje výrazně nižší objem odpadního tepla než spalovací motor. MAN eTGM proto využívá čistě elektrický systém topení a klimatizace. Pracuje tak efektivně, aby došlo k minimálně negativnímu ovlivnění dojezdu vašeho elektromobilu.

Mobilita budoucnosti v městském provozu

MAN eTGM

 • Plně elektrický s dojezdem až 190 kilometrů
 • Vynikající energetická a nákladová efektivita
 • Vysoká flexibilita použití a komplexní paket MAN eMobility
Více o MAN eTGM

Více informací? Tady víme, jak na to!

Poradenství? Ideálně osobně:

Máte nějaké otázky?