MAN България

Електрифицирайте своя автопарк с 360° e Mobility консултиране за мобилност от MAN Transport Solutions

Transport Solutions

Накратко

 • Поддръжка при започване на работа с електрическа мобилност
  С цялостна 360° eMobility консултация ние проверяваме дали Вашите маршрути могат да бъдат изпълнявани от електрически превозни средства и дали експлоатацията им може да бъде икономична. По този начин ние ви помагаме да постигнете целите за намаляване на емисиите на CO 2.
 • Консултация на повече от 250 клиента чрез мрежа от експерти по електрическата мобилност в цяла Европа
  Нашите клиенти в цяла Европа се доверяват на експертния опит на около 100 експерти по eMobility, които подкрепяме, например със сезонни енергийни концепции, концепции за логистика на 3 смени или цялостни концепции за електрифициране на техния автопарк.
 • Инфраструктура за зареждане и енергоснабдяване
  Планираме с Вас оформянето на инфраструктура за зареждане и разработваме оптимална стратегия за енергоснабдяване за Вашата фирма.

Нашата подкрепа за Вашия преход

Електрически търговски превозни средства от MAN

Преминаването към електромобилност води със себе си някои предизвикателства. За ефективно и перспективно планиране трябва да се вземат предвид нови фактори - от влиянието на топографията, местния климат и допълнителните консуматори върху пробега, до възможните времена за зареждане и необходимостта от инфраструктура за зареждане. В MAN Transport Solutions ние познаваме тези фактори и сме се специализирали в това да разработим заедно правилното решение за Вас. Позволете ни да Ви посъветваме, за да направите навлизането си в електромобилността възможно най-лесно, планируемо и успешно.

Изтеглете брошурата за стартов пакет eMobility

Имате ли въпроси относно прехода? Намерете отговорите в нашите ЧЗВ

Вашият електрически автопарк: Стартирайте успешно в 4 стъпки

Успешното преминаване към електромобилност изисква внимателно планиране и изпълнение. Нашите приблизително 100 експерти от MAN Transport Solutions ще Ви придружават по пътя Ви към устойчив електрически автопарк – от първоначалната консултация до пълното преобразуване на автопарка. В основата е консултирането MAN 360° eMobility. То е идеално координирано с други добре познати услуги на MAN, като например консултации за финансови решения. В следващите 4 стъпки ще Ви подготвим да преминете към електромобилност.

1
Анализ на потребностите чрез консултиране 360° eMobility

Първи индивидуален анализ за електрификацията на Вашия автопарк въз основа на примерни маршрути и определени условия.

2
Пълна оценка на Вашия автопарк

Детайлен анализ на цялата Ви мрежа и разработване на стратегия за оценка на eMobility.

3
Планиране на инфраструктурата за зареждане

Разработване на решение за зареждане за електрическия Ви автопарк в тясно сътрудничество с нашите партньори.

4
Оптимизация, базирана на данни

Оптимизиране на разходите чрез непрекъснато адаптиране, като се вземат предвид всички съответни промени във Вашата транспортна мрежа.

Консултиране 360° e Mobility: цялостна експертиза, интелигентни решения

От анализа на пробега до концепцията на инфраструктурата Ви за зареждане до експертно обучение: Заедно ще насочим Вашия автопарк към електромобилността.

/
Установяване на пробег и потребление

Установяване на пробег и потребление

 • Анализ на изминаваните в момента маршрути
 • Включване на най-важните фактори, влияещи върху обхвата (напр. полезен товар, топография, допълнителни консуматори, метеорологични условия)
 • Симулация на възможни диапазони за различни сценарии

/
Анализ на мрежата и планиране на маршрути

Анализ на мрежата / планиране на маршрути

 • Симулация на планирането на маршрута Ви с електрически превозни средства и, ако е необходимо, коригиране на ротациите на превозните средства
 • Съставяне на оптимална комбинация от класически и електрически превозни средства за фирмата Ви
 • Анализ на възможните спестявания на CO 2 чрез преминаване към нова технология
 • Анализи на икономическата ефективност

/
Концепция за инфраструктура за зареждане

Концепция за инфраструктура за зареждане

 • Симулация на различни графици за зареждане за вашия автопарк:
  - Извеждане на необходимостта от инфраструктура за зареждане
  - Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Концепции за изграждане на зарядната инфраструктура в депото
 • Сценарии за изграждане за обществено зареждане

/
Концепция за зареждане и енергия

Концепция за зареждане и енергия

 • Извличане на очакваното потребление на енергия от планирането на маршрута
 • Създаване и изпробване на концепции за сигурни енергийни доставки, напр. избягване на пикове на натоварване
 • Разработване на енергийна концепция с отчитане на потенциала за оптимизация на снабдяването с електроенергия и оперативните изисквания като образец за доставчика Ви на електроенергия

/
Преобразуване на автопарка

Преобразуване на автопарка

 • Разработване на дългосрочен план за цялостно преминаване на автопарка към електрически превозни средства
 • Определяне на потребностите от електроенергия и нуждите от развитие на инфраструктурата за зареждане с цел ранно планиране на основните строителни мерки и подаване на заявления за разширени електрически връзки към мрежовия оператор
 • Разработване на изчисления за икономическа ефективност и инвестиционно планиране за съгласуване с дългосрочни програми за финансиране

/
Услуги и обучение

Услуги и обучение

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

/
Установяване на пробег и потребление

Установяване на пробег и потребление

 • Анализ на изминаваните в момента маршрути
 • Включване на най-важните фактори, влияещи върху обхвата (напр. полезен товар, топография, допълнителни консуматори, метеорологични условия)
 • Симулация на възможни диапазони за различни сценарии

/
Анализ на мрежата и планиране на маршрути

Анализ на мрежата / планиране на маршрути

 • Симулация на планирането на маршрута Ви с електрически превозни средства и, ако е необходимо, коригиране на ротациите на превозните средства
 • Съставяне на оптимална комбинация от класически и електрически превозни средства за фирмата Ви
 • Анализ на възможните спестявания на CO 2 чрез преминаване към нова технология
 • Анализи на икономическата ефективност

/
Концепция за инфраструктура за зареждане

Концепция за инфраструктура за зареждане

 • Симулация на различни графици за зареждане за вашия автопарк:
  - Извеждане на необходимостта от инфраструктура за зареждане
  - Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Концепции за изграждане на зарядната инфраструктура в депото
 • Сценарии за изграждане за обществено зареждане

/
Концепция за зареждане и енергия

Концепция за зареждане и енергия

 • Извличане на очакваното потребление на енергия от планирането на маршрута
 • Създаване и изпробване на концепции за сигурни енергийни доставки, напр. избягване на пикове на натоварване
 • Разработване на енергийна концепция с отчитане на потенциала за оптимизация на снабдяването с електроенергия и оперативните изисквания като образец за доставчика Ви на електроенергия

/
Преобразуване на автопарка

Преобразуване на автопарка

 • Разработване на дългосрочен план за цялостно преминаване на автопарка към електрически превозни средства
 • Определяне на потребностите от електроенергия и нуждите от развитие на инфраструктурата за зареждане с цел ранно планиране на основните строителни мерки и подаване на заявления за разширени електрически връзки към мрежовия оператор
 • Разработване на изчисления за икономическа ефективност и инвестиционно планиране за съгласуване с дългосрочни програми за финансиране

/
Услуги и обучение

Услуги и обучение

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

Вашето успешно прехвърляне към алтернативни задвижвания

ЧЗВ: Често задавани въпроси относно електрификацията на автопарка

От разходи и възможности за финансиране до инфраструктура за зареждане и енергийни концепции – тук ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

MAN предлага широка гама от електрически превозни средства като електрически товарни превозни средства, електрически автобуси и електрически ванове, които са специално разработени за различни изисквания, както за комфортни превози на хора, така и за ефективен транспорт на стоки.

По-високите разходи за придобиване на електрическо товарно превозно средство се компенсират от по-ниските цени на енергията в сравнение с дизела. Също така спестявания от пътни такси, CO 2 -Трябва да се вземат под внимание данъчното облагане, разходите за услуги и възможните плащания чрез нови данъци върху енергията, като например квотата за намаляване на парниковите газове (THG-Quote). В зависимост от обстоятелствата равностойността на TCO може да бъде постигната след около 4 години. Ще се радваме да изчислим общите Ви TCO (калкулатор за TCO) вместо Вас, както и целевата тарифа за товара с MAN eTruck.

Да, защото при закупуването на електрическо товарно превозно средство е необходимо използването на превозното средство и подходящата инфраструктура за зареждане да се планират за 1-2 години напред, за да се осигури ефективна използваемост и възможно най-ниски инвестиционни разходи. Ако изискванията Ви са по-сложни, концепцията за 360° консултиране от MAN Transport Solutions допълва основното консултиране.

Това зависи от потребностите Ви. Със собствена инфраструктура за зареждане имате възможност да пригодите времената и капацитета за зареждане към нуждите на Вашия автопарк и сте независими от обществените станции за зареждане. В дългосрочен план можете да намалите разходите, защото зареждането на собствена зарядна станция, също и в комбинация с фотоволтаици, често е по-евтино, отколкото на обществени зарядни станции поради по-ниските цени на енергията.

Предлага се в цяла Европа
Клиент уговаря среща за консултация

Вашата индивидуална 360° концепция за мобилност

Вече убедихме над 250 клиенти за нашите MAN Transport Solutions – в цяла Европа! Можете също така да се възползвате от възможността да получите индивидуални съвети за успешно преминаване към щадяща климата електромобилност.
Уговорете час за консултация