MAN België
Terug naar het overzicht

Duidelijke klimaatdoelstellingen: MAN sluit zich aan bij het ‘Science Based Targets Initiative’

11.10.2021 Truck,  Bus

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de nieuwe bedrijfsstrategie ‘New MAN’, dat zich nu ook zal vertalen in concrete doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo heeft MAN Truck & Bus zich aangesloten bij het ‘Science Based Targets Initiative’ en neemt de bedrijfsvoertuigenconstructeur dus zijn verantwoordelijkheid om de klimaatverandering tegen te gaan. Met deze beslissing engageert MAN zich om bindende, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen om de uitstoot van broeikasgassen, die schadelijk zijn voor het klimaat, te beperken.

• MAN bereidt indiening van emissiebeperkingsdoelstellingen voor ter goedkeuring door SBTi

• Bedrijfsvoertuigensector heeft bijzondere verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming

• MAN wil zuinigheid en ecologie verzoenen met emissiearme transportoplossingen

Met zijn bedrijfsstrategie ‘New MAN’ richt de constructeur zich op toekomstige kwesties en stemt hij zijn acties af op de principes van duurzaamheid. “We moeten nu handelen met het oog op de wereldwijde klimaatcrisis”, legt Andreas Tostmann uit, voorzitter van de raad van bestuur van MAN Truck & Bus. “MAN heeft in het verleden al heel wat bereikt en onderneemt nu bindende stappen om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen, zowel bij het gebruik en de productie van onze voertuigen als in de toeleveringsketen”, kondigt Tostmann aan. “Onze toetreding tot het SBTi is een belangrijke stap in het bepalen van concrete tussentijdse doelstellingen op onze weg naar broeikasgasneutraliteit. MAN volgt dus de visie om klanten duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor goederen- en personenvervoer te bieden.”

Het SBTi is een partnerschap tussen het CDP (Carbon Disclosure Project), het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Het initiatief helpt ondernemingen om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen, die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 door de Verenigde Naties werd goedgekeurd. Volgens deze overeenkomst moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot minder dan 2 °C in vergelijking met het pre-industriële niveau, bij voorkeur zelfs tot minder dan 1,5 °C. Door de engagementsbrief te ondertekenen en naar het SBTi te verzenden, heeft MAN Truck & Bus zich nu ook geëngageerd voor deze ambitie en bereidt het zich voor om overeenkomstige doelstellingen in te dienen.

Bedrijfsvoertuigen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de broeikasgasemissies in de transportsector

Als constructeur van bedrijfsvoertuigen is MAN van oordeel dat het een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om al het mogelijke te doen om het klimaat te beschermen. Volgens het Europese Milieuagentschap EEA is de transportsector verantwoordelijk voor ongeveer 29 procent van de schadelijke emissies in de EU (in 2019), waarvan iets minder dan een derde toe te schrijven is aan toepassingen voor bedrijfsvoertuigen, zoals zware en lichte vrachtwagens. “Dat omvat uiteraard een erg groot aantal MAN-voertuigen. Onze verantwoordelijkheid voor de klimaatbescherming is dan ook aanzienlijk. Meer dan 95 procent van de totale broeikasgasuitstoot in onze waardeketen is toe te schrijven aan de gebruiksfase van onze producten. De emissies in die fase terugdringen is dan ook een topprioriteit”, verduidelijkt Fabian Heidinger, hoofd van het decarbonisatieprogramma van MAN. Daartoe zal de bedrijfsvoertuigenconstructeur het SBTi duidelijke doelstellingen voorleggen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, en dat zowel voor de uitstoot van zijn voertuigen tijdens de gebruiksfase als voor de uitstoot door zijn bedrijfsvestigingen”, voegde hij eraan toe.

Emissiearme transportoplossingen als opportuniteit

“Tegelijk beschikken we als bedrijfsvoertuigenconstructeur over de nodige mogelijkheden om het transport klimaatvriendelijker te maken door onze klanten zuinige en efficiënte transportoplossingen op basis van emissiearme energiebronnen te bieden. Klimaatbescherming en duurzaamheid openen ook nieuwe businesswegen voor ons”, vult Fabian Heidinger aan. “Vooral op het gebied van aanvullende aanbiedingen inzake energie-infrastructuur, nieuwe digitale oplossingen en (later) automatisering, is dit een spannend aspect dat ook in de personenwagensector al opkomt. We zien het als onze taak om economie & ecologie op duurzame wijze te verzoenen, en dat is een uitdaging voor de hele samenleving, waartoe wij ons steentje zullen bijdragen”, besluit Heidinger.

04.07.2022 | Bus,  Truck
- MAN Truck & Bus bouwt op zijn site in Neurenberg een grootschalige fabriek voor de batterijen van elektrische vrachtwagens en bussen - Deze investeringsbeslissing ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro is cruciaal voor Duitsland als locatie voor bedrijfsvoertuigen - Investeringen in toekomstgerichte elektrische technologieën creëren 350 jobs in Neurenberg - Productiecapaciteit van meer dan 100.000 batterijsystemen per jaar - Met deze investering versterkt MAN zijn rol als competente partner voor elektromobiliteit binnen de TRATON-GROEP
Meer
29.06.2022 | Truck
De Lion S-topversies van de MAN Truck & Bus TGX en TGE maakten ook indruk op de 48-koppige internationale vakjury van de Red Dot Design Award 2022: met hun exclusieve speciale fabrieksuitrusting, die erg populair is bij chauffeurs, lieten de langeafstandsvrachtwagen en de bestelwagen voor lichte leveringen en distributie hun veeleisende concurrenten bij de productinzendingen uit ongeveer zestig landen achter zich in de categorie ‘Bedrijfsvoertuigen’. De officiële prijsuitreiking vond plaats op 20 juni in Essen.
Meer
22.06.2022 | Truck
Voorbereidingen voor grootschalige productie van elektrische vrachtwagens uit München liggen op schema: In de eerste 12 maanden sinds de oprichting van het innovatieve eMobility Center in zijn hoofdfabriek heeft MAN Truck & Bus 20 prototypes van de komende zware eTruck uitgerold, om de toekomstige gemengde serieproductie met conventionele vrachtwagens in reële omstandigheden te testen. De nieuwe eTruck reed eind mei zijn eerste rondjes in Berlijn. In München zijn tot nu toe 1.700 medewerkers opgeleid in de CO2-vrije technologie van de toekomst.
Meer