Ochrana údajov

1. Všeobecné informácie

a) Úvod

Ochrana vašich práv je pri spracovaní osobných údajov pre spoločnosť MAN Truck & Bus SE veľmi dôležitá. Osobné údaje získané pri návšteve našej webstránky spracovávame v súlade so zákonmi krajina, v ktorej sa príslušné miesto spracovania nachádza.

Okrem toho sa spoločnosti skupiny MAN zaviazali ku komplexnej a štandardizovanej ochrane osobných údajov prostredníctvom záväznej politiky skupiny. Tým sa zabezpečuje úroveň ochrany v rámci skupiny MAN na celom svete, ktorá je porovnateľná s úrovňou ochrany v Nemecku a Európskej únii.

Okrem toho sú naši pracovníci viazaní mlčanlivosťou a ochranou osobných údajov.

b) Zodpovedný orgán a kontaktná osoba

Orgán zodpovedný za vaše údaje v zmysle zákona o ochrane údajov je spoločnosť skupiny MAN, ktorá prevádzkuje webovú stránku, ktorú navštevujete.

V prípade všeobecných otázok a otázok týkajúcich sa ochrany údajov sa obráťte na zodpovednú kontaktnú osobu uvedenú v časti „Kontakt“ alebo v tiráži. Prípadne sa môžete obrátiť na oddelenie ochrany údajov skupiny, ktoré vašu otázku postúpi zodpovedným osobám.

2. Informácie k tejto webovej stránke

Prostredníctvom tohto oznámenia o ochrane údajov vás informujeme o tom, ako a ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame, keď navštevujete túto webovú stránku.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Účelom tejto a iných webových stránok je sprostredkovať vám informácie o vybranej spoločnosti skupiny MAN.

Nasledujúce informácie sa nevzťahujú na spoločnosti, ktoré spoločnosť MAN nevlastní ani nekontroluje, a nevzťahujú sa na osoby, ktoré spoločnosť MAN nezamestnáva ani nepoveruje.

3. Zaznamenávanie všeobecných informácií a anonymných údajov o používaní

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie zahŕňajú typ použitého webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, ktorú ste navštívili na našej stránke, ako aj technické informácie o návšteve (metóda https/http, verzia https/http, stavový kód https/http, dĺžka prenesených údajov) a podobne. Ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Tieto údaje sa generujú aj pri prístupe na akúkoľvek inú webovú lokalitu na internete. Nejde pritom teda o špecifickú funkciu tejto webovej stránky.

Informácie tohto druhu sa zhromažďujú výlučne anonymne a štatisticky ich vyhodnocujeme. Čím lepšie pochopíme vaše želania, tým rýchlejšie nájdete želané informácie na našej webovej stránke.

4. Získavanie a spracovanie osobných údajov

a) Jednoduchá navigácia na webovej stránke

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne ukladajú vašu IP adresu, z ktorej sa uskutočnil prístup, ako aj dátum a čas návštevy.

b) Používanie webových aplikácií

Pri používaní našich webových aplikácií sa môžu ukladať aj informácie, ktoré sú potrebné na efektívne používanie tejto aplikácie.

c) Registrácia prostredníctvom online formulárov

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete a ak je to potrebné na príslušný účel, napr. v rámci registrácie, predplatného, prieskumu alebo súťaže.

D) Používanie súborov cookie

Súbor cookie je malý dátový záznam, ktorý sa uloží vo vašom koncovom zariadení a obsahuje údaje ako napr. osobné nastavenie stránok a informácie o prihlásení. Tento dátový záznam vytvára a posiela webový server, s ktorým ste sa spojili pomocou webového prehliadača. Vo všeobecnosti používame cookies na analýzu záujmu o naše webové stránky, ako aj na vylepšenie používateľského komfortu našich webových stránok. Principiálne môžete používať našu webovú stránku aj bez súborov cookie. Ak chcete naše webové stránky používať v plnom rozsahu, prípadne komfortne, mali by ste akceptovať aspoň tie cookies, ktoré umožňujú používanie určitých funkcií, prípadne umožňujú vyšší komfort používania. Spoločnosť MAN používa cookies na zabezpečenie väčšieho používateľského komfortu, efektivity a bezpečnosti svojej ponuky. Naše súbory cookie neobsahujú informácie špecifické pre osoby.

Používaním našich webstránok súhlasíte, ak akceptujete súbory cookie v nastaveniach vášho prehliadača, s použitím týchto súborov cookie. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, že súbory cookie automaticky prijímajú. Ale máte aj možnosť nastaviť váš prehliadač tak, že súbory cookie sa zobrazia pred ich uložením a vy môžete akceptovať alebo zamietnuť niektoré súbory cookie alebo súbory cookie zamietnuť všeobecne.

Upozorňujeme na to, že zmeny nastavení sa týkajú vždy len daného prehliadača. Ak používate rôzne prehliadače alebo zmeníte koncové zariadenie, musíte nastavenie zopakovať. Okrem toho môžete cookies zo svojho pamäťového média kedykoľvek vymazať. Informácie o nastaveniach súborov cookie, o ich zmene a mazaní nájdete vo funkcii pomoci vášho webového prehliadača.

Ďalej nájdete zoznam najpoužívanejších typov súborov cookie a účel ich použitia.

Dočasné cookies (session cookies)

Ak ste aktívny na webstránke, dočasne sa do pamäte vášho počítača uloží súbor session cookie, kde sa uloží identifikácia prihlásenia, napríklad aby ste sa nemuseli znova prihlasovať po každej zmene stránky. Súbory session cookie sa po odhlásení vymažú alebo stratia platnosť, ak ste boli automaticky odhlásení.

Trvalé cookies alebo cookies protokolu

Trvalý súbor cookie alebo súbor cookie protokolu uloží súbor po dobu do zadaného termínu platnosti do vášho počítača. Tieto súbory cookie si pamätajú pri ďalšej návšteve webstránky vaše informácie a nastavenia. To vedie k rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu prístupu, pretože napr. nemusíte znova nastavovať jazyk pre náš portál. Po uplynutí termínu platnosti sa súbor cookie automaticky vymaže, ak navštívite webstránku, ktorá tento súbor vytvorila.

Súbory cookie prvej osoby

Nastavuje ich samotná webová stránka (tá istá doména ako na lište s adresou prehliadača) a môže ich čítať len táto webová stránka. Tieto cookies sa používajú spravidla na ukladanie informácií (napr. vašich nastavení), ktoré budú použité pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Súbory cookie tretej osoby

Súbory cookies tretích strán pochádzajú od iných osôb ako je prevádzkovateľ webovej stránky. Môžu sa použiť napríklad na zber informácií pre reklamu, pre používateľa definované obsahy a webové štatistiky.

e) Používanie databázy GeoLite2 a GeoIP2na geografickú lokalizáciu

Na tejto webstránke sa používa databáza GeoLite2, príp. GeoIP2, ktorú prevádzkuje spoločnosť MaxMind Inc. a využíva ju spoločnosť MAN, príp. poskytovatelia tretín strán. V databáze GeoLite2, príp. GeoIP2 sú k použitým IP adresám priradené dáta o približnej polohe/geolokácii na základe krajiny, rozpoznanej z IP adresy. Na vylepšenie výsledkov vyhľadávania, na sprostredkovania príslušných informácii a prednastavenie určitej konfigurácie webstránky prispôsobenej vaším požiadavkám, vďaka ktorej je návšteva našich stránok príjemnejšia (napr. jazykové nastavenia), sa na základe vašej IP adresy cez databázu GeoLite2, príp. GeoIP2 zisťuje vaša krajina. Pri tomto procese na tretím stranám neposkytujú žiadne osobné údaje.

f) Piwik PRO

Ako náš analytický softvér pre webové stránky/aplikácie používame balík Piwik PRO Analytics Suite, pomocou ktorého spravujeme aj súhlasy. Zbierame údaje o návštevníkoch webových stránok pomocou súborov cookie. Zozbierané informácie zahŕňajú napríklad IP adresu návštevníka, operačný systém, ID prehliadača, aktivitu prehľadávania a ďalšie informácie. Pozrite si rozsah údajov zozbieraných spoločnosťou Piwik PRO .

Vypočítavame metriky, ako je miera odmietnutia, zobrazenia stránok, relácie a podobne, aby sme pochopili, ako sa používa naša webová lokalita/aplikácia. Môžeme tiež vytvárať profily návštevníkov na základe histórie prehliadania, aby sme mohli analyzovať správanie návštevníkov, zobrazovať personalizované obsahy a spúšťať online kampane.

Naše riešenie hostujeme na serveri Microsoft Azure v Nemecku a údaje ukladáme 25 mesiacov.

Účel spracovania údajov: Analytika a sledovanie konverzií na základe vášho súhlasu. Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spoločnosť Piwik PRO neposkytuje údaje o vás iným subspracovateľom alebo tretím stranám a nepoužíva ich na vlastné účely. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Piwik PRO .

g) Consent-Tool OneTrust

Ako Consent Tool používame OneTrust. Pomocou tohto softvéru na správu ochrany údajov vám ponúkame možnosť udeliť súhlas s ukladaním súborov cookie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, a zabezpečiť odvolanie súhlasu.

Viac informácií ohľadom Onetrust získate v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti OneTrust .

h) Začlenenie Google Maps (vrátane Google Fonts)

Táto webová stránka integruje mapovú službu Google Maps od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland (ďalej len „Google“). Začlenením služby Google Maps sa vytvára priame spojenie so servermi Google a vaším prehliadačom. To umožňuje poskytovanie mapy Google Maps. Začlenením a používaním mapy Google Maps sa IP adresa prenáša vaším prehliadačom do spoločnosti Google na nezávislé spracovanie údajov. Okrem toho spoločnosť Google nezávisle spracúva vyhľadávané výrazy, ktoré zadávate na mape Mapy Google, a – ak ste udelili súhlas – aj vašu aktuálnu polohu. Mapa Mapy Google tiež integruje písma Google Fonts. Ide o písma od spoločnosti Google. Na zobrazenie písiem Google Fonts na mape Google Maps sa z vášho prehliadača vytvorí spojenie so serverom Google a váš prehliadač prenesie vašu IP adresu spoločnosti Google na nezávislé spracovanie údajov. Ďalšie informácie k spracúvaniu údajov a možnom prenose osobných údajov spoločnosťou Google do tretích krajín (napr. USA) nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Právnym základom prenosu osobných údajov spoločnosti Google je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Váš súhlas platí 12 mesiacov a zahŕňa všetky aplikácie na tejto webovej lokalite, ktoré integrujú Google Maps (vrátane integrovaných písiem Google Fonts).

i) Pripojenie videí

Vimeo

Na vkladanie a streamovanie videí používame na našej webovej stránke poskytovateľa Vimeo, resp. jeho dcérsku spoločnosť Livestream. Vimeo prevádzkuje Vimeo, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Keď na našej webovej stránke otvoríte stránku, na ktorej je vložené video cez Vimeo plugin, vytvorí váš prehliadať pripojenie so servermi Vimeo. Tým sa spoločnosti Vimeo odošlú informácie, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásený vo Vimeo, priradí navyše Vimeo túto informáciu priamo k vášmu používateľskému účtu. Interakcie s pluginom, napríklad kliknutie na tlačidlo Štart, sa takisto priradia k vášmu účtu Vimeo. Keď chcete tomuto priradeniu zabrániť, musíte sa pred použitím našej webovej stránky odhlásiť zo svojho účtu Vimeo.

Upozornenia na ochranu osobných údajov a ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na https://vimeo.com/privacy .

Nahratiu stránky Vimeo je možné zabrániť nastaveniami prehliadača. Podrobné informácie o postupe nájdete v návode svojho výrobcu prehliadača.

5. Účel využívania a poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú len na taký účel, na ktorý boli poskytnuté.

6. Právny základ spracúvania

Právnym základom na používanie a uchovávanie vašich osobných údajov je váš súhlas v súlade s čl. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a § 13 ods. 2 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Vaše inventárne údaje a údaje o používaní spracúvame na základe a v súlade s predpismi § 14 a § 15 TMG, ktoré predstavujú zákonnú povinnosť v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia EÚ o všeobecnom obstarávaní, ktorej podliehame ako prevádzkovatelia webových stránok.

7. Zverejňovanie osobných údajov

Používaním prezentovaných funkcií môžu vaše údaje zobraziť aj organizácie so sídlom v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto krajiny môžu mať nedostatočnú úroveň ochrany údajov, pretože neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti a neexistujú ani iné vhodné záruky ochrany vašich osobných údajov.

Prenos vašich údajov do týchto tretích krajín sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 7 GDPR EÚ a § 13 ods. 2 TMG alebo na základe výnimiek uvedených v čl. 49 ods. 1 GDPR EÚ, ktoré nadobudnú účinnosť po aktivácii zodpovednej funkcie.

Vaše údaje si môžu prezerať aj pridružené spoločnosti koncernov MAN a VW, ako aj externí poskytovatelia služieb, ktorí zabezpečujú a technicky prevádzkujú túto webovú stránku a súvisiace systémy. S týmito spoločnosťami boli uzatvorené zmluvy o ochrane údajov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany údajov.

Poskytnutie osobných údajov štátnym inštitúciám a úradom je možné len v rámci nevyhnutých právnych predpisov.

8. Ukladanie a vymazávanie údajov

Údaje týkajúce sa vašej návštevy našej webovej stránky (pozri body 1 a 2 a) sa uchovávajú dva roky od otvorenia našej webovej stránky.

Ostatné osobné údaje sa budú ukladať až dovtedy, kým sa sami neodhlásite alebo nám neoznámite, že si už neželáte používať danú funkciu.

Po tomto termíne sa údaje budú uchovávať len v prípade zákonných alebo zmluvných povinností uchovávania.

9. Vaše práva

Okrem práva na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a na opravu vašich údajov máte aj právo na zrušenie a zablokovanie vašich údajov, ako aj právo namietať proti spracovaniu vašich údajov, ak neexistujú žiadne právne predpisy, ktoré by stanovili inak. Okrem toho máte právo na prenosnosť údajov.

Keďže vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na základe vášho súhlasu, máte tiež právo udelený súhlas odvolať. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo na základe súhlasu do jeho odvolania.

V prípade potreby musíme pred spracovaním vašich žiadostí overiť vašu totožnosť.

Ak sa napriek nášmu úsiliu o zabezpečenie správnosti a aktuálnosti vašich údajov uložia nesprávne informácie, po upozornení ich opravíme.

V prípade sťažností je možné obrátiť sa na dozorný orgán na ochranu údajov.

10. Bezpečnosť

Vaše údaje sú chránené technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami spoločnosti MAN, ktorými predchádzame náhodným alebo úmyselným manipuláciám, stratám, zničeniu alebo prístupu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia ako napr. kódovanie osobných údajov sa pravidelne vďaka technickému vývoju vylepšujú.

11. Odkazy na webstránky iných spoločností

Naša webstránka môže obsahovať odkazy iných spoločností. Spoločnosť MAN je v momente vloženia odkazu presvedčená o tom, že stránka, na ktorú priamo odkazuje, nemá nelegálny obsah. Spoločnosť MAN ale nemá vplyv na obsah týchto stránok a nemôže ich neustále kontrolovať. Preto spoločnosť MAN nijakým spôsobom neručí za obsah stránok, na ktoré odkazuje a ktoré sa po vložení odkazu zmenili. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre odkazované stránky iných spoločností.

12. Právo na zmenu

Pre neustály vývoj internetových technológií si spoločnosť MAN vyhradzuje právo kedykoľvek toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upraviť pri zohľadnení zákonných ustanovení.

Marec 2024 V6

Contact

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Roznavská 24/A

821 04 Bratislava


Contact to the data protection team and for exercising data subject rights