ADATVÉDELEM

1. Általános információk

a) Bevezetés

Az Ön személyes adatainak védelme az MAN csoport társaságainak –a továbbiakban MAN - adatkezelése során nagyon fontos célunk. A személyes adatokat sz általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – a továbbiakban rendelet - előírásai és a magyar jogszabályok szerint kezeljük.

Ezeket a szabályokat kiegészítve az MAN társaságok egy kötelező konszern irányelv alapján egy egységes, átfogó adatvédelemre is kötelezettek. Az MAN-en belül ezáltal világszerte egy olyan védelmi szintet biztosítunk, mely megállja helyét az Európai Unióban is.

Továbbá a munkavállalóink is kötelesek a személyes adatokkal történő bizalmas bánásmódra.

b) Felelős, adatvédelmi tisztségviselő

Az adadvédelmi jogszabályok értelmében a felelős az az MAN társaság, amelyik az Ön adatait egy már létrejött vagy megkötés előtt álló szerződés alapján kezeli.

Adatvédelmi kérdésekben kérjük forduljon adatvédelmi tisztségviselőnkhöz: dr. Francia Balázshoz, Telefon: + 36 30 206-8198, E-mail: francia.balazs@upcmail.hu

2. Személyes adatok keletkezése,feldolgozása

a) Célhoz kötöttség, jogalap

Az MAN az Ön személyes adatait a már létrejött vagy megkötés előtt álló szerződéses jogviszony teljesítése céljából kezeli. Ezen összefüggésben az Ön személyes adatait a különböző adatfeldolgozási tevékenységek keretében eltérő célokból kezeljük.

b) Adatforrások

Az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől a már létrejött vagy megkötendő szerződéses jogviszony keretében szerezzük meg.

c) Az adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége

A szerződéses jogviszony teljesítése érdekében Önnek a szükséges személyes adatokat rendelkezésünkre kell bocsátania, e nélkül az MAN nem tudná a törvényes kötelezettségeit illetve magát a szerződést teljesíteni.

d) Célhoz kötöttség és adatkezelési tevékenységek

A következőkben áttekintést nyújtunk az adatkezési tevékenyégeink céljairól:

Piacelemezés és új ügyfelek szerzése

Piacelemzések készítése, vásárokon való részvétel, rendezvényeken történő megjelenés, internetes megjelenés, ügyfél rendezvények, nyereményjátékok és más promociók

Marketingkommunikáció

Hírlevelek, magazinok, terméktájékoztatók, küldése, app-ok készítése

Ajánlatkészítés

Termékkonfiguráció, termék- ill. járműspecifikus szervízajánlatok, finanszírozási ajánlatok, bérleti ajánlatok

Rendelési folyamat lebonyolítása

Megrendelési nyomtatvány kitöltése, fizetési eljárások, fizetési lehetőségek, szállítási és átadási feltételek, törvényes kötelezettségek betartása mint pl. számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat, belső költség és teljesítményszámítások, kontrolling (kifizetések, visszaterhelések, követelések kiegyenlítése), jelentések (pl. adatminőség, irányítási és tervezési célok), értékesítési számok jelentése és tervezése, követeléskezelés végrehajtása

Gyártási folyamatok és a járműminőség optimalizálása

Járműadatok keletkezése (adatok vizsgálata fogyasztási és kopási mértékek csökkentése érdekében) karbantartási és javítási adatok, hibakódok a hibák megállapítása és megelőzése érdekében, járműadatok kiértékelése a szavatossági termékfelelősségi kötelezettségek betartása érdekében (visszahívási akciók), járműadatok elemzése a járműfunkciók, termék és szervízoptimalizásá minőségének javítása érdekében

Termék kiszállítása

Járműátadás

Ügyfélelégedettségi vizsgálat

Ügyfélelégedettségi felmérés, ügyfélpanaszok kezelése

After Sales Marketing

Termék- és szervízoktatások, számítógépes programok, alkalmazások , app-ok készítése

Szervízmegbízások tervezés és lebonyolítása

Javítási szolgáltatások megkönnyítése (pl. online időpontfoglalás)

Járművisszavétel

Visszavásárlási megállapodások, használt jármű börzék

Műszaki vizsgáztatás

Törvényi kötelezettségek teljesítése

Megőrzési kötelezettségek teljesítése, Megfelelelőségi követelmények teljesítése vizsgálatok által (Complience-vizsgálatok pl. szankciós listák vizsgálata, pénzmosás) belső ellenőrzési rendszer működtetése és más monitoroási rendszer az üzleti modellek normál működésének biztosítása érdekében

A kezelt adatokat a következő kategóriákba soroljuk:

 • Betöltött pozíció kapcsolat adatai és a szervezeti egység adatai
 • IT- használati adatok
 • Privát kapcsolati és azonosító adatok
 • Személyes és foglalkozási viszonyok és jellemzők adatai
 • Szerződéses adatok
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal jótállás, szavatosság, termékfelelősség, biztonságosabb üzemeltetés miatt
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal -kényelmi beállítások, multimédia, navigáció- olyan, a járműhasználattal kapcsolatos adatok, amelyek alvázszámmal vagy rendszámmal összeköthetőek és kényelmi beállításokat érintenek, mint pl. ülésbeállítás, beállított rádióadás, klímabeállítások, navigációs adatok, e-mail és SMS kapcsolati adatok stb.
 • Jármű használati adatok alvázszámmal, rendszámmal – segítő rendszerek, vezetési magatartás stb – Olyan, a járműhasználattal kapcsolatos adatok, amelyek alvázszámmal vagy rendszámmal összeköthetőek – és a vezetési magatartást és a vezetési segédrendszerek használatát érintik
 • Elhelyezkedési adatok
 • Kép és videoanyagok

A fent felsorolt adatkezelési tevékenységek a következő jogalapokon nyugszanak:

 • Az érintett beleegyezése egy vagy több meghatározott cél érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Szerződés teljesítése vagy szerződés létrejötte érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Jogi kötelezettség teljesítése érdekében (rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont)
 • Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (rendelet 6.cikk. (1) bek. e) pont)
 • Az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) pl.
  • Egy mértékadó és megfelelő kapcsolat fennállása az adatkezelő és az érintett között
  • Csalás megakadályozása
  • Vállalatcsoporton belüli adattovábbítás belső igazgatási célokból (ügyfél és munkavállalói adatok egyaránt)

3. Személyes adatok továbbítása

Az Ön személyes adatait meghatározott esetekben adhatjuk tovább:

Amennyiben az Ön személyes adatainak továbbadása szerződéses jogviszony teljesítéséhez vagy létrejöttéhez szükséges pl. a szerződés tárgyának finanszírozásához vagy egy szerződés közös teljesítéséhez a projektben szereplő partnerrel ( pl. felépítményessel).

Adatfeldolgozás céljából is átadhatjuk az Ön személyes adatait általunk megbízott adatfeldolgozónak ( pl. kiállítások rendezése, ügyfélelégedettségi vizsgálat végzése, hírlevelek küldése e-mailen, ügyfélkapcsolati rendszer üzemeltetése )

Az Ön törzs- és kapcsolati adatainak továbbadása egy egységes és aktuális adatbank biztosítása érdekében egy központi adatbankban történik (amihez a Volkswagen Csoport vállalatai is hozzáférnek) valamint fizetőképesség ellenőrzése céljából.

Amennyiben Ön hozzájárult, akkor jogosultak vagyunk az Ön törzs és kapcsolati adatait, valamint az Ön részére küldött ajánlatokat és rendeléseket ügyfélgondozási célból pl. járműspecifikus szervízajánlatok kidolgozása céljából, vagy regionálisan Önhöz közelebb eső szervízpartnerünknek továbbítani, vagy bérleti ill. finanszírozási ajánlatok készítése céljából a Volkswagen Csoport megfelelő vállalatainak továbbítani.

Amennyiben a nemzeti jogszabályok miatt kötelesek vagyunk az Ön adatait továbbítani pl. adóhivatal, bíróságok, könyvvizsgáló részére.

Az MAN – és a Volkswagen Csoport minden adatfogadó társaságával adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk, a magas adatvédelmi szint biztosítása érdekében.

Amennyiben személyes adatokat kellene kapcsolt vállalkozásoknak vagy szolgáltatónak az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítanunk, ezt csak abban az esetben tesszük, ha a harmadik ország vonatkozásában az Európai Bizottság megerősítette a adatvédelem megfelelős szintjét vagy kielégítő adatvédelmi garanciák rendelkezésünkre állnak ( pl. EU- standardnak megfelelő adatvédelmi klauzula vagy EU/USA Pivacy Shield szerinti tanúsítvány).

4. Adattárolás és törlés

Alapvetően akkor töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben a fenti célok érdekében már nem szükségesek.

A személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra jogszabály szerint kötelesek vagyunk vagy az elévülési idők el nem teltek. Ezen határidők a jogilag kötelező bizonyítási és megőrzési kötelezettségekhez igazodnak, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és az adójogszabályok tartalmaznak.

Ezeken kívül akkor tároljuk tovább az adatokat, amennyiben további jogi vagy szerződési előírások erre köteleznek bennünket, pl. a termékfelelősséggel összefüggésben.

5. Az Ön jogai

Az Önnel kapcsolatos adatokról történő tájékoztatáshoz és az adatai helyesbítéséhez fűződő joga mellett –amennyiben jogszabályi kötelezettségünkkel ez nem áll ellentétben- Önnek joga van az adatai törlését kérni illetve panaszt tehet az adatai kezelése ellen illetve kérheti az adatkezelés korlátozását. Továbbá megilleti Önt az adathordozhatóság joga is.

Amennyiben az Ön személyes adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük, akkor Önnek joga van a beleegyezséét a jövőre nézve visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás közléséig az adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben szükséges, meg kell győzödnünk az Ön személyazonosságáról, mielőtt a fenti kéréseit feldolgozzuk.

Amennyiben az adatok helyessége és aktualitása érdekében tett fáradozásaink ellenére téves információkat rögzítettünk volna, megfelelő kérésre helyesbítjük ezeket.

Panasz esetén fennáll a lehetősége, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz forduljon.

6. Automatizált döntési hozatal

Nem folytatunk a rendelet 22. cikk. (1)-(4) bekezdése szerinti automizált döntéshozatalt.

7. Adatbiztonság

Az Ön adatait az MAN műszaki és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi, hogy az esetleges vagy szándékos manipulációt, adatvesztést, adatmegsemmisülést vagy illetéktelen személyek adatokhoz történő hozzáférését megakadályozzuk.

A biztonsíági intézkedéseinket mint pl. az adatok titkosítását, a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

Kapcsolat

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Csonka János utca 2

2330 Dunaharaszti


Kapcsolat az adatvédelmi csoporthoz a személyes jogok gyakorlása érdekében