Køb brugte, kommunale køretøjer

Find køretøj

Dine fordele

  • Kvalitetsmærke
    Alle brugte erhvervskøretøjer kontrolleres grundigt, inden de tilbydes. MAN TopUsed kvalitetsmærke giver yderligere sikkerhed.
  • Finansiering og service
    Alle brugte erhvervskøretøjer kontrolleres grundigt, inden de tilbydes. MAN TopUsed kvalitetsmærke giver yderligere sikkerhed.
  • Orden og sikkerhed
    Kommunale køretøjer leverer en uundværlig service til offentlige virksomheder, vejtjenester, redningstjenester, brandvæsen eller bortskaffelse af affald.

Det betaler sig at købe brugte Kommunale køretøjer!

Styrk din flåde med brugte kommunale køretøjer

Kommunale køretøjer udfører en vigtig service inden for mange områder af det offentlige liv. I vejtjenesten bruges slibekøretøjer, sneplove eller fejemaskiner, så veje og stier kan bruges sikkert på alle fire årstider. Ved rengøring efter et voldsomt uvejr eller ved vedligeholdelse af kloaksystemer er specielle kommunale køretøjer uundværlige.

Kommunale køretøjer, der bruges af redningstjenester, påtager sig en livsvigtig opgave – de er ofte særligt kraftigt motoriserede, så man hurtigt kan nå frem. Disse specielle køretøjer er udstyret med kasseopbygning, der giver plads til udstyr til førstehjælp, patienter og plejepersonale.

De lokale brandvæsener kan bruge små varevogne som mandskabsvogne og specialudstyrede lastbiler til deres arbejde. Brandslukningskøretøjer til brandbekæmpelse er baseret på mellemstore og tunge lastbiler.

Mindre skraldebiler er opbygget på basis af små varevogne. For eksempel er de udstyret med containere og affaldskomprimatorer. Opbygningerne på de store skraldebiler har en kapacitet på over 20 kubikmeter og råder over løfteanordning og integrerede affaldskomprimatorer.

Producenterne af kommunale køretøjer tilbyder en række forskellige erhvervskøretøjer, overbygninger og redskaber. Hos MAN TopUsed finder du brugte, kommunale køretøjer, der spander bredt; fra ambulance, der er ansvarlig for sygetransport til sneploven og dens vintertjeneste til skyllevognen. Disse findes i alle vægtklasser og til alle mulige beredskaber. Klik ind, og drag fordel af den høje kvalitet af de tilbudte køretøjer.

Find køretøj