MAN Sverige

Test MAN skivbromsar

Broschyr

Översikt

  • Säker bromsning
    En konstant bromsverkan i alla temperaturområden sörjer för större säkerhet vid bromsning.
  • Optimal körkomfort
    MAN original bromsskivor och bromsbelägg säkrar en förutsägbar bromskänsla vid konstant pedaltryck.
  • Lång livslängd
    Ett plus avseende ekonomi tack vare optimalt slitagebeteende.

MAN originalskivbromsar: Inga kompromisser för din säkerhet

DEKRA produktjämförelse* bekräftar utmärkt kvalitet på MAN original: Kombinationen av MAN originalbromsskivor och bromsbelägg övertygar vid bromseffekt och slitage. Så att du varje dag ska nå ditt mål.

I DEKRA-produktjämförelsen* jämfördes våra MAN originalbromsbelägg i med produkter från andra tillverkare. Resultatet är en stark bekräftelse på vårt mångåriga utvecklingsarbete och ett tydligt plus för din säkerhet och effektivitet.

MAN originalbromsbelägg bemöter DEKRA-jämförelsen

DEKRA-produktjämförelse*

En produktjämförelse som utfördes av det oberoende testinstitutet DEKRA bekräftar den utmärkta kvaliteten och effekten på våra MAN originalbromsbelägg: Bromsbeläggpar från olika tillverkare utsattes tillsammans med MAN originalbromsskivor för ett effekt-, slitage- och värmespricktest. Alla tre testerna grundades på allmänt accepterade standarder. Resultatet: I alla tre enskilda testerna var våra bromsbelägg tydligt överlägsen testade produkter från andra tillverkare. Med användning av MAN originalbromsskivor och bromsbelägg i din MAN drar du därmed bevisligen nytta av högre säkerhet och lägre slitage.

Övertyga dig själv: Vi har sammanställt detaljer om DEKRA-produktjämförelsen* och resultaten för de enskilda testerna i en broschyr.

Testade produkter:

MAN originalbromsbelägg
Artikelnr 81.50820-6072
MAN Truck & Bus AG
Winkler bromsbelägg
Delnr 327 929 059 00
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Repstar-bromsbelägg
Delnr ME 031 50 001
TROST-fordonsdelar

1. Prestandatestet

Du måste kunna lita på bromsarna i ditt fordon. Prestandatestet mäter därför bromseffekten och bromsmomentets stabilitet i alla driftsituationer. Med EG-Fading-Test kan kontrollanten mäta den kemiska/fysikaliska effekten på den avtagande bromsverkan drifttemperaturen ökar.

Vid DEKRA-produktjämförelsen* övertygade MAN originalbromsbeläggen med dess konstanta bromsmoment. Den maximala avvikelsen i bromsverkan uppgår endast till 4,5 procent, även när temperaturen stiger till 500 ° C. MAN originalbromsbelägg garanterar därmed absolut tillförlitlig bromsprestanda - i varje körsituation.


Avvikelse från utgångsbromsmomentet under temperaturpåverkan

2. Slitagetestet

Bromsbeläggens livslängd har direkt påverkan på ditt fordons lönsamhet. Särskilt viktigt är därmed provserierna i temperaturområdet upp till 300 °C. Detta motsvarar driftvillkoret vid normal användning på väg.

Vid DEKRA-produktjämförelsen* uppvisade MAN originalbromsbelägg det lägsta slitaget i området från 100 °C till 300 °C. MAN originalbromsbelägg övertygar ytterligare: De har den lägsta vikten vid samma beläggtjocklek. Eftersom den låga beläggvikten även reducerar belastningen på bromssystemets övriga komponenter, kan du avsevärt förlänga drifttiden på skivbromsarna på ditt fordon med MAN originalbromsbelägg.


Slitagetestets resultat

  MAN original
Bromsbelägg
TROST Repstar
Bromsbelägg
Winkler
Bromsbelägg
Slitage vid 100-300 °C 6,24 mm 6,81 mm 8,80 mm

3. Värmetestet

Om en bromssida går sönder helt på ditt fordon krävs ett dyrt utbyte. Om det leder till en sådan sprickbildning beror framför allt på hur bra bromsskivan och bromsbelägget samarbetar under temperaturpåverkan. Eftersom en ojämn temperaturfördelning mellan skiva och belägg leder till värmespänningar i bromsskivan och sedan till värmesprickor i skivmaterialet. Möjlig materialutmattning på bromsskivan kontrolleras med ett värmespricktest.

För att undvika materialutmattning på dina bromsskivor sätter vi en synnerligt hög måttstock för våra skivbromsar: Värmespricktestet godkänns inte förrän efter tre framgångsrika testcykler. Vid DEKRA-produktjämförelsen * uppnådde endast kombinationen med MAN originalbromsbelägg angivet mål.


Resultat test värmespricka

MAN originalbromsbelägg

Godkända testcykler: 30

TROST Repstar bromsbelägg

Godkända testcykler: 5

För tidigt testavbrott på grund av skivbrott!

Winkler bromsbelägg

Godkända testcykler: 6

För tidigt testavbrott på grund av skivbrott!

* Testerna utfördes enligt internationellt erkända föreskrifter och övervakades och dokumenterades av det oberoende tyska testinstitutet DEKRA. Dokumenterade tester handlar om representativa tester. Resultaten kan inte generaliseras. Resultaten som publiceras här hänvisar endast till produkterna som nämns i testet och inte till andra som också finns på marknaden. DEKRA:s provningsprotokoll finns hos MAN Truck & Bus och kan när som helst visas.

Mer information? Det är så här!

Har du frågor?

Rådgivning? Helst personligen: