MAN Polska

Radio MMT_3 Advanced dodatkowe funkcje

Również do najnowszej generacji MMT od roku modelu 2020 klienci mogą znowu otrzymywać opcjonalnie dostępne dodatkowe funkcje odpowiadające ich potrzebom i wymaganiom. Możliwa jest na przykład integracja smartfona, co daje kierowcy dostęp do wielu aplikacji i funkcji smartfona za pośrednictwem MMT. Ponadto w przyszłości portfolio będzie sukcesywnie poszerzane.

Przygotowanie pod montaż kamery

  • Przygotowanie do podłączenia jednej lub dwóch kamer
  • Obraz z kamery jest wyświetlany na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu MAN Media Truck Advanced.
  • Aktywacja kamery lub przełączanie między kamerami następuje automatycznie w zależności od wariantu, np. przez włączenie biegu wstecznego i/lub ręcznie bezpośrednio w radiu.
  • Większe bezpieczeństwo i zapobieganie uszkodzeniom podczas cofania/manewrowania dzięki wyświetlaniu otoczenia za pojazdem. Automatyczne przełączanie po włączeniu biegu wstecznego zapewnia dodatkowy komfort i odciąża kierowcę.

Wskazówka

Warunkiem aktywacji przez PIN jest posiadanie przez pojazd oprogramowania w wersji 4.2. Aktywacja kamery na MMT3 dla wejścia CAM1 odbywa się na CVM2 pin B/9. Warunkiem aktywacji za pomocą przycisków jest przycisk do przełączania kamery. W razie jego braku należy doposażyć pojazd w przycisk do przełączania kamery. Więcej informacji można znaleźć w sieci serwisowej MAN lub na portalu MAN Service Portal. Podłączenie kamer(y) odbywa się tak samo jak opisano w wytycznych MANTED® (dane techniczne i wytyczne dotyczące zabudowy MAN).

Przewody HSD

Numer rzeczowy Nazwa Pasuje do
81.25449-5041 Przewód HSD 2 kamery w centralnej instalacji elektrycznej (2 x 1 m) TGL, TGM, TGS, modele TGX z MMT_3 od roku mont. 2020
81.25449-5061 Przewód HSD 1 kamera w centralnej instalacji elektrycznej (1 x 1 m) TGL, TGM, TGS, modele TGX z MMT_3 od roku mont. 2020

Przycisk kamery

Numer rzeczowy Nazwa Pasuje do
81.25449-5090 Zestaw przewodów przycisku kamery MMT_3 Advanced Basic od roku mont. 2020
81.25503-6977 Przycisk kamery MMT_3 Advanced Basic od roku mont. 2020

MAN Genuine Software®

Należy dodatkowo wybrać pasujący wariant:

Numer rzeczowy Nazwa Pasuje do
Jedna kamera:
81.25891-7348 Aktywacja kamery za pomocą przycisku lub PIN TGL, TGM, TGS, modele TGX z MMT_3 od roku mont. 2020
81.25891-7349 Aktywacja kamery przez włączenie biegu wstecznego
Dwie kamery:
81.25891-7351 Aktywacja kamery
CAM1 (aktywacja za pomocą przycisku lub PIN), CAM2 (aktywacja za pomocą przycisku)
TGL, TGM, TGS, modele TGX z MMT_3 od roku mont. 2020
81.25891-7350 Aktywacja kamery
CAM1 (aktywacja za pomocą przycisku lub PIN), CAM2 (aktywacja przez włączenie biegu wstecznego)

Brzmi interesująco?

Skontaktuj się z najbliższym punktem sieci serwisowej MAN i zasięgnij porady.

Przejdź do wyszukiwania w bazie MAN

Drukuj stronę