MAN Polska

Dozbrojenie AttentionGuard

Dzięki MAN AttentionGuard można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. MAN AttentionGuard to asystent uwagi kierowcy działający na zasadzie systemu utrzymania pasa ruchu (Lane Guard System, LGS). Wykrywa on oznaki zmniejszonej uwagi kierowcy na wczesnym etapie i ostrzega zarówno wizualnie, jak i akustycznie, aby poprawić jego uwagę podczas jazdy.

Od prędkości 60 km/h system stale ocenia parametry jazdy (przekroczenie pasa ruchu, sposób prowadzenia pojazdu) i wyciąga wnioski pod kątem stanu uwagi kierowcy na podstawie zdefiniowanego algorytmu analizującego. Ostrzeżenie pojawia się 10 sekund po ostatnim z pięciu wykrytych przekroczeń pasa ruchu, w każdym przypadku odstępie maksymalnie 3 minut

Wizualnie: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu przez 8 sekund

Akustycznie: Dźwięk ostrzegawczy przez głośniki w miejscu pracy kierowcy

Jeśli między dwoma naruszeniami pasa ruchu i po ostrzeżeniu występuje przerwa dłuższa niż 3 minuty, licznik jest zerowany.

Wskazówka

Pojazd musi być wyposażony w system utrzymania pasa ruchu (Lane Guard System, LGS). System nie działa, jeśli nie ma oznaczeń pasa ruchu lub nie są one wykrywane.

Zalety

  1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach
  2. Zwiększenie koncentracji podczas jazdy
  3. Zapobieganie wypadkom poprzez ostrzeganie przy zmniejszeniu koncentracji

Numery rzeczowe

Numer rzeczowy Nazwa Pasuje do
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS i TGX:
  • Euro 6 od roku mont. luty 2017 do roku mont. 2019
  • Z LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Konfiguracja asystenta ostrzegania o naruszeniu pasa ruchu przez PTM (Power Train Manager) i MFC (Multi functional camera)
  • Montaż PTM Step 6 lub Step następny

Brzmi interesująco?

Skontaktuj się z najbliższym punktem sieci serwisowej MAN i zasięgnij porady.

Punkty sieci serwisowej MAN

Drukuj stronę