MAN Polska

MAN TGE jako mobilna stacja do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa

Zapytaj teraz o pojazd
Pojazd diagnostyczny MAN jako mobilna stacja do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa

W skrócie

 • Wyniki testów w błyskawicznym tempie
  Dzięki zintegrowanym urządzeniom do wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 wyniki testów PCR są dostępne już w niecałą godzinę.
 • Elastyczność i mobilność
  Nasz pojazd dotrze z pomocą do każdego nowego ogniska oraz wszędzie tam, gdzie brakuje centrów testowych lub gdzie nie ma stacjonarnych centrów diagnostyki testowej.
 • Zaawansowane technologie medyczne
  MAN TGE został wyposażony w innowacyjną technologię z zakresu diagnostyki. Proces analizy testów jest oparty na najnowocześniejszych standardach diagnostyki molekularnej (test PRC).

Testy PCR teraz w pojeździe diagnostycznym do wykonywania testów na obecność koronawirusa MAN

MAN dokłada swoją cegiełkę – dzięki wprowadzeniu pojazdów diagnostycznych do wykonywania testów na obecność COVID-19 MAN przedsiębiorstwo może przyczynić się do spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii.

Pandemia, która obiegła niemal cały świat, od miesięcy trzyma w ryzach nasze życie i kontakty społeczne. Dlatego, wspólnie ze znanymi i cenionymi ekspertami i partnerami, opracowaliśmy innowacyjną strategię, mającą na celu skuteczne i całościowe przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w zakresie lokalnym. Pojazd diagnostyczny MAN do wykonywania testów na obecność koronawirusa.

Jako mobilna stacja do wykonywania testów nasz pojazd MAN TGE dotrze z pomocą wszędzie tam, gdzie istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia testów: do nowych ognisk, obiektów i obszarów. Takie rozwiązanie umożliwia błyskawiczne przeniesienie i korzystanie z punktów do wykonywania testów w miejscach, w których istnieje pilna potrzeba ich zastosowania.

W naszym pojeździe specjalnym możemy przeprowadzać ponad 500 testów PCR dziennie, a wyniki są dostępne już w niecałą godzinę. Nasz w pełni zautomatyzowany proces analizy i cyfrowy łańcuch procesów zarządzanych całościowo umożliwiają nam zdobycie zdecydowanej przewagi czasowej w przerywaniu łańcuchów infekcji, a tym samym w dalszym rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nasza sieć partnerska

Nasza innowacyjna koncepcja pojazdu powstała we współpracy z ekspertami z dziedziny technologii medycznych, lekarzami, pełnomocnikami ds. ochrony zdrowia i naszymi partnerami z branży pojazdów użytkowych.

Partnerzy projektu pojazdu diagnostycznego MAN do wykonywania testów na obecność koronawirusa

Wizja, pomysł i koncepcja pojazdu

Współpraca firmy MAN Truck & Bus z Leeloo Engineering i Leeloo Medical.

Ochrona przed infekcjami, zwalczanie chorób i postępowanie z pacjentami

Specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez pogotowie ratunkowe MKT-Krankentransport oraz organizację humanitarną Katastrophen-Hilfswerk Deutschland e.V. (MHW)

Przebudowa, zabudowa wnętrza i nadwozie

Współpraca pomiędzy MAN Bus Modification Center Plauen i AMS Ambulanzmobile

Technologie medyczne, urządzenia do wykonywania testów i diagnostyka laboratoryjna

Projekt pilotażowy we współpracy z aprimeo diagnostics.

Oto nasz pojazd diagnostyczny do wykonywania testów na obecność koronawirusa MAN w stanie gotowości

Płynna realizacja wszystkich etapów procesu, od rezerwacji pojazdu po jego czyszczenie: pojazd diagnostyczny MAN dotrze każdego miejsca, w którym istnieje pilna potrzeba wykonania testów na obecność koronawirusa. Na miejscu odbywa się pobór próbek wymazów sanitarnych, analiza testów i przekazanie wyników, a każdy z tych etapów stanowi element jednego, ciągłego procesu.

Innowacyjne koncepcje pojazdów

Pojazd diagnostyczny MAN do wykonywania testów na obecność koronawirusa stanowi przebudowaną wersję pojazdu MAN TGE z silnikiem turbodiesel o mocy 177 KM, który został zmodyfikowany tak, aby spełnić specjalistyczne wymagania medyczne. To kompaktowa wersja, która dodatkowo zapewnia napęd na wszystkie koła.

Pojazd diagnostyczny MAN do wykonywania testów na obecność koronawirusa jest zbudowany na bazie modelu MAN TGE o mocy 177 KM.
Wariant seryjny pojazdu diagnostycznego MAN TGE do wykonywania testów na obecność koronawirusa

Kompaktowa wersja pojazdu MAN TGE

 • Wysoka liczba testów i niewielki nakład pracy związany z dezynfekcją
 • Pobór próbek wymazów sanitarnych odbywa się poza pojazdem.
 • Na pokładzie: 16 urządzeń do wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2, wyposażonych w innowacyjny, niskowibracyjny system stelażowy

Rozszerzona wersja pojazdu diagnostycznego MAN TGE do testowania na obecność koronawirusa

Rozszerzona wersja pojazdu MAN TGE, wyposażona w strefę pacjenta

 • Duża elastyczność w przypadku wysokiego zapotrzebowania na wykonanie testów i częstych zmian lokalizacji
 • Zintegrowana, oddzielna strefa pacjenta do poboru próbek wymazów sanitarnych, wyposażona w dwoje drzwi elektrycznych
 • Oddzielne pomieszczenie wyposażone w 8 urządzeń do wykonywania testów na obecność SARS-CoV-2 i niskowibracyjny system stelażowy

Praktyczne wyposażenie pojazdu

Przestrzeń ładunkowa w zmodyfikowanej wersji pojazdu MAN TGE została rozszerzona w taki sposób, aby umożliwić przygotowanie dwóch odrębnych stref do poboru próbek wymazów sanitarnych i jednego pomieszczenia diagnostycznego do badania próbek. W kompaktowej wersji pojazdu pomieszczenie diagnostyczne zajmuje całą przestrzeń ładunkową. Dlatego pobór próbek wymazów sanitarnych odbywa się poza pojazdem.

Wyposażenie strefy pacjenta i pomieszczenia diagnostycznego w szczegółach

 • Dwoje automatycznych drzwi przesuwnych (tylko w rozszerzonej wersji pojazdu), umożliwiających oddzielnie wchodzenie i wychodzenie
 • Koncepcja oświetlenia stanowiska pracy we wnętrzu pojazdu i elektryczny, podświetlany stopień
 • Klimatyzator postojowy i ogrzewanie postojowe
 • Umywalka z baterią bezdotykową
 • Lodówka z blokadą drzwi
 • Dostęp do Internetu dzięki modułowi telematyki MAN
 • Gniazdo 220 V umożliwiające podłączenie komputera, drukarki i innych urządzeń do zapisywania i przetwarzania danych
 • Schowek umożliwiający bezdotykowy dostęp do masek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i środków do dezynfekcji
 • Skrzynka zewnętrzna umożliwiająca usuwanie skażonych odpadów medycznych
 • Możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania elektrycznego

Diagnostyka oparta na najnowocześniejszych standardach technicznych

Na pokładzie pojazdu diagnostycznego do wykonywania testów na obecność koronawirusa MAN znajdują się – w zależności od wersji pojazdu – 8 lub 16 urządzeń do przeprowadzania badań pod kątem SARS-CoV-2, które zostały intuicyjnie rozmieszczone w specjalnym, niskowibraycjnym systemie stelażowym. Poprzez zastosowanie modułowego nadwozia nasz pojazd specjalny można stosować również do innych celów medycznych.

Urządzenia do testowania SARS-CoV-2 w pojeździe diagnostycznym MAN do testowania na obecność koronawirusa.

Innowacyjne urządzenia do wykonywania testów

Urządzenia do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2, które zostały zastosowane w naszych pojazdach, spełniają najwyższe standardy diagnostyki molekularnej – do przeprowadzenia w pełni zautomatyzowanego testu PCR nie jest konieczne wydzielanie odrębnego pomieszczenia czystego. Urządzenia do wykrywania obecności koronawirusa można obsługiwać bez udziału diagnostów laboratoryjnych.

Próbka jest podawana na probówkę za pomocą wymazówki.

W pełni zautomatyzowany proces analizy

Podczas badania pobierany jest wymaz z nosa lub gardła za pomocą wymazówki, którą następnie umieszcza się bez większego wysiłku w probówce. W kolejnym kroku pobrany materiał, który zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia testu, jest przetwarzany w pełni automatycznie w urządzeniu do wykrywania obecności trwającej infekcji. Każda probówka jest sama w sobie systemem zamkniętym, dlatego ryzyko zakażenia podczas badania jest minimalne. Chłodzenie wkładów lub probówek nie jest konieczne.

Probówka jest analizowana w urządzeniu testującym.

Wysokie standardy jakości

Szybki test na obecność koronawirusa, który można przeprowadzić w naszym pojeździe, spełnia standardy jakości wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zastosowanie posiadającej certyfikat CE metody grupowego testowania z udziałem 5 osób umożliwia ograniczenie liczby wykonywanych testów – dzięki temu możliwe jest uzyskanie w ciągu dnia ponad 500 wyników przypadających na jeden pojazd. Wyniki testów są dostępne z reguły już po niecałej godzinie i można je przesłać bezpośrednio do osoby testowanej za pomocą cyfrowego interfejsu komunikacyjnego.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pojazdu diagnostycznego do wykrywania koronawirusa MAN

Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub ryzyko, że rozprzestrzeni się on wśród większej liczby osób na danym obszarze, szybkie zastosowanie mobilnych pojazdów specjalnych może pomóc przerwać łańcuch zakażeń. Pojazdy mogą dotrzeć bezpośrednio do miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły, a także wszędzie tam, gdzie istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia testów, czy to indywidualnie czy w większej grupie pojazdów.

Test na obecność SARS-CoV-2, wykonywany na pokładzie naszego pojazdu, to w pełni zautomatyzowany, molekularny test diagnostyczny. Test wykonuje się za pomocą metody PCR, która opiera się na łańcuchowej reakcji polimerazy.

Pojazd jest wyposażony w maksymalnie 16 pojedynczych, sprężonych cyfrowo urządzeń do wykonywania szybkich testów na obecność koronawirusa. W ramach diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem urządzenia te dostarczają wyniki w błyskawicznym tempie – zwykle już w niecałą godzinę.

Pojęcie diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem lub w skrócie „POCT” opisuje diagnostykę laboratoryjną, która nie jest przeprowadzana w laboratorium centralnym, lecz w sposób mobilny i w pobliżu pacjenta.

W obu wersjach pojazdów MAN TGE badanie wymazu przeprowadza się bezpośrednio w pojeździe lub w jego pobliżu. Właściwe badanie diagnostyczne odbywa się w pojeździe.

Pojazdy specjalne, które są wyposażone w zautomatyzowany system diagnostyczny w miejscu opieki nad pacjentem mogą zamówić i stosować przedsiębiorstwa posiadające własny personel medyczny lub operatorzy flot z sektora ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W pełni wyposażone pojazdy specjalne można konfigurować w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i są gotowe do natychmiastowego użytku. Ze względu na wymagania medyczne pojazdy specjalne nie nadają się do użytku prywatnego.

Zasadniczo wyróżnia się dwie wersje pojazdów MAN TGE. Pierwsza wersja, która powstała w oparciu o 3,5-tonowy pojazd MAN TGE umożliwia przeprowadzenie dużej ilości testów i uzyskanie łącznie ponad 500 wyników dziennie. Druga wersja pojazdu MAN TGE o masie 5,5 tony jest wyposażona w dedykowane pomieszczenie do pobierania wymazów, dzięki czemu umożliwia szybką zmianę lokalizacji i uzyskanie łącznie nawet 250 wyników dziennie.

Firma MAN umożliwia konfigurowanie wyposażenia specjalnego w 3,5- i 5,5-tonowej wersji pojazdu MAN TGE i dostosowanie go do indywidualnych wymagań operatora. Chętnie przygotujemy dla Państwa spersonalizowaną ofertę w ramach indywidualnych konsultacji.

Wyniki testów są przesyłane z urządzeń diagnostycznych do komputera w pojeździe za pośrednictwem WiFi, Bluetooth lub telefonii komórkowej i są dostępne zarówno w formacie PDF, ułatwiając przekazanie ich dalej, jak i w formacie HAL7, umożliwiając połączenie z odpowiednimi interfejsami. Takie rozwiązanie pozwala na automatyczne przekazywanie wyników do istniejących systemów łączności, co umożliwia stworzenie w pełni cyfrowego łańcucha procesów i jego zrozumienia w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Dzięki wielowarstwowym probówkom możliwe jest prowadzenie dokumentacji zarówno w zakresie występowania wirusa SARS-CoV-2, jak również wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej diagnostykę metodą PCR. Dodatkowo modułowe nadwozie pojazdu specjalnego umożliwia używanie go jako pojazdu uprzywilejowanego z zachowaniem najwyższych standardów medycznych, a także stosowanie go do diagnostyki, wszelkiego rodzaju szczepień oraz dawstwa w perspektywie długoterminowej.

Test PCR, przeprowadzony w analizatorze Vivalytic, jest uważany za „złoty standard” wśród testów w kierunku koronawirusa i przy czułości 98 % i swoistości 100 % wyraźnie przewyższa wszystkie inne metody, w tym także tańsze testy antygenowe o znacznie niższej czułości. Oprócz wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2 test PCR oferuje również możliwość diagnozowania innych wirusów, takich jak np. wirus grypy typu A czy B. Test PCR powinien znaleźć zastosowanie przede wszystkim na obszarach wysokiego ryzyka i w przypadku stwierdzenia lokalnych ognisk zachorowań, w których to wykorzystanie pojazdu diagnostycznego do wykonywania testów na obecność koronawirusa MAN byłoby szczególnie wskazane.

Wielosektorowa opieka medyczna, jak również inteligentne zastosowanie innowacyjnych koncepcji medycznych na obszarach wiejskich to jedno z najważniejszych zagadnień w sektorze medycznym. Pojazd do wykonywania testów na obecność koronawirusa MAN to nie tylko sposób walki z pandemią COVID-19 na obszarach o wysokim ryzyku rozprzestrzeniania się wirusa. To przede wszystkim pierwszy, innowacyjny krok w kierunku szerokiej i elastycznej opieki medycznej na szeroką skalę. Inteligentne i cyfrowe podejście do użytkowania floty może stanowić pierwszy krok w kierunku koncepcji medycznych w oparciu o technologie mobilności.

Potrzebujesz więcej informacji? Tędy!