MAN Norge

Tak-klimaanlegg

Gir deg behagelige hviletider. Med MAN motoruavhengige originalklimaanlegg kan lastebilsjåføren slappe av i førerhuset under hviletidene uten å la motoren gå i timevis og bruke store mengder drivstoff. En uthvilt sjåfør øker også sikkerheten. Med sin høyeffektive teknologi kjøler de raskt og pålitelig i opptil 12 timer samtidig som driftskostnadene er lave. De kompakte, batteridrevne klimaanleggene er enkle å montere i takluken.

Merk

Det anbefales at kjøretøyet utstyret med et 225-Ah-batteri og den kraftigere dynamoen Longlife Eco. Det forhåndsinnstilte underspenningsvernet i anlegget må ikke endres. Hvis anlegget har vært i bruk over lengre tid, anbefaler vi at man starter kjøretøyet før man tar i bruk en ytterligere strømforbruker, dette for å unngå dyputladning. Hvis det motoruavhengige klimaanlegget endrer totalhøyden på kjøretøyet, må dette dokumenteres i vognkortet. Nasjonale forskrifter har forrang fremfor teknisk godkjent mål og vekt hvis teknisk godkjent mål og vekt begrenses av dem. Det anbefales at monteringen gjøres på et MAN-verksted. Kontakt ditt MAN-verksted for å få detaljert informasjon

Fordelene for deg

 1. Mer komfort
 2. Muliggjør avslappende hvileperioder uten høyt drivstofforbruk
 3. Rask og pålitelig kjøling
 4. Lave driftskostnader
 5. Enkel montering


Motoruavhengig klimaanlegg Cooltronic G2.5


Motoruavhengig klimaanlegg Cooltronic G2.5

MAN originale klimaanlegg på tak gir avslappende pauser og hvileperioder i førerhuset under optimale betingelser. De øker også førerens oppmerksomhet og sørger dermed for mer sikkerhet på veien. De er selvforsynte klimaanleggssystemer med elektriske kompressorer og en lukket krets, som automatisk justerer kjøleeffekten til lavest mulig strømforbruk.

Takket være den spesielle to-delte konstruksjon, kan tak klimaanlegget for lastebil festes under takspoileren og er derfor spesielt egnet for MAN TGX kjøretøy GM eller XLX med middels høyt førerhus og takspoiler. MAN Cooltronic G2.5 kan også brukes med alle andre MAN TG-kjøretøy med langt førerhus.

Egenskaper

 • 920 W kjøleeffekt
 • Digital temperaturvisning (i °C og °F)
 • Fjernkontroll
 • Fem viftenivåer
 • Dobbel batteribeskyttelse
 • ADR-kompatibel
 • MAN-spesifikt monteringssett

Delenummer Betegnelse Passer for
K3.61900-6004 Takklimaanlegg Cooltronic uten
monteringssett
For alle TG-modeller med langt førerhus
K3.61941-6001 Monteringssett Cooltronic TG3 beige For alle TG-modeller med langt førerhus fra modellår 2020
K3.61941-6000 Monteringssett Cooltronic TG2 grå For alle TG-modeller med langt førerhus til modellår 2019
Tak-klimaanlegg RTX 1000


Tak-klimaanlegg RTX 1000

Motoruavhengig klimaanlegg er konstruert for avslappende hvileperioder i standdrift. Takket være den svært effektive teknologien, kjøler den raskt og pålitelig i opptil 12 timer. De kompakte, batteridrevne klimaanleggene for lastebil er enkle å montere i takluken.

Egenskaper

 • 1200 W kjøleeffekt
 • Svært effektiv: Bare 8 A strømforbruk i Eco-modus
 • Autonomt og batteridrevet tak-klimaanlegg for parkering
 • Alle komponenter integrert i en takenhet
 • ADR-kompatibel
 • MAN-spesifikt monteringssett
 • Motoruavhengig klimaanlegg er egnet for omgivelsestemperaturer fra 5° C til 52° C

Delenummer Betegnelse Passer for
K3.61900-6002 Motoruavhengig klimaanlegg RTX 1000 Alle TG modeller med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM (LX) Førerhus med takspoiler uten Aeropakke
U1.61941-6000 Monteringssett RTX TG2 beige Alle TG modeller til MY 2019 med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med LX førerhus med takspoiler uten Aeropakke TGX med XLX førerhus med takspoiler
K3.61940-6005 Monteringssett RTX TG3 beige Alle TG modeller fra MY 2020
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM førerhus med takspoiler uten Aeropakke TGX med GM førerhus med takspoiler
Tak-klimaanlegg RTX 2000


Tak-klimaanlegg RTX 2000

Motoruavhengig klimaanlegg er konstruert for avslappende hvileperioder i standdrift. Takket være den svært effektive teknologien, kjøler den raskt og pålitelig i opptil 6 timer og lengre. De kompakte, batteridrevne klimaanleggene for lastebil er enkle å montere i takluken.

Egenskaper

 • 2000 W kjøleeffekt
 • Svært effektiv: Bare 8 A strømforbruk i Eco-modus
 • Autonomt og batteridrevet tak-klimaanlegg for parkering
 • Alle komponenter integrert i en takenhet
 • ADR-kompatibel
 • MAN-spesifikt monteringssett
 • Motoruavhengig klimaanlegg er egnet for omgivelsestemperaturer fra 5° C til 52° C

Delenummer Betegnelse Passer for
K3.61900-6001 Motoruavhengig klimaanlegg RTX 2000 Alle TG modeller med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM, (LX) førerhus med takspoiler uten Aeropakke TGX med GM (XLX) førerhus med takspoiler
U1.61941-6000 Monteringssett RTX TG2 beige Alle TG modeller til MY 2019 med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med LX førerhus med takspoiler uten Aeropakke TGX med XLX førerhus med takspoiler
K3.61940-6005 Monteringssett RTX TG3 beige Alle TG modeller fra MY 2020 med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM førerhus med takspoiler uten Aeropakke TGX med GM førerhus med takspoiler
MAN motoruavhengig klimaanlegg SPX 1200 for tak- og bakveggmontering

MAN motoruavhengig klimaanlegg SPX 1200 for tak- og bakveggmontering

Motoruavhengig klimaanlegg er konstruert for avslappende hvileperioder i standdrift. Takket være den effektive teknologien kjøler den seg raskt og pålitelig. Den svært flate takenheten sparer plass og påvirker knapt takets totale høyde. Den er derfor også egnet for TGX-kjøretøyer med GM- eller XLX-førerhus og takspoilere.

Fordamperenhet SPX 1200T (i takluken) og kondensatorenhet SPX 1200C (på bakveggen) monteres separat (delt).

Egenskaper

 • Høy kjøleeffekt: 1200 W
 • Lavt strømforbruk: 5 A i Eco-drift
 • Maks. strømforbruk: 25 A
 • Vekt:
  SPX 1200T ca. 20 kg
  SPX 1200C ca. 13 kg
 • ADR-kompatibel for alle klasser med unntak av EX/II, EX/III
 • Motoruavhengig klimaanlegg er egnet for omgivelsestemperaturer fra 5 °C til 52 °C

Merknad

 • Vekselflakkjøretøyer kan delvis være uegnet for installasjon av bakveggenhet SPX 1200C. Avstanden mellom bakveggen på førerhuset og påbygget må kontrolleres.
 • For å unngå skade på takklimaanlegget eller spoileren, må avstandsstykkene som leveres med spoileren på GM-førerhuset brukes fra modellår 2020.
 • Endringer eller modifikasjoner av takspoileren er generelt ikke tillatt og vil gjøre kjøretøyets driftstillatelse ugyldig.
 • Det anbefales at kjøretøyet utstyret med et 225-Ah-batteri og den kraftigere dynamoen Longlife Eco.

Delenummer Betegnelse Passer for
K3.61920-6006 Kondensator-bakveggenhet SPX1200C Alle TG modeller med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM (LX) Førerhus med takspoiler uten Aeropakke
K3.61920-6007 Fordamper-takenhet SPX1200T Alle TG modeller med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM (LX) Førerhus med takspoiler uten Aeropakke
K3.61940-6007 Monteringssett SPX1200T TG3 beige Alle TG modeller fra MY 2020 med takluke
Ikke for:
TGL, TGM, med C førerhus, TGL, TGM, TGS med TM førerhus med takspoiler uten Aeropakke
K3.61940-6006 Bakvegg-monteringsramme SPX1200C bred FH TGX
K3.61940-6001 Bakvegg-monteringsramme SPX1200C smal FH TGL, TGM, TGS

Interessert?

Vennligst kontakt nærmeste MAN servicestøttepunkt og be om veiledning.

Til MAN-forhandlersøk

Skriv ut siden