MAN u Crnoj Gori

Propis o emisiji izduvnih gasova WLTP

Dosadašnji Novi evropski ciklus vožnje (NEDC - New European Driving Cycle) zamijenjen je Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP - Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Prednost ovog načina mjerenja jeste bolja mogućnost upoređivanja vozila zahvaljujući standardizovanijim profilima vožnje i procedurama mjerenja. Osim toga, struktura ispitivanja prema postupku WLTP ima za cilj da pruži znatno realističniju sliku vrednosti potrošnje i emisija.


Kratki pregled najvažnijih informacija koje smo sakupili za vas:


MAN TGE – težina i registracija obuhvaćene postupkom WLTP

1. Na koja MAN TGE vozila se primjenjuje postupak WLTP?

Ovaj postupak se primjenjuje samo na vozila referentne mase manje od 2610 kg, koja su homologovana prema postupku za takozvana laka teretna vozila. U ovom postupku cijelo vozilo se postavlja na ispitne valjke.

Teža vozila trenutno nisu obuhvaćena ovim postupkom. Ona su homologuju prema postupku za teška teretna vozila, a on podrazumijeva samo ispitivanje motora.

2. Od kada se postupak WLTP primjenjuje na MAN TGE vozila?

Od 1. septembra 2018. za sva nova lična vozila je neophodno odobrenje prema postupku WLTP prilikom registracije. Kada je riječ o MAN TGE vozilima, ovaj postupak se primjenjuje samo na kombi vozila, jer se ona registruju u kategoriji ličnih vozila (M1). Počev od 1. septembra 2019., za registraciju svih MAN TGE vozila neophodno je odobrenje prema postupku WLTP.

Sve varijante MAN TGE vozila modelske godine 2020. biće homologovane prema postupku WLTP, tako da će moći da se registruju i nakon 1. septembra 2019.

Postupak WLTP se ne primjenjuje na vozila koja su registrovana prije 1. septembra 2019.

MAN TGE – postupak WLTP za fabričke nadogradnje i proširenja

3. U kojoj mjeri se postupak WLTP primjenjuje na nadograđena i proširena vozila?

Fabričke nadogradnje i proširenja (direktna kupovina)

Kada je riječ o fabričkim nadogradnjama i proširenjima (direktna kupovina), dokaz o obaveznom ispitivanju prema postupku WLTP neophodan je za vozila modelske godine 2020. Vaš MAN partner će vam rado pružiti dodatne informacije o novim vrednostima CO2 emisija koje važe za vaše nadograđeno vozilo.

Kupovina preko posrednika

Kada je riječ o nadogradnjama šasije koje su obavljene poslije isporuke iz fabrike ali prije prve registracije, ovlašćeni MAN prodavac ili proizvođač koji je obavio nadogradnju odrediće CO2 vrednosti pomoću alatke za računanje koju obezbjeđuje kompanija MAN.

Prije 1. septembra 2019., vozila sa nadogradnjom ili proširenjima koja su homologovana prema postupku NEDC mogu i dalje da se registruju bez ikakvih problema i nisu zahvaćena prelaskom na novi postupak. Posle 1. septembra 2019., vozila koja su homologovana prema postupku NEDC mogu da se registruju samo uz odobrenje za izuzeće koje treba da se zatraži.