MAN u Crnoj Gori

MAN strategija za klimatske promjene za 2020. godinu

Želimo da pružimo važan doprinos očuvanju klime pomoću novih TGE vozila. Budući da ste naš klijent, možete da nam pomognete u ovoj namjeri tako što ćete svoje „staro“ TGE vozilo predati ovlašćenom centru za prikupljanje. Sprečite da se skupi sirovi materijali nepovratno izgube na kraju životnog ciklusa vozila.

Naša strategija za klimatske promjene

Naša strategija za klimatske promjene za 2020. godinu određuje ključne ciljeve za smanjenje emisija CO2. Suštinski element ovih ključnih ciljeva jeste očuvanje resursa.

U sklopu procesa razvoja proizvoda za model TGE primjenjujemo sistem upravljanja očuvanjem životne sredine u svrhe tehnološkog razvoja koji je sertifikovan prema ISO 14001. Osim toga, komponente TGE vozila su označene prema sastavnim materijalima i ispitane su u pogledu mogućnosti reciklaže i upotrebljivosti prema ISO 22628:2002.

Program reciklaže starih MAN kombi vozila

Budući da ste klijent kompanije MAN, možete da pružite važan doprinos zaštiti životne sredine i da se postarate za to da se očuvaju dragocjeni sirovi materijali.

U saradnji sa partnerima u Evropi izradili smo opsežnu mrežu ovlašćenih centara za prikupljanje starih vozila i sertifikovanih postrojenja za demontažu. „Staro“ TGE vozilo možete besplatno da predate u centrima ukoliko je to u skladu sa nacionalnim propisima.


Centri za prikupljanje

Saznajte više informacija o našim ovlašćenim centrima za prijem i prikupljanje koji su namijenjeni ekološki prihvatljivoj reciklaži koja je usklađena sa propisima.

Možete da se obratite i našim zaposlenima u MAN servisnim centrima za reciklažu starih vozila .

Informacije o konkretnim zemljama možete naći ovdje: