MAN Latvijā

Tiesību akti par izplūdes gāzēm WLTP

Līdzšinējo NEDC (New European Driving Cycle — Eiropas Jauno braukšanas ciklu) nomaina WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure — vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētā pasaules mēroga testa procedūra). Šī mērīšanas paņēmiena priekšrocība ir labāka salīdzināmība, kas rodas, pateicoties vienotiem braukšanas stiliem un mērīšanas procedūrām. Turklāt WLTP testu struktūras mērķis ir patēriņa un izplūdes gāzu vērtību attēlojums, kas ir ievērojami tuvāks realitātei.


Sniedzam īsu svarīgākās informācijas kopsavilkumu


MAN TGE WLTP svars un atļauja

1. Uz kuriem MAN TGE modeļiem attiecas WLTP?

Tas attiecas vienīgi uz transportlīdzekļiem, kam atskaites masa ir mazāka nekā 2610 kg un kas ir homologēti tā sauktajā vieglo transportlīdzekļu procesā. Šī procesa ietvaros viss transportlīdzeklis nonāk uz veltņu dinamometra.

Pašlaik tas neattiecas uz kravas transportlīdzekļiem. Tie tiek homologēti kravas transportlīdzekļu procesā, kura ietvaros testa stendā nonāk tikai dzinējs.

2. Kad WLTP sāk attiekties uz MAN TGE modeļiem?

Visi jaunie vieglie transportlīdzekļi jāreģistrē saskaņā ar WLTP, sākot ar 2018. gada 1. septembri. No MAN TGE modeļiem tas sākotnēji attiecas vienīgi uz Kombi, jo tas tiek reģistrēts kā vieglais transportlīdzeklis (M1). Sākot ar 2019. gada 1. septembri, visi MAN TGE modeļi jāreģistrē atbilstoši WLTP.

Visi 2020. gadā izgatavotie MAN TGE modeļu varianti tiek homologēti atbilstoši WLTP un līdz ar to var tikt reģistrēti arī pēc 2019. gada 1. septembra.

Uz transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pirms 2019. gada 1. septembra, WLTP neattiecas.

MAN TGE WLTP attiecībā uz virsbūvju un iekārtojuma risinājumiem

3. Cik lielā mērā WLTP attiecas uz virsbūvju un iekārtojuma risinājumiem?

Virsbūvju un iekārtojuma risinājumi no rūpnīcas (iekļauti vienā rēķinā)

Uz virsbūvju un iekārtojuma risinājumiem no rūpnīcas (iekļauti vienā rēķinā) identifikācijas prasība atbilstoši WLTP attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru modeļa izgatavošanas gads ir 2020. Jūsu MAN partneris jums labprāt sniegs nepieciešamo informāciju par jūsu transportlīdzekļa jauno CO2 vērtību.

Divi atsevišķi rēķini

Virsbūvēm, kas uz jūsu šasijas uzbūvētas vēlāk, taču pirms pirmreizējās reģistrācijas, atbildīgais MAN pārdošanas speciālists vai virsbūves ražotājs aprēķina CO2 vērtības ar MAN nodrošināta aprēķinu instrumenta palīdzību.

Līdz 2019. gada 1. septembrim saskaņā ar NEDC homologētie transportlīdzekļi ar virsbūvi un iekārtojumu var tikt reģistrēti bez problēmām, un pāreja uz tiem neattiecas. Pēc 2019. gada 1. septembra atbilstoši NEDC homologēti transportlīdzekļi tiek reģistrēti vienīgi ar atsevišķi pieprasāmu īpašu atļauju.