MAN Latvijā

Izdevēja ziņas

Izdevējs

AVAR AUTO LTD,
Gatves, Jaunmārupe, Mārupes region,
LV-2166

Ph. +371 67415425

info@man.lv


Komercreģistra tiesa

VAT No. LV 50003623341"


Ievērībai!

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek pastāvīgi pārbaudīta un atjaunināta. Ne lapas izstrādātājs, ne uzņēmums AVAR AUTO LTD neuzņemas atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnību, uz kuru atsaucas hipersaite.

Šīs tīmekļa vietnes saturu un struktūru aizsargā autortiesības. Informācijai vai datu pavairošanai, jo īpaši tekstu, tekstu daļu vai vizuālā materiāla izmantošanai, nepieciešama iepriekšēja MAN Truck & Bus SE piekrišana, ja vien nav nepārprotami norādīts citādi.

Uzņēmums AVAR AUTO LTD nevēlas un šim uzņēmumam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

© 2024 AVAR AUTO LTD