MAN Česká republika

Rádio MMT_3 pokročilé přídavné funkce

Také pro nejnovější generaci MMT od modelového roku 2020 mohou zákazníci opět využívat volitelně dostupných přídavných funkcí dle svých potřeb a požadavků. Portfolio bude do budoucna rozšiřováno.

Příprava pro kameru

  • Příprava pro připojení jedné nebo dvou kamer
  • Obraz z kamery je zobrazován na 7" barevném displeji MAN Media Truck
  • Aktivování kamery, resp. přepínání mezi kamerami probíhá dle varianty automaticky např. zařazením zpětného chodu a/nebo manuálně přímo na
  • Vyšší bezpečnost a prevence škod při couvání/pojíždění díky monitorování prostředí za vozidlem. Automatické přepínání při zařazení zpětného chodu zajišťuje vyšší míru komfortu a ulehčuje práci řidiči.

Upozornění

Předpokladem pro aktivování přes pin je vozidlo se softwarem verze 4.2. Aktivace kamery na MMT3 pro vstup CAM1 se provádí na pinu CVM2 B/9. Aktivování pomocí tlačítka předpokládá přepínací tlačítko na kameře. Pokud toto tlačítko není k dispozici, musí se přepínací tlačítko na kameru dodatečně namontovat. Podrobnější informace získáte ve svém autorizovaném servisu MAN nebo na portálu MAN After Sales. Připojení kamery (kamer) probíhá analogicky podle směrnice MANTED® (technická data a směrnice pro nástavby MAN).

Vedení HSD

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.25449-5041 Vedení HSD pro 2 kamery v centrální elektrice (2x 1 m) Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MR 2020
81.25449-5061 Vedení HSD pro 1 kameru v centrální elektrice (1x 1 m) Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MR 2020

Tlačítko kamery

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.25449-5090 Kabelový svazek pro tlačítko kamery MMT_3 Advanced Basic od MR 2020
81.25503-6977 Tlačítko kamery MMT_3 Advanced Basic od MR 2020

MAN Genuine Software®

Vyberte také příslušnou variantu:

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
Jedna kamera:
81.25891-0365 Aktivování kamery pomocí tlačítka nebo pinu Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MR 2020
81.25891-0367 Aktivování kamery přes zpáteční převodový stupeň
Dvě kamery:
81.25891-0364 Aktivování kamery
CAM1 (pomocí tlačítka nebo pinu), CAM2 (pomocí tlačítka)
Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MR 2020
81.25891-0366 Aktivování kamery
CAM1 (aktivování pomocí tlačítka nebo pinu), CAM2 (aktivování přes zpáteční převodový stupeň)

Máte zájem?

Kontaktujte nejbližší servisní místo MAN a nechejte si poradit.

Vyhledávání kontaktů MAN

Tisknout stránku