MAN Česká republika

Dovybavení AttentionGuard

S asistenčním systémem MAN AttentionGuard lze ještě více zvýšit bezpečnost na silnici. MAN AttentionGuard je asistenční systém sledování únavy řidiče založený na principu systému Lane Guard System (LGS). Zavčas rozpoznává náznaky snížené pozornosti řidiče a varuje jak opticky tak akusticky pro opětovné zvýšení pozornosti řidiče.

Od rychlosti 60 km/h systém nepřetržitě vyhodnocuje různé jízdní parametry (opuštění jízdního pruhu, jízdní vlastnosti atd.) a vyvozuje na základě definovaného vyhodnocovacího algoritmu závěry v ohledu na vhodnost stavu řidiče pro další jízdu. Varování se objeví 10 sekund po posledních pěti rozpoznaných opuštěních jízdního pruhu, v intervalu po maximálně 3 minutách

Vizuálně: Zobrazení hlášení na displeji na 8 sekund

Akusticky: Výstražný tón z reproduktorů na místě řidiče

Při intervalu mezi dvěma opuštěními jízdního pruhu, který je delší než 3 minuty, a také po vydání varování se počítadlo opět nastaví na 0

Upozornění

Vozidlo musí být vybaveno asistenčním systémem Lane Guard System (LGS). Systém nefunguje při chybějících/nerozpoznaných vyznačeních jízdních pruhů

Vaše výhody

  1. Zvýšení bezpečnosti na silnici
  2. Zvýšení pozornosti při jízdě
  3. Prevence nehody díky varování při snížené pozornosti

Předmětová čísla

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS a TGX:
  • Euro 6 od února MR 2017 do MR 2019
  • S LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Konfigurace systému udržování vozidla v jízdním pruhu pomocí PTM (Power Train Manager) a MFC (Multi functional camera)
  • Nainstalován krok 6 PTM nebo následný krok

Máte zájem?

Kontaktujte prosím své nejbližší servisní místo MAN a nechejte si poradit.

Vyhledávání kontaktů MAN

Tisknout stránku