MAN България

Удължител на клапан

Удължителите на клапани улесняват достъпа за необходимата проверка на налягането на въздуха, без да е необходим демонтаж на тасовете на колелата. Идеалното налягане на въздуха е важно, тъй като увеличава живота на гумата и намалява разхода на гориво. Могат да се избегнат аварии и ненужни престои.

Качества

  • С опорна тръба
  • Неподвижен, пластмасов
  • Бял прът, черна капачка
Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.45905-6039 Ефективен удължител на клапан 53,5 mm Всички модели от моделна година 2020
81.45905-6040 Ефективен удължител на клапан 77,5 mm
81.45905-6042 Ефективен удължител на клапан 107,5 mm
81.45905-6043 Ефективен удължител на клапан 132,5 mm
81.45905-6044 Ефективен удължител на клапан 152,5 mm

Качества

  • Гъвкаво, пластмасово (PA тръба)
Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.45905-0204 Ефективен удължител на клапан 135 mm, извит 45°/90° Всички модели от моделна година 2020
81.45905-0213 Ефективен удължител на клапан 160 mm
81.45905-0205 Ефективен удължител на клапан 183 mm
81.45905-0215 Ефективен удължител на клапан 300 mm
81.45905-0217 Ефективен удължител на клапан 310 mm, извит 90°
81.45905-0214 Ефективен удължител на клапан 315 mm
81.45905-0222 Ефективен удължител на клапан 380 mm, извит

Качества

  • Метал
Инвентарен номер Описание Подходящ за
88.45905-0066 Ефективен удължител на клапан 29 mm, извит 135° Всички модели от моделна година 2020
88.45905-0065 Ефективен удължител на клапан 153 mm

Качества

  • Гъвкаво, пластмасово (PVC маркуч с вложки от плат)
Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.45905-0200 Ефективен удължител на клапан 174 mm Всички модели от моделна година 2020

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница