MAN България

Радио MMT_3 Advanced допълнителни функции

За най-новото поколение MMT от 2020, клиентите могат отново да получат опционално предлагани допълнителни функции според своите необходимости и изисквания. Например смартфонът може да бъде интегриран чрез MMT, което предоставя на шофьора достъп до много приложения и функции на смартфона. Освен това портфолиото ще бъде разширено постепенно в бъдеще.

Подготовка на камерата

  • Подготовка за свързване на една или две камери
  • Изображението от камерата се показва на 7-инчовия цветен дисплей на MAN Media Truck Advanced
  • Активирането на камерата или превключването между камерите се извършва автоматично в зависимост от варианта, например чрез включване на задна предавка и/или ръчно директно на радиото
  • Повече безопасност и предотвратяване на щети при движение назад или маневриране чрез показване на околността отзад. Автоматичното превключване при включена задна предавка осигурява допълнителен комфорт и облекчава водача.

Указание

За активиране чрез пин е необходима версия на 4.2 софтуера на превозното средство. Активирането на камерата на MMT3 за вход CAM1 се осъществява на CVM2 пин B/9. Активирането чрез бутон изисква превключвател за камерата. Ако то не е налично, бутонът за превключване на камерата трябва да бъде дооборудван. Можете да получите повече информация от вашето сервизно представителство на MAN или от MAN Service Portal. Свързването на камерата(ите) става аналогично на MANTED® насоките (технически данни на MAN и насоки за инсталиране)

HSD проводници

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.25449-5041 HSD проводник 2 камери в централна електрическа система(2 x 1m) Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020
81.25449-5061 HSD проводник 1 камера в централно електричество (1 x 1m) Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020

Бутон за камера

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.25449-5090 Комплект кабели бутон на камера MMT_3 Advanced Basic от моделна година 2020
81.25503-6977 Бутон за камера MMT_3 Advanced Basic от моделна година 2020

MAN Genuine Software®

Изберете допълнително подходящия вариант:

Инвентарен номер Описание Подходящо за
Камера:
81.25891-7348 Активиране на камерата чрез бутон или пин Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020
81.25891-7349 Активиране на камерата при задна предавка
Две камери:
81.25891-7351 Активиране на камерата
CAM1 (активиране чрез бутон или пин), CAM2 (активиране чрез бутон)
Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020
81.25891-7350 Активиране на камерата
CAM1 (активиране чрез бутон или пин), CAM2 (активиране при задна предавка)

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница