MAN България

Кошче за отпадъци

Подвижен и лесен за почистване кош за отпадъци между седалките.

Качества

  • Повишен комфорт в интериора и при управление
  • Чистота в интериора
  • Кошче за отпадъци лесно достъпно също така от леглото
  • Високо качество благодарение на затворените повърхности, изработени от лесен за почистване и миещ се материал

Предимства

  1. Лесно се почиства
  2. Повече чистота и комфорт в кабината на водача
  3. Високо качество
Инвентарен номер Описание Подходящo за
81.66912-6264 Кошче за отпадъци TGS и TGX до моделна година 2019
81.66912-6294 Контейнер за отпадъци в допълнителния багажник Кабина на водача GM, GN, GX от моделна година 2020
81.66912-6295 Контейнер за отпадъци в допълнителния багажник Кабина на водача TN, TM от моделна година 2020

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница