MAN България

Чанта комплект за първа помощ

Първа помощ при спешни случаи и освен това изисквано от закона! Комплектът за първа помощ по DIN е незаменим спътник при спешни случаи. Той е оборудван съгласно DIN 13164 и може лесно да се прибира и да пести място.

Качества

  • Съответства на законовите разпоредби § 35h от Германския правилник за регистрация на пътни превозни средства и DIN 13164
  • На 6 езика

Предимства

  1. Осигурява отлична първа помощ
  2. Може да се прибира, за да пести място

Номера на частите

81.66803-6005 чанта комплект за първа помощ

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница