MAN България

Защитна решетка за фарове

Сгъваемата телена мрежа, изработена от стомана (с големи отвори като основен вариант и със по-тесни мрежи като приставка за използване извън пътя/на строителната площадка), предпазва фаровете от удари на камъни и повреди.

Указание

  • Само за превозни средства със стоманени брони!
  • Основният вариант с широки отвори съответства на стандартите на ЕС.
  • Наличната като опция приставка със тесни отвори, може да се използва офроуд.

Вашите предимства

  1. Защита срещу повреди
  2. Защита срещу удари от камъни при използване офроуд/на строителна площадка

За превозни средства до моделна година 2019

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.41630-5053 Защитна решетка отляво TGL, TGM до моделна година 2019 със стоманена броня с уредба за почистване на фаровете
81.41630-5052 Защитна решетка вдясно
81.41630-5055 Приставка с тясна мрежа отляво
81.41630-5054 Приставка с тясна мрежа вдясно
06.07213-3309 Винт със сферичнa глава (16 бр.)
81.41630-0010 Държач отвън (8 бр.)
81.41630-0011 Държач отвътре (8 бр.)
81.41630-0014 Клипс (8 бр.)
81.41630-5051 Защитна решетка отляво TGS, TGX до моделна година 2019 със стоманена броня с уредба за почистване на фаровете
81.41630-5050 Защитна решетка вдясно
81.41630-5057 Приставка с тясна мрежа отляво
81.41630-5056 Приставка с тясна мрежа вдясно
06.07213-3309 Винт със сферичнa глава (16 бр.)
81.41630-0010 Държач отвън (8 бр.)
81.41630-0011 Държач отвътре (8 бр.)
81.41630-0014 Клипс (8 бр.)
81.41630-5049 Защитна решетка за отляво или отдясно (2 бр.) TGL, TGM до моделна година 2019 със стоманена броня без уредба за почистване на фаровете
81.25140-0096 Заключващ лагер (8 бр.)
06.04300-6712 Винт със сферична фрезенкова глава (16 бр.)
06.11064-2111 Шестостенна гайка (16 бр.)
81.41630-5047 Защитна решетка за отляво или отдясно (2 бр.) TGS, TGX до моделна година 2019 със стоманена броня без уредба за почистване на фаровете
81.25140-0096 Заключващ лагер (8 бр.)
06.04300-3611 Винт със сферична фрезенкова глава (16 бр.)
06.11064-2111 Шестостенна гайка (16 бр.)

За превозни средства от моделна година 2020

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.41630-5063 Защитна решетка основен фар отляво TGL, TGM от моделна година 2020 със стоманена броня
81.41630-5065 Приставка с тясна мрежа основен фар отляво
81.41630-5062 Защитна решетка основен фар вдясно
81.41630-5064 Приставка с тясна мрежа основен фар вдясно
06.07219-0050 Винт със сферичнa глава (16 бр.)
81.41630-0010 Държач отвън (8 бр.)
81.41630-0015 Държач отвътре (8 бр.)
81.41630-5059 Защитна решетка основен фар отляво TGS, TGX от моделна година 2020 със стоманена броня
81.41630-5067 Защитна решетка допълнителен фар отляво
81.41630-5061 Приставка с тясна мрежа осн. отляво
81.41630-5069 Приставка с тясна мрежа допълнение лява
81.41630-5058 Защитна решетка основен фар вдясно
81.41630-5066 Защитна решетка за допълнителен фар вдясно
81.41630-5060 Приставка с тясна мрежа осн. дясна
81.41630-5068 Приставка с тясна мрежа допълнение дясна
06.07219-0050 Винт със сферичнa глава (28 бр.)
81.41630-0010 Държач отвън (12 бр.)
81.41630-0015 Държач отвътре (12 бр.)
81.41630-0016 Държач отвътре (4 бр.)

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница