MAN България

Носачи на покрива

Багажник на покрива

Основата за безопасен транспорт е основният носач, към който могат да се прикачат и други части за прикрепване.

Предимства

  1. Разширение на възможностите за транспорт
  2. Позволява безопасен транспорт на товари

Номера на частите

  • 65.66980-6000 основен носач, комплект от 3 броя

Основният носач, който е тестван в съответствие със строги спецификации, е идеалната основа за покривни конструкции като държачи за стълби и комплект за висок ъгли. Така можете да транспортирате безопасно дълги предмети на покрива. Основният носач е прецизно съобразен с превозното средство, може да се заключва и по този начин е сигурно защитен срещу кражба.

Доставка, включително динамометричен ключ.

Обхват на доставката: 3 бр.

  • 65.66980-0000 Основен носач, комплект за разширяване

Може да се създаде допълнително транспортно ниво на покривите на дълги превозни средства с комплекта за разширяване за основния носач. Основният носач, който е тестван в съответствие със строги спецификации, е идеалната основа за покривни конструкции като държачи за стълби и комплект за висок ъгли. Така можете да транспортирате безопасно предмети на покрива. Основният носач е прецизно съобразен с превозното средство, може да се заключва и по този начин е сигурно защитен срещу кражба.

Доставка, включително динамометричен ключ.

Обхват на доставката: 1 бр.

Подходящo за

TGE Всички

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница