MAN България

Знаци за залепване и табели

Особено внимание за специални приложения в превозни средства.

Знаци за залепване, предупредителни табели и указателни табели, подходящи за всички превозни средства със съответното разрешително.

Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.97812-2109 Залепващо фолио предупредителни ивици червено/бяло 282 mm x 282 mm TGX, TGS, TGM, TGL, TGA
81.97812-2111 Залепващо фолио предупредителни ивици червено/бяло 141 mm x 282 mm сочещи наляво TGX, TGS, TGM, TGL, TGA и Lons City
81.97812-2112 Залепващо фолио предупредителни ивици червено/бяло 141 mm x 282 mm сочещи надясно TGX, TGS, TGM, TGL, TGA
Инвентарен номер Описание Подходящо за
81.97812-2488 Знак за залепване L, диаметър 150 mm транспортно обозначение „товарно транспортно средство с ниско ниво на шум Австрия“ всички TG конструктивни серии
81.97801-2609 Знак за залепване U, диаметър 220 mm, екологично чист, комбиниран „L“ и „S“ регулация според CEMT конференцията на европейските министри на транспорта
88.97802-2213 Знак за залепване G, диаметър 220 mm, знак товарно транспортно средство с ниско ниво на шум Германия съгласно § 49 StVZO параграф 3
81.66907-0013 Сглобяване на знак за опасни товари ADR, сгъваемa табела, 400 mm x 300 mm
81.66907-0015 Знак за опасни товари ADR знак сгъваем, 400 mm x 300 mm

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница