MAN България

ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЩЕ Е УСПЕШНО ПО ТОЗИ НАЧИН

С Transport Solutions преминаването към алтернативни задвижвания ще е лесно

НАКРАТКО

 • Мрежов анализ и концепции за мобилност
  Ние анализираме Вашите дейности и разработваме индивидуална концепция за мобилност, като отчитаме всички приложими фактори.
 • Инфраструктура за зареждане и енергоснабдяване
  Планираме с Вас оформянето на инфраструктура за зареждане и разработваме оптимална стратегия за енергоснабдяване за Вашата фирма.
 • Консултация при навлизане в eMobility
  Като Ваш партньор по отношение на компетентността, ние ще съпроводим Вашето навлизане в eMobility. Също така Ви подкрепяме в обучението на служители Ви чрез MAN Academy.
/
Установяване на пробега

Установяване на пробега

 • Анализ на употребата Ви на превозните средства
 • Симулация на Вашите фирмени процеси и, ако е необходимо, адаптиране на маршрутите на автомобила
 • Записване на необходимия обхват и транспортен капацитет

/
Анализ на мрежата

Анализ на мрежата

 • Определяне на специфични за фирмата и отрасъла фактори, които влияят върху използването на електрически превозни средства (напр. трафик, цикли на придвижване, полезен товар, топография, допълнителни потребители)
 • Създаване на оптималния смесен автопарк за компанията Ви
 • Анализ на възможността за намаляване на CO2

/
Концепции за зареждане

Концепции за зареждане

 • Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Симулация и оптимизиране на графици за зареждане
 • Концепции за инфраструктура за зареждане и промени в депото

/
Енергоснабдяване

Енергоснабдяване

 • Анализ на очакваната консумацията на енергия във Вашата фирма
 • Създаване и тестване на концепции за сигурно собствено енергийно снабдяване
 • Управление на енергията, като се вземат предвид потенциалите за оптимизация при закупуване на електричество и експлоатационни изисквания

/
Батерии

Батерии

 • Съвети относно технологиите на батериите и боравенето с тях
 • Демонстрация на възможните устойчиви приложения на втора употреба акумулаторните батерии на превозните средства
 • Информация за управление на жизнения цикъл на батериите

/
Сервиз

Сервиз

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

/
Установяване на пробега

Установяване на пробега

 • Анализ на употребата Ви на превозните средства
 • Симулация на Вашите фирмени процеси и, ако е необходимо, адаптиране на маршрутите на автомобила
 • Записване на необходимия обхват и транспортен капацитет

/
Анализ на мрежата

Анализ на мрежата

 • Определяне на специфични за фирмата и отрасъла фактори, които влияят върху използването на електрически превозни средства (напр. трафик, цикли на придвижване, полезен товар, топография, допълнителни потребители)
 • Създаване на оптималния смесен автопарк за компанията Ви
 • Анализ на възможността за намаляване на CO2

/
Концепции за зареждане

Концепции за зареждане

 • Разработване на индивидуална стратегия за зареждане
 • Симулация и оптимизиране на графици за зареждане
 • Концепции за инфраструктура за зареждане и промени в депото

/
Енергоснабдяване

Енергоснабдяване

 • Анализ на очакваната консумацията на енергия във Вашата фирма
 • Създаване и тестване на концепции за сигурно собствено енергийно снабдяване
 • Управление на енергията, като се вземат предвид потенциалите за оптимизация при закупуване на електричество и експлоатационни изисквания

/
Батерии

Батерии

 • Съвети относно технологиите на батериите и боравенето с тях
 • Демонстрация на възможните устойчиви приложения на втора употреба акумулаторните батерии на превозните средства
 • Информация за управление на жизнения цикъл на батериите

/
Сервиз

Сервиз

 • Съвети за адаптиране на оборудването и процесите в сервиза
 • Предложения за обучение по безопасност и курсове за безопасно боравене с високоволтови системи
 • Подпомагане при определяне на подходящото обучение за Вашите служители по отношение на техниката и шофирането

Вашето успешно прехвърляне към алтернативни задвижвания

Ние управляваме Вашата готова за бъдещето мобилност

Нашият екип от експерти на MAN Ви подкрепя цялостно и изяснява с Вас до последния детайл всички съответни въпроси.

Планиране на пробега за Вашите електрически превозни средства MAN

За товарни транспортни средства и транспортери

Преминаването към електрическо задвижване естествено има смисъл само ако обхватът и транспортният капацитет са достатъчни. Много превозни средства не изминават повече от 80 до 120 километра, особено когато се използват в градските райони. Ако средният дневен пробег е в този диапазон, електрическата мобилност е реална възможност. За да бъде категорична възможността за употреба и икономическа ефективност трябва да бъдат взети предвид и други фактори.


За автобуси

Хибридно, газово или изцяло електрическо? Кои концепции за задвижване можете да използвате, за да оптимизирате вашия автобусен автопарк по възможно най-добрия начин, може да бъде изяснено само въз основа на много подробни анализи на конкретното приложение. Пробегът, необходим за съответните автобусни линии, е решаващ за съставянето на оптимално подходящ микс за автопарка - особено при напълно електрическо задвижване.

С MAN Lion’s City E вече можете да шофирате до 270 km без презареждане. За да бъде категорична възможността за употреба и икономическа ефективност трябва да бъдат взети предвид и други фактори.

Например електрическите автобуси се движат най-икономично със средна скорост между 14 и 18 km/h. Фактори като броя на процесите на стартиране и спиране, броя на пътниците или топографията на линиите Ви също оказват влияние върху пробега. Отоплението може също така значително да намали възможния пробег на електрическия автобус, особено при минусови температури.

Правилната технология за зареждане за Вашите електрически превозни средства MAN

За товарни превозни средства и автобуси

Оборудвани с правилната технология за зареждане, Вашите бизнес помещения ще бъдат зареждаща база Вашите електрически превозни средства: Зареждането на батериите след края на смяната гарантира, че ще имате пълен пробег отново на следващия ден. Например можете да извършите допълнителни маршрути в същия ден, ако използвате станция за бързо зареждане по време на някоя почивка. Комбинираният контакт CCS с до 150 kW заряден ток позволява батерията да бъде напълно заредена за максимум четири часа.


За транспортери

eTGE може да се зарежда и чрез CCS щепсел - но ванът предлага още повече възможности за зареждане:

AC-Wallbox

 • Компактен модул за зареждане със свързана мощност от 7,2 kW.
 • Времето за зареждане за пълно зареждане до 100% ниво на зареждане е 05:20 часа.

DC зарядна станция

 • Комбиниран контакт CCS с 40 kW свързан товар
 • Бързо зареждане с постоянен ток до 80% ниво на зареждане за 45 минути

230 V контакт

 • Позволява батерията да се дозарежда почти навсякъде
 • Пълно зареждане на акумулатора на превозното средство, за предпочитане за една нощ

MAN Transport Solution енергоснабдяване

Дали можете да постигнете икономии, като преминете към електрическо превозно средство спрямо конвенционално задвижвано превозно средство, до голяма степен зависи от това как ще бъде проектирано Вашето енергоснабдяване. Ние ще проверим за Вас всички възможни средства за оптимизиране на разходите. Това включва например как можете да използвате времето за закупуване на евтина електроенергия и да избегнете пиковете на натоварване с разпределено зареждане. Или как можете да оптимизирате разходите за снабдяване с енергия, като използвате и съхранявате самостоятелно генерирана енергия, напр. за зареждане на батериите на автомобила.

Друг ключов компонент на електромобилността е батерията на автомобила. Нейното състояние и производителност са от решаващо значение за рентабилната работа на електрифицираните автопаркове.

С времето, всяка батерия губи мощност и производителност, което няма как да бъде избегнато. Разбира се фактори като поведение при използване, поддръжка и честота на зареждане оказват значително влияние върху това колко бързо и до каква степен е намалена мощността на батерията. Ето защо оптимизираното управление на батерията е неразделна част от нашите стратегията за навлизането Ви в електромобилността.

Услуги и поддръжка на MAN Transport Solution

За вашата организация преходът към електромобилност е нещо повече от просто подмяна на едно или повече от Вашите превозни средства А представлява Вашето представяне в бъдещето. Но „електрическите“ внасят и редица промени във Вашата компания: От планиране на маршрута през ежедневното зареждане до стила на шофиране и оборудването на сервиза. Затова е важно Вашите служители и сервизът Ви да са добре подготвени за това.

В MAN Academy, предоставяме възможност за обучение на Вашите служители, така че те да бъдат подготвени за всяко предизвикателство свързано с новите Ви превозни средства. Предоставяме информация за възможни опасности и правилното боравене с електрически превозни средства в случай на злополука или дефект. Освен това може да разчитате на нашите експерти да отговорят на всички въпроси свързани с дейностите по електрически превозни средства, отправени към нас от Вашите сервизни специалисти.

Основни влияещи фактори

За товарни превозни средства

MAN eTGM захранва надстройки като самосвали, охладителни кутии или преси за отпадъци с електрическа енергия директно от батериите на превозното средство. Работата на допълнителните потребители неизбежно води до намаляване на пробега на Вашето електрическо превозно средство. Колко силен е този ефект зависи, както от вида на конструкцията, така и от интензивността на нейното използване. Следователно извършваме подробен анализ на консумацията на енергия на спомагателните консуматори за използване на превозните средства във Вашата организация. Придобитите по този начин знания се добавят директно в изчислението на пробега и оптимизирането на маршрута.


За транспортери

Осветлението на автомобила, мултимедийните системи, USB връзките и помощните системи също се нуждаят от електричество от батерията. Поради това всички допълнителни консуматори в MAN eTGE са проектирани за максимална енергийна ефективност. Те оказват значително влияние върху пробега само ако продължават да работят с пълна мощност по време на по-дълги спирки. eTGE ви предлага икономичен режим, който намалява консумацията на енергия на допълнителните консуматори.


За автобуси

Допълнителните консуматори като осветление на превозното средство, бордови компютри, информационни системи за пътниците и автомати за билети изискват захранване от акумулатор. Доколко те влияят върху пробега зависи от конфигурацията на превозното средство и трябва да се разгледа за всеки отделен случай

Електрическите превозни средства MAN могат да покажат силните си страни изцяло най-вече в градска среда. Реалните средни скорости при типичен градски трафик са 16-20 км/ч. И ограниченията на скоростта при повечето шофирания са 50-60 км/ч. Концепциите за електрическо задвижване работят енергийно най-ефективно в тези диапазони. Освен това, за разлика от шофирането с двигател с вътрешно горене, трафикът спри/тръгни вече не е в тежест за Вашия енергиен баланс. Напротив: Чрез рекуперацията, MAN електрическите превозни средства доставят електрическа енергия обратно към батерията при всяко спиране.

Предвидливото шофиране спестява енергия. Това се отнася за всяко превозно средство. Но с електрическо задвижване, добре обученият водач може да постигне значително увеличение на пробега. Плавното ускорение и целевото използване на рекуперацията значително намаляват консумацията на енергия.

Теглото на товара и профилът на терена на изминавания маршрут, имат относително малко влияние върху пробега на електрическото Ви превозно средство MAN. Отоплението и високите скорости имат значително по-голямо влияние. Въпреки това е важен подробен анализ на Вашата маршрутна мрежа. Тъй като това предоставя важна информация за оптимизиране на шофирането и маршрутите на превозното средство.

За товарни транспортни средства и транспортери

Електрическото задвижване произвежда много по-малко отпадъчна топлина спрямо двигателя с вътрешно горене. Заради това MAN eTGM и MAN eTGE използват високоефективна, изцяло електрическа отоплителна и климатична система. Консумацията на енергия от отоплението може значително да намали пробега на вашето електрическо превозно средство, особено при по-ниски минусови температури. Ще Ви покажем как с правилната стратегия можете надеждно да се справяте с ежедневните си маршрути: Например чрез целенасочено предварително темпериране на Вашия електрически ван по време на зареждане.


За автобуси

Отоплението и климатизацията са решаващи фактори при експлоатацията на електрически автобус. Особено в режим на отопление, при много ниски температури, могат да се очакват ограничения в пробега при чисто електрически режим на отопление. За да използваме MAN Lion‘s City E възможно най-ефективно, ние внимателно анализираме климатичните условия и посочваме възможни варианти за действие, като използването на допълнително нагревателно устройство при определени условия.

Нашите иновации за Вашата eMobility

Консултации, базирани на реални данни

Консултации, базирани на реални данни

Съветваме Ви като клиент и предлагаме подходящи решения за най-добрата в класа структура на планираната от Вас eMobility система. Нашите 360° съвети включват анализ на мрежата, инфраструктура за зареждане, мрежово захранване и съхранение на енергия. След като Вашият електрически автопарк влезе в експлоатация, в бъдеще искаме да Ви предложим съвети, базирани на реални данни. В този контекст Вашите дейности се проверяват и оптимизират въз основа на действително събрани експлоатационни данни. По този начин винаги сте в течение и можете да се подготвите за следващите стъпки.

Енергийните решения на бъдещето

Енергийните решения на бъдещето

Подкрепяме Ви с цялостни, интегрирани решения и стратегии за зареждане, както и съвети за оптимизиране на енергийните разходи, за да постигнете оптимални енергийни разходи и да избегнете ненужни натоварвания. Така можете да се концентрирате изцяло върху работата на Вашия електрифициран автопарк.

Предлага се в цяла Европа
Вашата индивидуална 360° концепция за мобилност

Вашата индивидуална 360° концепция за мобилност

Вече убедихме над 100 клиенти за нашите MAN Transport Solutions - в цяла Европа! Вие също можете да се възползвате от възможността да получите индивидуални съвети за преминаване към алтернативни задвижвания.
Уговорете разговор за консултация