MAN en Andorra

Normativa sobre emissions WLTP

El cicle NEDC actual (Nou Cicle de Conducció Europeu) se substituirà pel WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Els avantatges d'aquest mètode de mesurament consisteixen en una millor comparabilitat gràcies a procediments de mesurament i perfils de conducció uniformes. A més, l'estructura de prova del WLTP genera una imatge molt més realista dels valors de consum i d'emissió.


Hem resumit la informació més important perquè us sigui més fàcil consultar-la:


MAN TGE WLTP, pes i admissió

1. A quins vehicles TGE afecta el WLTP?

Només es veuen afectats els vehicles amb una massa de referència inferior a 2.610 kg homologats amb el procediment de càrrega lleugera. En aquest procediment, tot el vehicle passa per un banc dinamomètric.

De moment, no afecta els vehicles pesats. És a dir, els vehicles que s'homologuen en el procediment de càrrega pesada, en què només el motor passa pel banc de proves.

2. A partir de quin moment es veuen afectats els vehicles MAN TGE per WLTP?

A partir de l'1 de setembre de 2018, tots els automòbils nous s'han d'haver homologat d'acord amb el WLTP. Pel que fa als vehicles MAN TGE, de moment només es veurà afectat el furgó Combi, ja que té l'homologació d'automòbils M1. A partir de l'1 de setembre de 2019, tots els vehicles MAN TGE hauran d'estar aprovats segons el WLTP.

Totes les variants de l'any de model 2020 de MAN TGE estan homologades segons el WLTP i, per tant, també es poden aprovar a partir de l'1 de setembre de 2019.

Els vehicles registrats abans de l'1 de setembre de 2019 no es veuen afectats pel WLTP.

MAN TGE WLTP per a solucions de carrosseries i extensions

3. Fins a quin punt es veuen afectades les carrosseries i extensions pel WLTP?

Solucions de carrosseries i extensions de fàbrica (operació d'una sola factura)

Per a carrosseries i extensions de fàbrica (operació d'una sola factura), s'aplica l'obligació d'homologació WLTP a vehicles de l'any de model 2020. El vostre soci de MAN estarà encantat d'informar-vos sobre el nou valor de CO2 del vostre vehicle.

Operació de dues factures

Per a les extensions que s'hagin aplicat amb posterioritat a l'entrega de fàbrica però amb antelació a la primera homologació, el venedor de MAN responsable o el carrosser calculen els valors de CO2 mitjançant una eina de càlcul proporcionada per MAN.

Abans de l'1 de setembre de 2019, es poden seguir aprovant els vehicles amb homologació NEDC amb carrosseries i extensions sense cap problema; no es veuen afectats pel canvi. A partir de l'1 de setembre de 2019, els vehicles que hagin estat homologats d'acord amb el NEDC només es poden autoritzar si se sol·licita un permís especial.