OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje na temat tej strony internetowej

Poprzez niniejszą informację o ochronie danych, przekazujemy Ci informacje odnośnie tego w jaki sposób zajmujemy się danymi osobowymi oraz jakie dane osobowe zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Celem tej oraz innych stron internetowych jest dostarczenie Ci informacji na temat wybranych spółek z Grupy MAN.

Poniższa informacja nie stosuje się do spółek, które nie są własnością MAN lub których MAN nie kontroluje, jak również do osób, których MAN nie zatrudnia lub którym nie wydaje poleceń.

2. Zbieranie ogólnych informacji oraz anonimowe dane o sposobie korzystania

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbierana jest ogólna informacja. Informacja ta zawiera rodzaj wykorzystanej wyszukiwarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, nazwę domeny Twojego dostawcy Internetu, naszą stronę internetową, którą odwiedzasz jak również informacje techniczne dotyczące Twojej wizyty (metoda https/http, status https/http, kod statusu https/http, długość przekazanych danych). Dotyczy to wyłącznie takich informacji, które nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących Twojej osoby. Takie dane są również generowane przy dostępie do każdej innej strony w Internecie. Z tego względu, nie jest to specyficzna funkcja tej strony internetowej.

Informacje tego typu są zbierane wyłącznie w zanonimizowanej formie oraz oceniane przez nas statystycznie. Im lepiej rozumiemy Twoje wymagania, tym szybciej możesz znaleźć pożądane informacje na naszej stronie internetowej.

3. Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych

a) Prosta nawigacja na stronie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery sieciowe zapisują Twój adres IP wykorzystywany do dostępu, jak również datę oraz czas wizyty, jako standardowe działanie.

b) Korzystanie z aplikacji sieciowych

Korzystając z naszych aplikacji sieciowych, mogą być również zapisane informacje, które są konieczne do efektywnego korzystania z tych aplikacji.

c) Rejestracja przy użyciu formularzy internetowych

Inne dane są zbierane jedynie wtedy, gdy podajesz je nam dobrowolnie, oraz jeżeli jest to konieczne do odpowiedniego celu, na przykład, jako część rejestracji, subskrypcji, kwestionariusza lub konkursu.

d) Wykorzystanie plików cookie

Plik cookie to mały zestaw danych zapisywany na Twoim urządzeniu. Zawiera dane takie jak osobiste ustawienia strony oraz informacje dotyczące logowania. Dane te są tworzone przez serwer sieciowy, z którym połączyła się Twoja wyszukiwarka, a następnie ten zestaw danych jest przesłany do Ciebie. Ogólnie rzecz ujmując, wykorzystujemy pliki cookie do analizowania zainteresowania naszymi stronami internetowymi, jak również ulepszenia przyjazności dla użytkowników naszych stron internetowych. Co do zasady możesz zyskać dostęp do naszych stron internetowych bez plików cookie. Jednakże jeżeli chcesz wygodnie korzystać z pełni naszych stron internetowych powinieneś wyrazić zgodę na pliki cookie, które pozawalają na korzystanie

z pewnych funkcji lub które zwiększają wygodę użytkowania. MAN wykorzystuje pliki cookie do uczynienia swoich stron internetowych bardziej przyjaznymi dla użytkowników, bardziej skutecznych oraz bardziej bezpiecznych. Nasze pliki cookie nie zawierają informacji odnoszącej się do konkretnych osób.

Jeżeli w ustawieniach Twojej wyszukiwarki włączono akceptację plików cookie, korzystając z naszych stron internetowych zgadasz się na wykorzystanie tych plików cookie. Ustawienia większości wyszukiwarek internetowych domyślnie akceptują wszystkie pliki cookie. Dysponujesz jednak opcjami służącymi do konfiguracji Twojej wyszukiwarki, pozwalającymi na to, aby pliki cookie były wyświetlone zanim zostaną zapisane, lub na akceptację lub odrzucenie niektórych plików cookie, lub odrzucenie wszystkich plików cookie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że zmiany w ustawieniach dotyczą jedynie konkretnej wyszukiwarki. Jeżeli skorzystasz z innej wyszukiwarki lub zmienisz urządzenie, ustawienia muszą być skonfigurowane od nowa. Możesz również usunąć pliki ze swojego urządzenia w dowolnym momencie. Prosimy o sprawdzenie funkcji pomocy Twojej wyszukiwarki internetowej w celu uzyskania informacji dotyczących ustawień plików cookie oraz tego jak je zmienić, jak również jak je usunąć.

Poniżej przedstawiono listę najczęściej wykorzystywanych rodzajów plików cookie oraz ich cele.

Sesyjne pliki cookie

Podczas Twojej aktywności na stronie internetowej, tymczasowe sesyjne pliki cookie są przechowywane w pamięci Twojego komputera. Są tam zapisywane identyfikatory sesyjne, tak abyś nie musiał na przykład logować się za każdym razem gdy zmieniasz stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane gdy się wylogujesz lub gdy ich działanie wygaśnie, po tym gdy automatycznie wygaśnie Twoja sesja.

Ciągłe pliki cookie lub protokołowe pliki cookie

Ciągłe lub protokołowe pliki cookie przechowują plik na Twoim komputerze przez okres określony datą wygaśnięcia tego pliku. Dzięki tym plikom cookie strona internetowa pamięta Twoje informacje oraz ustawienia w czasie Twojej następnej wizyty. Skutkuje to szybszym i wygodniejszym dostępem, ponieważ nie musisz na przykład konfigurować już swoich ustawień językowych na naszym portalu. Po upłynięciu daty wygaśnięcia, takie pliki cookie są automatycznie usuwane gdy odwiedzisz stronę internetową, która je utworzyła.

Pliki cookie, umieszczane przez strony pierwsze

Są one umieszczane przez samą stronę internetową (tą samą domenę jak w przypadku paska adresowego wyszukiwarki) oraz mogą być odczytywane jedynie przez tą stronę. Takie pliki cookie są ogólnie używane do zapisywania informacji (np. Twoich ustawień), które są następnie używane gdy kolejny raz odwiedzisz stronę internetową.

Pliki cookie umieszczane przez strony trzecie

Pliki cookie stron trzecich pochodzą od innych od operatora strony internetowej dostawców. Mogą być wykorzystane na przykład po to, aby zebrać informacje dla celów reklamowych, treść tworzoną przez użytkownika lub dane statystyczne.

e) Google Analytics - przetwarzanie danych przez Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci spółki Google Inc. ("Google"). Google Analytics również wykorzystują pliki cookie. Obejmują one pliki cookie od samego Google (pliki cookie Google Analytics), jak również tzw. pliki cookie dostawców, będących stronami trzecimi (pliki cookie typu double click). Informacja o tym w jaki sposób wykorzystujesz naszą stronę internetową (co obejmuje Twój adres IP), zebrane przez pliki cookie są przekazywane na serwer należący do Google Inc., znajdujący się w USA i tam zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny dla nas Twojego korzystania ze strony internetowej, będzie dla nas przygotowywać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz dostarczać innych usług dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz korzystania z Internetu, w szczególności funkcje związane z wyświetlaniem reklam, takie jak remarketing, sprawozdania dotyczące wyświetleń w sieci wyświetleń Google, zestawianie usług menadżerów kampanii double click lub sprawozdania z usług Google Analytics zgodnie z charakterystyką demograficzną oraz zainteresowaniami. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego od niego prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak tworzenie profili, i łączyć informacje z innymi danymi, takimi jak konta Google.

Korzystając z tej strony internetowej zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych na Twój temat przez Google w sposób oraz dla celów opisanych powyżej. Chcielibyśmy zauważyć, że w celu poprawy ochrony danych, nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp()”, tak aby adres IP był zapisywany oraz dalej przetwarzany w skróconej formie, tak aby zapobiec bezpośredniemu powiązaniu adresów IP z konkretną osobą podczas analizy wykorzystania naszej strony internetowej. Możesz odmówić użycia pliku cookie typu Google Analytics poprzez wybór rozszerzenia w swojej wyszukiwarce internetowej. W ten sposób możesz skorzystać ze swojego prawa odmówienia zbierania danych, ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Google Analytics w przyszłości. Możesz zainstalować w tym celu wtyczkę dezaktywującą Google Analytics na swojej wyszukiwarce. Zapobiegnie to zapisywaniu informacji o Twoich wizytach na stronie internetowej przez Google Analytics.

Więcej informacji, jak również informacje dotyczące pobrania oraz zainstalowania tej wtyczki dezaktywującej możesz znaleźć tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatywnie, oraz dodatkowo w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń przenośnych, możesz skorzystać z pliku cookie opt-out. Możesz skorzystać z tego linku i wtedy plik cookie zostanie umieszczony, co oznacza, że Twoja aktywność nie będzie dłużej zapisywana przez Google Analytics. Kliknij tutaj aby zrezygnować z zapisywania informacji przez Google Analytics.

Możesz dezaktywować Google Analytics w odniesieniu do wyświetlania reklam oraz ich dostosowania w ramach sieci wyświetlania Google poprzez wejście do ustawień reklamowych: https://www.google.de/settings/ads .

f) Google DoubleClick

DoubleClick by Google jest usługą dostarczaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick by Google korzysta z plików cookie w celu prezentowania reklam, które są dostosowane do Ciebie. Do Twojej przeglądarki internetowej przydzielany jest spseudonimizowany numer indentyfikacyjny w celu sprawdzenia, jakie reklamy zostały wyświetlone na Twojej wyszukiwarce oraz które reklamy zostały wywołane. Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Wykorzystanie pliku cookie DoubleClick jedynie umożliwia Google i jego partnerskim stronom internetowym na umieszczanie reklam na podstawie wcześniejszych wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Informacje zebrane przez te pliki cookie są przekazywane przez Google na serwer w USA w celu ich analizy oraz tam zapisywane. Dane będą przekazywane przez Google stronom trzecim jedynie w związku z obowiązkiem prawnym lub w ramach powierzenia przetwarzania danych. Google nie będzie łączył Twoich danych z innymi danymi zebranymi przez Google w żadnych okolicznościach.

Korzystając z naszych stron internetowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Twój temat przez Google, jak również na przetwarzanie w sposób oraz dla celów wskazanych powyżej. Możesz zapobiec instalowaniu plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Twojej przeglądarki internetowej; jednakże chcielibyśmy wskazać, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcjonalności naszych stron internetowych. Ponadto, możesz zapobiec przechwytywaniu danych utworzonych przez pliki cookie oraz przesyłaniu do Google danych dotyczących Twojego wykorzystywania stron internetowych, jak również przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie oraz zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem, pod nazwą wtyczka dezaktywująca DoubleClick. Alternatywnie możesz dezaktywować plik cookie DoubleClick na stronie internetowej Digital Advertising Alliance, pod następującym linkiem: link .

g) Google reCaptcha

Ta strona korzysta z reCaptcha, usługi dostarczanej przez Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), dla celów bezpieczeństwa. Usługa ta określa czy wejścia na stronę w Internecie poprzez formularz zostały dokonane przez osobę czy

z naruszeniem przepisów przez automatyczne przetwarzanie maszynowe. W przypadku tej usługi, Twój skrócony adres IP oraz inne dane wymagane przez usługę są przekazywane do Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam okrajany, jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jakiekolwiek przekazywanie danych przez Twoją przeglądarkę jako część usługi reCaptcha nie jest zestawiane z innymi danymi Google. Możesz dowiedzieć się więcej na stronie Google dotyczącej polityki prywatności danych, pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

h) Integracja wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, Twitter)

Wtyczki to programy komputerowe, które są zintegrowane z innym oprogramowaniem, takim jak strony internetowe i które rozszerzają ich funkcjonalności. Prawie wszystkie wtyczki dostępne obecnie na rynku są stworzone przez operatorów sieci mediów społecznościowych. Podstawową funkcjonalnością tych sieci jest dostarczenie użytkownikom platformy do interakcji oraz komunikacji, która jest zazwyczaj darmowa.

Jednakże zintegrowanie wtyczek mediów społecznościowych powoduje, że Twój adres IP oraz inne dane transakcyjne (co do zasady data, godzina, adres URL oraz wyszukiwarka) są przechwytywane przez te usługi już wtedy gdy wywołujesz taką stronę – bez kliknięcia na wtyczkę. Odnosi się to zarówno do zarejestrowanych użytkowników tych usług jak i osób odwiedzających stronę internetową, którzy nie mają konta zarejestrowanego w danej usłudze i tym samym nie zaakceptowali regulaminu. Wtyczki mediów społecznościowych również co do zasady wykorzystują pliki cookie (zobacz punkt d) w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową. Te pliki cookie są zapisywane na Twoim twardym dysku przez odwiedzoną stronę internetową oraz wywoływane gdy ponownie ją odwiedzasz. Identyfikatory tych plików cookie są przekazywane automatycznie na serwery odpowiedniej usługi przy każdej wizycie na stronie z odpowiednią wtyczką, nawet bez jej aktywnego wykorzystania. W związku z połączeniem indywidualnego identyfikatora piku cookie ze stroną internetową odwiedzoną w przeszłości, możliwe jest monitorowanie sposobu wyszukiwania (profilowanie). Poprzez zbieranie danych transakcyjnych wymienionych powyżej, możliwe byłoby na przykład określenie jak długo użytkownik z takim plikiem cookie przebywał na poszczególnych stronach. W ten sposób, usługi mediów społecznościowych byłyby w stanie zapisywać Twoje działania w Internecie.

Aby temu zapobiec oraz lepiej chronić Twoją prywatność, nasze strony internetowe korzystają z metody dwóch kliknięć, inicjatywy (na tej stronie internetowej możesz również znaleźć więcej informacji). Nasze strony internetowe zawierają jedynie zdezaktywowane przyciski, które nie nawiązują kontaktu z usługami należącymi do wtyczek społecznościowych i z tego względu nie mogą przekazać żadnych danych, gdy nasze strony internetowe są wywoływane.

Tylko wtedy gdy klikniesz na jeden z przycisków aktywujesz go oraz zgodzisz się na komunikację z Facebook/iem lub Twitter’em. Następnie, drugim kliknięciem możesz natychmiast podzielić się treścią. Jeżeli jesteś już zalogowany na jednym z portali społecznościowych, którego wtyczkę społecznościową chciałbyś użyć, to w przypadku Facebook’a odbywa się to bez pojawiania się innych okienek. W przypadku Twitter’a pojawiają się wyskakujące okienka, w których wciąż możesz edytować tekst wiadomości na Twitter’ze.

Jeżeli zdecydujesz się aktywować oraz skorzystać z wtyczki społecznościowej, sprawdź uprzednio informacje odnośnie tego jak określony dostawca usług przetwarza Twoje dane oraz jaka jest jego polityka prywatności: ( https://www.facebook.com/about/privacy/ , http://twitter.com/privacy ).

Proszę zwrócić uwagę: Aktywacja przycisków ma zastosowanie jedynie do wywołanych stron oraz wybranych usług.

Możesz również na stałe aktywować przycisk zgody w ustawieniach (prosimy kliknąć ikonę koła zębatego). Po prostu zaznacz odpowiednie pole lub pola, aby aktywować Twoje sieci społecznościowe. Oczywiście możesz również wycofać te ustawienia w dowolnym momencie poprzez ikonę koła zębatego.

Poniżej znajduje się krótki opis wtyczek mediów społecznościowych zintegrowanych na naszej stronie.

Facebook

Facebook jest siecią społecznościową należącą do Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). Inkorporowaliśmy różne funkcje Facebook’a na naszej stronie internetowej (takie jak „polub” (like) czy „udostępnij” (share). Funkcje Facebook’a mogą być zidentyfikowane po jego logo. W zależności od rodzaju funkcji mogą być dodane również inne funkcje (np. „polub” (like), „poleć” (recommend). Możesz powiedzieć swoim znajomym oraz użytkownikom Facebook’a które artykuły polubiłeś/ poleciłeś, korzystając z przycisku „polub”. Jeżeli jako użytkownik Facebook’a dodałeś pasek rekomendacji Facebook’a do swoich Facebook’owych aplikacji, automatycznie publikujesz informację o tym co czytasz na Facebook’u w swoim kanale informacyjnym oraz na osi czasu tuż po tym, gdy otworzy się pasek rekomendacji na naszej stronie internetowej. Osoby na Facebook’u, które autoryzowałeś w momencie instalowania aplikacji dowiedzą się jakie artykuły czytasz na naszej stronie internetowej lub z jakiej treści korzystasz. Możesz usunąć poszczególne wpisy, jak również samą aplikację w dowolnym momencie na Facebook’u. Facebook’owe „polubienia” użytkowników są również zsynchronizowane z wkładem oraz artykułami na naszej stronie, jeżeli użytkownik jest zalogowany na naszej stronie internetowej przez Facebook’a. Poprzez integrację przycisku Facebook’a na naszej stronie internetowej, ustanowione zostaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką internetową lub aplikacją a serwerami Facebook’a, a przycisk służący funkcjom Facebook’a jest stamtąd wgrywany. Tak jak wspomniano na początku, informacja jest przekazywana do Facebook’a, np. o tym, że określona strona internetowa została wywołana lub, że skorzystano z określonej usługi. Jeżeli aktywnie korzystasz z funkcji Facebook’a, takich jak klikanie przycisku „polub” możliwe jest, że Facebook przetwarza inne dane, obejmujące dane osobowe. W taki sposób Facebook może np. umieścić plik cookie, który może wykrywać, że w przeszłości korzystałeś już z przycisku ”polub” na innych stronach internetowych, które również zintegrowały przyciski Facebook’a. Jeżeli jako użytkownik Facebook’a, jesteś jednocześnie na nim zalogowany, możliwe jest również przyporządkowanie odwiedzanych stron do Twojego profilu na Facebook’u. Jeżeli klikniesz zintegrowany przycisk Facebook’a, a następnie się na niego zalogujesz (lub jeżeli już jesteś zalogowany) informacje dotyczące „polubienia” lub „polecenia” mogą być opublikowane w krótkiej formie na Facebooku, na przykład na Twoim profilu lub na Twojej osi czasu. W ten sposób Facebook może zbierać oraz zapisywać inne dane dotyczą korzystania. Może to mieć skutek w odniesieniu do profili użytkowników, które są rozszerzane poza informacje, które sam na nim udostępniłeś. Jeżeli nie dezaktywowałeś wbudowanych wtyczek społecznościowych, jednak mimo to chciałbyś zapobiec przypisywaniu przez Facebook’a Twoich wizyt na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebook’u, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta użytkownika na Facebook’u przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz szczegółowo dowiedzieć się jakie dane są zbierane przez Facebook’a dla jego własnych celów w polityce prywatności danych Facebook’a. Możesz tam również znaleźć dalsze informacje na temat zbierania oraz przetwarzania danych przez Facebook oraz o Twoich prawach z tym związanych. Tutaj możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności danych Facebook’a: https://www.facebook.com/policy.php . Informacja udzielone przez Facebook’a na temat tzw. wtyczek są przedstawione tutaj: http://on.fb.me/mAN33b .

Twitter

Twitter jest usługą mikro blogu, świadczoną przez amerykańską spółkę Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Poprzez przycisk Twitter ustanawiane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką internetową a serwerami Twitter’a, a ww. przycisk jest stamtąd ładowany. W ramach tego procesu informacja dotycząca wywołania strony internetowej jest przekazywana do Twitter’a Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany oznacza to, że Twitter może potencjalnie zbierać oraz zapisywać dane dotyczące użytkowania. Jeżeli klikniesz przycisk na Twitter’ze oraz prześlesz informację przez okno na Twitter’ze, które się otworzy, prześlesz informację do Twitter’a. Informacja ta jest następnie publikowana na Twoim profilu użytkownika Twitter’a. Dalsze informacje dotyczące zbierania danych,ich oceny oraz przetwarzania Twoich danych przez Twitter, jak również prawa, które Ci przysługują w związku z tym są dostępne

w polityce prywatności Twitter’a, która znajduje się tutaj: http://twitter.com/privacy .

i) Wykorzystanie baz danych GeoLite2 oraz GeoIP2 dla celów geo-lokalizacji

Bazy danych GeoLite2 lub GeoIP2 są wykorzystywane na tej stronie internetowej; są one dostarczane przez MaxMind Inc. oraz hostowane przez MAN lub dostawców będących stronami trzecimi. W bazach danych GeoLite2 lub GeoIP2 do wykorzystywanego adres IP są przypisywane przybliżone dane lokalizacyjne/ geolokalizacyjne w oparciu o kraj z którego pochodzi adres IP. W celu poprawienia wyników wyszukiwania, dostarczenia Ci bardziej odpowiednich informacji oraz ustawień strony internetowej, które uczynią Twoje wizyty na naszych stronach internetowych bardziej przyjemnymi (np. ustawienia językowe) oraz dostosowanymi do Ciebie, informacje na temat Twojego kraju pochodzenia będą przekazywane razem z Twoim adresem IP poprzez bazy danych GeoLite2 lub GeoIP2. W ramach tego procesu żadne dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

4. Ograniczenia wykorzystania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach opisanych w klauzuli obowiązku informacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij[tu link do O.I. dla klientów]

5. Bezpieczeństwo

MAN chroni Twoje dane za pomocą technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie są regularnie ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

6. Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasz strona internetowa może zwierać linki do stron internetowych innych dostawców. MAN sprawdził strony internetowe połączone bezpośrednimi linkami w momencie utworzenia linku oraz sprawdził, że nie naruszają one prawa. Jednakże MAN nie ma wpływu na jakąkolwiek treść umieszczaną na stronach internetowych połączonych linkami oraz nie jest w stanie ciągle ich monitorować. Z tego względu MAN nie ponosi odpowiedzialności za treść na połączonych linkami stronach internetowych, która została zmieniona po utworzeniu linku. Niniejsze porozumienie dotyczące ochrony danych nie stosuje się do połączonych linkami stron internetowych innych dostawców.

7. Zastrzeżenie

Aby nadążyć z ciągłymi zmianami Internetu, MAN może dostosować niniejszą deklarację dotyczącą ochrony prywatności danych w dowolnym momencie, zapewniając zgodność z przepisami prawa ochrony danych.April 2021. V4.

Kontakt

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn


Kontakt do zespołu ds. Ochrony danych w celu realizacji prawa ochrony danych osoby, której dane dotyczą