Ochrona danych

1. Informacje ogólne

a) Wprowadzenie

Ochrona prywatności klientów podczas przetwarzania ich danych osobowych jest dla firmy MAN Truck & Bus SE sprawą najwyższej wagi. Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej zgodnie z regulacjami ustawowymi kraju, w którym swoją siedzibę ma organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

Ponadto przedsiębiorstwa Grupy MAN zobowiązały się do kompleksowej i jednolitej ochrony danych osobowych poprzez obowiązującą politykę grupy. Zapewnia to poziom ochrony w Grupie MAN na całym świecie porównywalny z tym w Niemczech i Unii Europejskiej.

Ponadto nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności i ochrony przekazanych danych osobowych.

b) Organ odpowiedzialny i osoba kontaktowa

Podmiotem odpowiedzialnym w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorstwo należące do Grupy MAN, które obsługuje odwiedzaną przez Ciebie stronę internetową.

W razie pytań ogólnych lub związanych z ochroną danych należy skontaktować się z odpowiedzialną osobą kontaktową wymienioną w sekcji „Kontakt” lub w nocie prawnej. Alternatywnie można skontaktować się z działem ochrony danych Grupy, który przekaże prośbę osobom odpowiedzialnym.

2. Informacje o witrynie

W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy, w jaki sposób i jakie dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas wizyty na tej stronie internetowej.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech wyrażających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

Celem tej i innych stron internetowych jest dostarczenie informacji o wybranych spółkach Grupy MAN.

Poniższe informacje nie dotyczą przedsiębiorstw, których MAN nie jest właścicielem ani ich nie kontroluje, ani osób, których MAN nie zatrudnia ani nie instruuje.

3. Gromadzenie informacji ogólnych i anonimowych danych dotyczących użytkowania

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te obejmują rodzaj używanej przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika, odwiedzaną stronę internetową, a także informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda https/http, wersja https/http, kod statusu https/ http, długość przesyłanych danych) i podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Użytkownika. Ponadto dane te są generowane również podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej innej strony internetowej w Internecie. Nie jest to specyficzna funkcja tej witryny.

Informacje tego typu są przez nas zbierane wyłącznie anonimowo i oceniane statystycznie. Im lepiej rozumiemy potrzeby Użytkownika, tym szybciej znajdzie on potrzebne informacje na naszych stronach internetowych.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a) Łatwa nawigacja na stronie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nasze serwery internetowe domyślnie przechowują adres IP Użytkownika, z którego uzyskał dostęp, a także datę i godzinę jego wizyty.

b) Korzystanie z aplikacji internetowych

Podczas korzystania z naszych aplikacji internetowych mogą zostać zapisane także informacje niezbędne do efektywnego korzystania z tej aplikacji.

c) Rejestracja za pomocą formularzy online

Dalsze dane osobowe będą zbierane tylko wtedy, gdy Użytkownik przekaże je nam dobrowolnie i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu, np. w ramach rejestracji, subskrypcji, ankiety lub konkursu.

d) Stosowanie plików cookies

Plik cookie to mały rekord danych zapisywany na urządzeniu końcowym Użytkownika i zawierający m.in. dane dotyczące spersonalizowanych ustawień strony oraz informacje związane z logowaniem. Rekord ten generuje i przesyła serwer sieci internetowej, z którym nawiązano połączenie za pomocą przeglądarki internetowej. Pliki cookies stosujemy w celu analizy zainteresowania naszymi stronami internetowymi oraz zapewniania osobom odwiedzającym łatwiejszego użytkowania. Nasze strony internetowe można wywoływać także bez plików cookies. Korzystanie z naszych stron w pełnym zakresie w wygodny sposób wymaga akceptacji tych plików cookies, które zapewniają lub ułatwiają używanie określonych funkcji. Firma MAN stosuje pliki cookies, aby stworzyć bardziej przyjazną dla Użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą ofertę. Nasze pliki cookies nie zawierają informacji dotyczących konkretnych osób.

Gdy zgodnie z ustawieniami przeglądarki Użytkownika pliki cookies są akceptowane, Użytkownik, korzystając z naszych stron internetowych, wyraża zgodę na stosowanie plików cookies. Większość przeglądarek skonfigurowana jest domyślnie tak, że akceptuje pliki cookies. Przeglądarkę można ustawić jednak w taki sposób, że pliki cookies będą wyświetlane przed ich zapisem, tylko określone pliki cookies będą akceptowane bądź odrzucane lub wszystkie pliki cookies będą odrzucane.

Należy pamiętać o tym, że zmiany w ustawieniach dotyczą zawsze wyłącznie wybranej przeglądarki. Korzystając z różnych przeglądarek lub zmieniając urządzenie końcowe należy ponownie skonfigurować ustawienia. Ponadto pliki cookies można w każdej chwili usunąć z dysku. Informacje na temat ustawień, ich zmiany oraz usuwania plików cookies można znaleźć za pomocą funkcji pomocy w przeglądarce internetowej.

Poniżej wymieniono najczęściej stosowane rodzaje plików cookies i opisano ich zastosowanie.

Cookies „sesyjne”

Jeśli Użytkownik jest aktywny na stronie internetowej, na dysku jego komputera zapisywany jest czasowo sesyjny plik cookie, zawierający identyfikator sesji, dzięki któremu, np. w przypadku przejścia na inną stronę, nie trzeba ponownie się logować. Cookies „sesyjne” są usuwane wraz z wylogowaniem lub tracą ważność, gdy sesja wygasa automatycznie.

Stałe pliki cookies lub pliki cookies protokołu

Stały plik cookie lub plik cookie protokołu zapisywany jest na komputerze na okres wyznaczony datą wygaśnięcia. Dzięki tym plikom cookies podczas kolejnych wizyt strony internetowe pamiętają informacje i ustawienia Użytkownika. Zapewnia to szybszy i wygodniejszy dostęp, ponieważ nie jest konieczne ponowne ustawianie języka naszego portalu. Po upływie terminu wygaśnięcia plik cookie zostaje automatycznie usunięty podczas wizyty na stronie, która go wygenerowała.

Własne pliki cookies

Są tworzone przez odwiedzaną stronę internetową (ta sama domena, która wymieniona jest w pasku adresu przeglądarki) i tylko ona może je odczytywać. Te pliki cookies służą z reguły do zapisywania informacji (np. ustawień Użytkownika) wykorzystywanych podczas kolejnych odwiedzin strony internetowej.

Pliki cookies innych firm

Pliki cookies innych firm pochodzą od innych firm niż operator danej strony internetowej. Mogą służyć np. do zbierania informacji na potrzeby reklamy, treści zdefiniowanych przez Użytkownika oraz statystyk internetowych.

e) Stosowanie bazy danych GeoLite2 i GeoIP2 w celu geolokalizacji

W tej witrynie stosujemy bazę danych GeoLite2 lub GeoIP2 przygotowaną przez usługodawcę MaxMind Inc. i udostępnianą w firmie MAN lub u dostawcy wewnętrznego. W bazie danych GeoLite2 lub GeoIP2 dochodzi do przyporządkowania użytym adresom IP przybliżonych danych lokalizacji/geolokalizacji na podstawie kraju, z którego pochodzi dany adres IP. Za pomocą adresu IP Użytkownika identyfikuje się kraj jego pochodzenia poprzez bazę danych GeoLite2 lub GeoIP2 w celu optymalizacji wyników wyszukiwania, aby dostarczyć mu odpowiednie informacje i ustawienia domyślne określonych konfiguracji strony internetowej dostosowane do jego preferencji i pozwalające mu na miłe spędzenie czasu na naszych stronach (np. ustawienia językowe). W związku z powyższym nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

f) Piwik PRO

Używamy pakietu Piwik PRO Analytics Suite jako naszego oprogramowania do analizy stron internetowych/aplikacji, a także używamy go do zarządzania zgodą. Zbieramy dane o osobach odwiedzających stronę internetową za pomocą plików cookies. Gromadzone informacje obejmują na przykład adres IP odwiedzającego, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądania i inne informacje. Zobacz zakres danych gromadzonych przez Piwik PRO .

Obliczamy wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, odsłony stron, sesje i tym podobne, aby zrozumieć, w jaki sposób używana jest nasza witryna/aplikacja. Możemy również tworzyć profile gości na podstawie historii przeglądania, co pozwala nam analizować zachowania odwiedzających, wyświetlać spersonalizowane treści i prowadzić kampanie online.

Hostujemy nasze rozwiązanie na Microsoft Azure w Niemczech i przechowujemy dane przez 25 miesięcy.

Cel przetwarzania danych: Analityka i śledzenie konwersji na podstawie zgody Użytkownika. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Piwik PRO nie udostępnia danych o Użytkowniku innym podwykonawcom przetwarzania ani osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do własnych celów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Piwik PRO .

g) Narzędzie do wyrażania zgody OneTrust

Używamy OneTrust jako narzędzia do wyrażania zgody. Dzięki temu oprogramowaniu do zarządzania ochroną danych dajemy Użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookies w sposób zgodny z prawem oraz zapewnienia możliwości odwołania zgody Użytkownika.

Więcej informacji na temat OneTrust można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych OneTrust .

h) Integracja Google Maps (w tym Google Fonts)

Niniejsza strona internetowa integruje usługę map Google Maps firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland (zwanej dalej „Google”). Dzięki integracji Google Maps nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google i przeglądarką Użytkownika. Umożliwia to udostępnienie mapy Google Maps. Dzięki integracji i korzystaniu z mapy Google Maps adres IP jest przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika do Google w celu niezależnego przetwarzania danych. Ponadto Google przetwarza wyszukiwane hasła, które są wpisywane na mapie Google Maps, a także – jeśli wyrażono na to zgodę – aktualną lokalizację Użytkownika. Mapa Google Maps integruje również tak zwane czcionki Google. To są czcionki od Google. Aby wyświetlić czcionki Google na mapie Google Maps, nawiązywane jest również połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Google, a adres IP Użytkownika jest przesyłany przez przeglądarkę do Google w celu niezależnego przetwarzania danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ewentualnego przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (np. USA) przez Google można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych.

Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do Google jest zgoda Użytkownika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO. Zgoda Użytkownika jest ważna przez okres 12 miesięcy i obejmuje wszystkie aplikacje znajdujące się na tej stronie, które integrują Google Maps (w tym zintegrowane czcionki Google).

i) Załączanie plików wideo

Vimeo

Do osadzania i przesyłania strumieniowego wideo na naszej stronie internetowej wykorzystujemy dostawcę Vimeo lub jego spółkę zależną Livestream. System Vimeo jest obsługiwany przez firmę Vimeo, LLC z siedzibą przy 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011.

Po otwarciu strony w naszej witrynie, na której osadzony jest film za pomocą wtyczki Vimeo, przeglądarka połączy się z serwerami Vimeo. Spowoduje to wysłanie do firmy Vimeo informacji o tym, które strony odwiedziono. Po zalogowaniu się do Vimeo podczas odwiedzania naszej witryny, firma Vimeo przypisze te informacje bezpośrednio do osobistego konta Użytkownika. Interakcje z wtyczką, takie jak kliknięcie przycisku Start, są również przypisane do konta Vimeo Użytkownika. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta Vimeo przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Informacje na temat ochrony danych i dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez firmę Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy .

Załadowaniu plików Vimeo można zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki.

5. Ograniczenie celu wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane tylko do celu, w jakim zostały nam przekazane.

6. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną wykorzystania i przechowywania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (UE-RODO) i art. 13 ust. 2 ustawy o telemediach (TMG). Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne i użytkowe na podstawie i zgodnie z wymogami art. 14 i 15 TMG, które stanowią obowiązek prawny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE, któremu jako operatorzy stron internetowych podlegamy.

7. Ujawnienie danych osobowych

Korzystając z przedstawionych funkcji, dane Użytkownika mogą przeglądać także podmioty zlokalizowane w krajach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W tych krajach poziom ochrony danych może być niewystarczający, ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i nie ma innych odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych Użytkownika do tych krajów trzecich odbywa się na podstawie jego zgody zgodnie z Art. 7 RODO UE i § 13 ust. 2 TMG lub na podstawie wyjątków z Art. 49 ust. 1 RODO UE, które wchodzą w życie w momencie aktywacji odpowiedniej funkcji.

Do danych Użytkownika mogą mieć dostęp również spółki powiązane z grup MAN i VW, a także zewnętrzni usługodawcy, którzy udostępniają i obsługują technicznie tę stronę internetową oraz powiązane systemy. Aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych, z tymi firmami zawarto umowy o ochronie danych.

Przekazywanie danych państwowym instytucjom i organom władzy następuje w ramach obowiązujących przepisów krajowych.

8. Przechowywanie i usuwanie danych

Dane związane z wizytą Użytkownika na naszej stronie internetowej (patrz punkty 1 i 2 a) będą przechowywane przez dwa lata od chwili otwarcia naszej witryny.

Pozostałe dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż Użytkownik samodzielnie zrezygnuje z subskrypcji lub poinformuje nas, że nie chce już korzystać z danej funkcji.

Ponadto dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy istnieją prawne lub umowne obowiązki w zakresie przechowywania.

9. Prawa Użytkownika

Oprócz prawa do informacji o danych, które dotyczą Użytkownika oraz do ich poprawiania, Użytkownikowi przysługuje także prawo do usunięcia, zablokowania swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, o ile nie istnieją przepisy prawa stanowiące inaczej. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych.

Ponieważ zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody, Użytkownik ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W razie potrzeby będziemy musieli zweryfikować tożsamość Użytkownika, zanim będziemy mogli przetworzyć zgłoszenia Użytkownika.

Jeśli mimo naszych starań o zachowanie prawidłowości i aktualności danych zostaną zapisane nieprawidłowe informacje, po zgłoszeniu dokonamy ich sprostowania.

W razie jakichkolwiek skarg istnieje możliwość skontaktowania się z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych.

10. Bezpieczeństwo

Firma MAN dba o ochronę powierzanych danych, wprowadzając techniczne i organizacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegające przypadkowym lub zamierzonym manipulacjom, utracie, zniszczeniu lub uzyskaniu dostępu przez osoby nieuprawnione. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa, jak np. szyfrowanie danych, są regularnie optymalizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

11. Odnośniki do stron internetowych innych usługodawców

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych innych usługodawców. W czasie umieszczania odnośników na swoje stronie internetowej, firma MAN upewniła się, że bezpośrednio związane z nimi witryny nie zawierają nielegalnych treści. Firma MAN nie ma jednak żadnego wpływu na treści stron, do których prowadzą odnośniki, i nie może poddawać ich regularnej kontroli. Dlatego firma MAN nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści witryn, które zostały zmienione już po umieszczeniu odnośników na stronie firmy. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy odnośników zamieszczonych na stronach internetowych innych usługodawców.

12. Zastrzeżenie

Z uwagi na ciągły rozwój Internetu firma MAN zastrzega sobie prawo do dostosowywania niniejszej polityki prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Marzec 2024. Wer. 6.

Kontakt

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn


Kontakt do zespołu ds. Ochrony danych w celu realizacji prawa ochrony danych osoby, której dane dotyczą