Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

a) Úvod

Ochrana vašich osobnostních práv při zpracování osobních údajů je pro společnost MAN Truck & Bus SE velmi důležitá. Vaše osobní údaje, která se shromažďují během vaší návštěvy na našich webových stránkách, zpracováváme v souladu s místními zákonnými předpisy země, ve které má sídlo orgán zodpovědný za zpracování údajů.

Kromě toho se společnosti skupiny MAN prostřednictvím závazné koncernové politiky zavázaly ke komplexní a standardizované ochraně osobních údajů. Tím je v rámci skupiny MAN celosvětově zajištěna úroveň ochrany, která je srovnatelná s ochranou v Německu a Evropské unii.

Naši zaměstnanci jsou dále vázáni mlčenlivostí a ochranou přenechaných osobních dat.

b) Odpovědný orgán a kontaktní osoba

Odpovědným orgánem za vaše údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je skupina MAN, která provozuje webové stránky, které navštěvujete.

V případě obecných dotazů a dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se obraťte na odpovědnou kontaktní osobu uvedenou v části „Kontakt“ nebo v tiráži. Případně se můžete obrátit na oddělení Group Data Protection, které váš dotaz předá odpovědným osobám.

2. Informace o této webové stránce

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jak a které osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, když navštívíte tyto webové stránky.

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména podle určitého identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, polohové údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účelem těchto a dalších webových stránek je poskytnout vám informace o vybraných společnostech skupiny MAN.

Následující informace se nevztahují na společnosti, které společnost MAN nevlastní ani neovládá, a nevztahují se na osoby, které společnost MAN nezaměstnává ani jim nedává pokyny.

3. Shromažďování obecných informací a anonymních údajů o používání

Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují informace obecného charakteru. Tyto informace zahrnují typ použitého webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, stránky, které u nás navštívíte, jakož i technické informace o návštěvě (metoda https/http, verze https/http, stavový kód https/http, délka přenesených dat) a podobné informace. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Tyto údaje se generují také při přístupu na jiné webové stránky na internetu. Nejedná se tedy o specifickou funkci těchto webových stránek.

Informace tohoto druhu se shromažďují výhradně v anonymizované podobě a statisticky se vyhodnocují. Čím lépe porozumíme vašim požadavkům, tím rychleji najdete na našich webových stránkách potřebné informace.

4. Shromažďování a zpracování osobních údajů

a) Jednoduchá navigace na webové stránce

Když navštívíte naši webovou stránku, naše webové servery standardně ukládají vaši IP adresu, ze které byl proveden přístup, a datum a čas návštěvy.

b) Používání webových aplikací

Při používání našich webových aplikací se mohou ukládat také informace, které jsou nezbytné pro efektivní používání této aplikace.

c) Registrace pomocí online formulářů

Další osobní údaje se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně a pokud je to nezbytné pro daný účel, např. v rámci registrace, předplatného, průzkumu nebo soutěže.

d) Používání souborů cookie

Cookie je malý datový záznam, který se uloží na vašem koncovém zařízení a obsahuje data jako např. osobní nastavení stránek a přihlašovací informace. Tento datový záznam je vytvořen a odesílán webovým serverem, ke kterému jste se připojili přes webový prohlížeč. Soubory cookie obecně používáme k analýze zájmu o naše webové stránky a rovněž k vylepšování našich webových stránek pro uživatele. Naše webové stránky můžete v zásadě vyvolat i bez souborů cookie. Chcete-li však naše webové stránky používat v celém rozsahu, resp. komfortně, měli byste souhlasit se soubory cookie, které umožňují používání určitých funkcí, resp. činí používání komfortnějším. Společnost MAN používá soubory cookie pro vytvoření uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější nabídky. Naše soubory cookie neobsahují žádné specifické osobní informace.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním těchto souborů cookie, pokud jsou podle nastavení vašeho prohlížeče povoleny. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby souhlasily se všemi soubory cookie. Můžete však nastavit prohlížeč tak, aby se soubory cookie před uložením zobrazily, byly schváleny nebo odmítnuty pouze určité soubory cookie nebo byly obecně odmítnuty.

Upozorňujeme na to, že se změny nastavení týkají vždy pouze příslušného prohlížeče. Používáte-li různé prohlížeče nebo změníte-li koncové zařízení, musíte nastavení provést znovu. Kromě toho můžete soubory cookie kdykoliv na svém paměťovém médiu smazat. Informace o nastaveních souborů cookie, jejich změně nebo smazání zjistíte ve funkci nápovědy vašeho webového prohlížeče.

Následně naleznete seznam nejběžnějších druhů souborů cookie a účel jejich použití.

Soubory cookie relace

Zatímco jste na některé webové stránce aktivní, uloží se dočasně v paměti vašeho počítače soubor cookie relace, v němž se uloží identifikace relace, abyste se např. nemuseli znovu přihlašovat při každé změně stránky. Soubory cookie relace se při odhlášení smažou a ztratí svoji platnost, jakmile jejich relace automaticky uplyne.

Trvalé nebo protokolové soubory cookie

Trvalý nebo protokolový soubor cookie ukládá soubor ve vašem počítači po dobu uvedenou v datu vypršení platnosti. Prostřednictvím těchto souborů cookie si webové stránky při vaší příští návštěvě vzpomenou na vaše informace a nastavení. To vede k rychlejšímu a pohodlnějšímu přístupu, neboť např. nemusíte znovu provádět jazykové nastavení pro náš portál. S ukončením platnosti se soubor cookie automaticky smaže, když navštívíte webovou stránku, která ho vytvořila.

Soubory cookie prvního poskytovatele

Jsou nastaveny samotnou webovou stránkou (stejná doména jako v adresovém řádku prohlížeče) a mohou být načítány pouze touto webovou stránkou. Tyto soubory cookie se zpravidla používají k ukládání informací (např. nastavení), které se použijí při další návštěvě webové stránky.

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran pocházejí od jiných poskytovatelů než od provozovatele webové stránky. Mohou se například používat ke shromažďování informací pro reklamu, uživatelem definované obsahy a webové statistiky.

e) Využívání databáze GeoLite2 a GeoIP2 pro geolokaci

Na této webové stránce se používá databáze GeoLite2 nebo GeoIP2, kterou poskytuje společnost MaxMind Inc. a která je hostovaná na webu společnosti MAN nebo třetích stran. V databázi GeoLite2 nebo GeoIP2 se IP adresám přiřazují data o přibližném umístění/geolokaci na základě země původu, ze které IP adresa pochází. Pro zdokonalování výsledků vyhledávání za účelem poskytování přesnějších informací a předdefinování určitých pro vás upravených konfigurací webové stránky, které Vám zpříjemní pobyt na našich webových stránkách (např. nastavení jazyka), bude pomocí vaší IP adresy přes databázi GeoLite2 nebo GeoIP2 určena země vašeho původu. Přitom se žádné osobní údaje nebudou předávat třetím stranám.

f) Piwik PRO

Jako analytický software pro webové stránky/aplikace používáme sadu Piwik PRO Analytics Suite a spravujeme s ní také souhlasy. Údaje o návštěvnících webu shromažďujeme pomocí souborů cookie. Shromážděné informace zahrnují například IP adresu návštěvníka, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu při prohlížení a další informace. Prohlédněte si rozsah údajů, které Piwik PRO shromažďuje .

Vypočítáváme metriky, jako je míra odskočení, zobrazení stránek, relace a podobně, abychom pochopili, jak se naše webové stránky/aplikace používají. Na základě historie prohlížení můžeme také vytvářet profily návštěvníků a analyzovat tak jejich chování, zobrazovat personalizovaný obsah a provádět online kampaně.

Naše řešení hostujeme na platformě Microsoft Azure v Německu a data uchováváme po dobu 25 měsíců.

Účel zpracování osobních údajů: analytika a sledování konverzí na základě vašeho souhlasu. Právní základ: čl. 6 (1)(a) GDPR.

Piwik PRO nesdílí údaje o vás s jinými dílčími zpracovateli nebo třetími stranami a nepoužívá je pro své vlastní účely. Další informace naleznete ve směrnici o ochraně osobních údajů Piwik PRO .

g) Nástroj pro správu souhlasů OneTrust

Jako nástroj pro správu souhlasů používáme OneTrust. Pomocí tohoto softwaru pro správu ochrany osobních údajů vám nabízíme možnost udělit souhlas s ukládáním souborů cookie způsobem, který je v souladu s právními předpisy, a zaručit odvolání souhlasu.

Více informací o nástroji Onetrust naleznete v zásadách ochrany osobních údajů OneTrust .

h) Začlenění Google Maps (včetně fontů Google)

Tato webová stránka začleňuje mapovou službu Google Maps od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland (dále jen „Google“). Začlenění Google Maps vytváří přímé spojení se servery Google a vaším prohlížečem. To umožňuje poskytnutí mapy od Google Maps. Při začlenění a používání mapy od Google Maps předává váš prohlížeč IP adresu společnosti Google za účelem nezávislého zpracování dat. Kromě toho společnost Google samostatně zpracovává vaše vyhledávací dotazy v Google Maps a – pokud jste k tomu dali souhlas – vaši aktuální polohu. Kromě toho jsou do Google Maps integrovány také takzvané fonty Google. Jedná se o písma od společnosti Google. Pro zobrazení fontů Google na mapě Google Maps je také navázáno spojení vašeho prohlížeče se serverem Google a vaši IP adresu prohlížeč předává společnosti Google k nezávislému zpracování dat. Další informace o zpracování osobních údajů a případném předávání osobních údajů společností Google do třetích zemí (např. USA) naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Právním základem pro předávání osobních údajů společnosti Google je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Váš souhlas je platný po dobu 12 měsíců a zahrnuje všechny aplikace na těchto webových stránkách, které začleňují Google Maps (včetně integrovaných fontů Google).

i) Začlenění videí

Vimeo

K vkládání a streamování videí na našich webových stránkách používáme poskytovatele Vimeo nebo jeho dceřinou společnost Livestream. Vimeo provozuje společnost Vimeo, LLC se sídlem 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Když vyvoláte stránku na našich webových stránkách, na které je vloženo video prostřednictvím pluginu Vimeo, váš prohlížeč naváže spojení se servery Vimeo. Tím se společnosti Vimeo předávají informace o tom, které stránky jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Vimeo, přiřadí Vimeo tyto informace přímo k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Interakce s plug-inem, například kliknutí na tlačítko Start, jsou také přiřazeny k vašemu účtu Vimeo. Abyste tomuto přiřazení zabránili, musíte se před použitím našich webových stránek odhlásit ze svého účtu Vimeo.

Informace o ochraně osobních údajů a další informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy .

Načtení videa Vimeo lze zabránit v nastavení prohlížeče. Podrobné informace o postupu naleznete v pokynech výrobce prohlížeče.

5. Účelová vazba používání osobních údajů

Vaše osobní údaje se používají pouze za tím účelem, pro který jste nám tyto data přenechali.

6. Právní základ zpracování

Právním základem pro používání a uchovávání vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a § 13 odst. 2 německého zákona o telemédiích (TMG). Vaše evidenční a uživatelské údaje zpracováváme na základě a v souladu s ustanoveními § 14 a § 15 TMG, které představují zákonnou povinnost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR EU, které podléháme jako provozovatelé webových stránek.

7. Předávání osobních údajů

Pomocí uvedených funkcí mohou vaše údaje zobrazit i organizace sídlící ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V těchto zemích může být úroveň ochrany údajů nedostatečná, protože neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně a neexistují ani jiné vhodné záruky ochrany vašich osobních údajů.

K předání vašich údajů do těchto třetích zemí dochází na základě vašeho souhlasu podle čl. 7 GDPR EU a § 13 odst. 2 TMG nebo na základě výjimek podle čl. 49 odst. 1 GDPR EU, které vstoupí v platnost po aktivaci příslušné funkce.

Vaše údaje si mohou prohlédnout také přidružené společnosti z koncernu MAN a VW a externí poskytovatelé služeb, kteří zajišťují a technicky obsluhují tyto webové stránky a související systémy. S těmito společnostmi byly uzavřeny smlouvy o ochraně údajů, které zajišťují vysokou úroveň ochrany údajů.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v rámci naléhavých zákonných předpisů.

8. Uložení a výmaz osobních údajů

Údaje týkající se vaší návštěvy našich webových stránek (viz body 1 a 2 a) budou uloženy po dobu dvou let od otevření našich webových stránek.

Ostatní osobní údaje budou uloženy, dokud se sami neodhlásíte nebo nás neinformujete, že si již nepřejete danou funkci používat.

Kromě toho budou údaje uchovávány pouze v případě zákonné nebo smluvní povinnosti uchovávání.

9. Vaše práva

Kromě práva na informace o údajích, které se vás týkají, a na opravu vašich údajů máte také právo na výmaz a zablokování vašich údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud tomu nebrání žádné právní předpisy. Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů.

Vzhledem k tomu, že vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte také právo udělený souhlas odvolat. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

V případě potřeby musíme před zpracováním vašich žádostí ověřit vaši totožnost.

Pokud by i přes všechnu naší snahu o správnost údajů a jejich aktuálnost byly některé informace uloženy nesprávně, opravíme je na základě příslušného upozornění.

V případě stížností je možné se obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Bezpečnost

Vaše údaje chrání společnost MAN svými technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními, aby zabránila náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření, jako např. šifrování dat, jsou pravidelně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

11. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky jiných poskytovatelů. Společnost MAN se sama v okamžiku umístění odkazu přesvědčila o tom, že tyto přímo odkazované stránky neobsahují žádný protiprávní obsah. Společnost MAN nicméně nemá vliv na obsah odkazovaných stránek a nemůže ho průběžně kontrolovat. Z tohoto důvodu společnost MAN nepřebírá záruku za obsah odkazovaných stránek, které byly změněny po umístění odkazu na ně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neplatí pro odkazované stránky konkurenčních výrobců.

12. Výhrada

Pro udržování kroku s vývojem internetu může společnost MAN toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit s přihlédnutím k právním předpisům pro ochranu dat.

Březen 2024. V6.