MAN Sverige

Trappsteg för släpvagnskoppling

MAN original släpvagnskoppling höger kan användas för alla skåpbilar/kombinationsfordon. De fästs på släpvagnskopplingen och underlättar att komma åt lastutrymmet.

Bara i förbindelse med: Släpvagnskoppling

Fördelar för er

  1. Gör det lättare att beträda lastrummet
  2. Mer komfort genom att man lätt kan komma åt lastutrymmet

Artikelnummer

65.42902-0007 Trappsteg för släpvagnskoppling

Ytterligare information

Skulle en av följande PR Codes konfigureras, behövs också ODIS åtgärdskod 7014A (65.25890-7014; Trappsteg till höger bak - Komplettering):

PR Code beskrivning
7X2 parkeringshjälp framme och bak
8A8 släpvagnsassistent med parkeringshjälp framme och bak
9X0 parkeringshjälp framme och bak med aktivt flankskydd
9X1 parkeringsstyrassistent med aktivt flankskydd och parkeringshjälp framme och bak
9X2 släpvagnsassistent och parkeringshjälp framme och bak med aktivt flankskydd
9X3 släpvagnsassistent med parkeringshjälp, aktivt flankskydd och parkeringshjälp framme och bak

Passar till

TGE Alla

Intresserad?

Kontakta då närmaste MAN serviceställe och få råd.

Till MAN sökning efter serviceverkstäder

Skriv ut sida