MAN Sverige

MAN Driver-app

MAN Driver-app

Översikt

 • Förarens vardag underlättas
  MAN-appen stöder lastbilschauffören under dennes vardagsuppgifter och står även vid dennes sida i händelse av haveri.
 • Snabbare startberedd
  Tack vare guidad, digital startkontroll med färdig checklista drar föraren nytta av en snabbare kontroll av fordonet före körstart och förkortade stilleståndstider.
 • Maximal fordonstillgänglighet
  MAN Driver-appen sörjer för nätverkande mellan förare, vagnparkmanager och verkstad. Därigenom drar förare och vagnparksansvarig nytta av en maximal fordonstillgänglighet. I skadefall kan föraren enkelt förmedla fastställda defekter till vagnparksansvarig via RIO-plattformen. Dessa förs sedan direkt vidare till MAN-serviceverkstaden.

En perfekt följeslagare: MAN-appen för lastbilsförare

Helt enkelt app-driven!

Helt enkelt app-driven!

MAN Driver-appen erbjuder lastbilsföraren avlastning under det komplexa vardagsarbetet tack vare smarta funktioner. Med den digitala startkontrollen, sökning efter MAN serviceverkstäder samt tillhandahållandet av en digital handbok kan föraren dra nytta av förkortade stilleståndstider och ett effektiv vardagsarbete. Därutöver står MAN Driver-appen även vid dennes sida med värdefulla funktioner i händelse av skada.

Tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan förarens smartphone och RIO-plattformen överförs relevant fordonsinformation till vagnparksansvarig. Vagnparksansvarig kan se datan i realtid och framföra skadefallen till MAN-serviceverkstaden. Detta stöder en maximal fordonstillgänglighet och hjälper till att öka effektiviteten i dennes verksamhet.

Översikt över appfunktionerna

 • Guidad digital startkontroll inklusive skadeanmälan vid haveri
  Innan start har föraren möjlighet att dokumentera brister på fordonet med hjälp av en digital checklista och enkelt vidarebefordra dessa till den vagnparksansvarige via RIO-plattformen. Därefter kan den vagnparksansvarige rapportera anmälda skador till ansvarig MAN-serviceverkstad.
 • Översikt över kör­ och vilotider
  Föraren kan bättre planera sina vilotider och raster och är skyddad mot körtidsöverträdelser. Förutsättning för denna funktion är den kostnadsfria bokningen av tjänsten Timed via RIO-plattformen.
 • Individuell körstilsanalys
  Med MAN Driver-appen drar föraren nytta av prestandadata med vars hjälp han eller hon kan optimera sin körstil och köra effektivare. Förutsättning för denna funktion är den kostnadsfria bokningen av tjänsten Perform via RIO-plattformen.
 • Digital handbok och snabbguide om fordonets funktioner
  Appen ger funktionella förklaringar och åtgärdsrekommendationer för utvalda brytare och kontrollampor – inklusive en skanningsfunktion. För den senaste lastbilsgenerationen kan även en omfattande handbok om appen hämtas.
 • Fjärrkontrollfunktion för multimediasystem
  Med appen kan föraren enkelt styra MAN-mediasystemet i hela förarhytten.
 • Sökning efter MAN-serviceverkstad
  Appen visar dig den snabbaste vägen till närmaste MAN-serviceverkstad – oavsett var du är.
 • MAN Mobile24 vägassistans
  Med appen kan föraren begära MAN:s hjälp vid motorstopp och olycksfall och få snabbt stöd i händelse av haveri tack vare automatisk positionsbestämning.
 • Trucker's World News
  Trucker's World News från förarklubben Trucker's World by MAN sörjer för trevlig underhållning under vilopauserna och berättar om aktuella ämnen och rapporter från branschen.

Ladda ner MAN Driver-appen nu

Den kostnadsfria appen, särskilt utformad för förare av MAN Lastbilar, finns i Google Play Store eller Apple App Store.

Vanliga frågor

Nedladdningen av appen är kostnadsfri för föraren. Samtal till Mobile24 och användning av mobilt internet kostar inget extra förutom de vanliga avgifterna du betalar till din mobiloperatör.

För att vissa funktioner ska kunna användas måste vagnparkmanagern registrera sig på RIO-plattformen samt boka lämpliga tjänster. Kostnaderna för dessa tjänster kan ses på Marketplace på RIO-plattformen. Dessa kostnader ska bäras av vagnparkmanagern.

För att föraren ska kunna använda vissa funktioner på MAN Driver-appen måste vagnparksansvarig registrera sig på RIO-plattformen samt boka lämpliga tjänster. När bokningen är genomförd kan du som förare bjudas in och utnyttja funktionerna i MAN Driver-appen fullt ut.

Dessa förutsättningar måste uppfyllas för att följande funktioner ska kunna användas:

 • En startkontroll och skadeanmälan ska skickas till vagnparksansvarig
 • Kör- och vilotiderna ska granskas
 • De individuella prestationsvärdena ska granskas

För detta måste din vagnparksansvarig bjuda in dig till RIO-plattformen via e-post eller SMS. När du har fått erbjudan via e-post eller SMS kan du klicka på aktiveringslänken och mata i ett nytt lösenord. Observera att aktiveringslänken endast är giltig i 48 timmar.

 1. Registrera dig på RIO-plattformen och lägg till dina fordon
 2. Klicka på ”Förarhantering” i huvudmenyn
 3. Klicka på förarens namn
 4. Klicka på användare och välj ”Ny användare”
 5. Mata in förarens e-postadress och telefonnummer och klicka på ”Skapa användare”. Var uppmärksam på att telefonnumret måste innehålla det internationella prefixet (t.ex. +46 för Sverige)

Förutsättning för att prestationsvärdena ska visas i MAN Driver-appen är:

 1. Bokning av tjänsten Perform via vagnparksansvarig på Marketplace på RIO-plattformen.
 2. Registrering i MAN Driver App (se även: Hur kan jag logga in som förare?)

Förutsättning för att kör- och vilotiderna ska visas MAN Driver-appen är:

 1. Bokning av tjänsten Timed via vagnparkmanagern på Marketplace på RIO-plattformen
 2. Registrering i MAN Driver App (se även: Hur kan jag logga in som förare?)
 1. Klicka på ”Administration” och sedan på ”Förarhantering” i huvudmenyn på RIO-plattformen
 2. Klicka på motsvarande förarkort
 3. Klicka på ”Användare”
 4. Mata in förarens namn och klicka på ”Spara ändringar”

Förutsättning för att datan ska visas i MAN Driver-appen är tilldelningen av ett förarkort. Av denna anledning kan informationen i Driver-appen endast ses av tilldelade förare. Som vagnparksansvarig kan du se all information på RIO-plattformen.

Denna mobila applikation rekommenderas för förare av MAN lastbilar och inte för förare av MAN TGE, buss och NEOPLAN.

Din kontaktperson


MAN DigitalServices Info-Hotline

Arbetsdagar 08:00 – 17:00

00800 – MDIGITAL
00800 – 634 448 25


Har du frågor?

Digitala tjänster för din vagnpark