MAN Sverige

Låda för säkring av last

Skydd för personer i fordonet, lasten och andra trafikanter! Den speciellt utformade hårda silvergrå lådan innehåller spärr- och fixeringsband, kantskyddsslangar och halkmattor. Den levereras med en broschyr med användningsexempel för respektive modeller. Med hjälp av lastfördelningsplanen kan lastens tyngdpunkt tas fram innan varje körning och lasten kan säkras på ett föreskrivet sätt. Lasten är säkrad även vid panikbromsning och undanmanövrering.

Fördelar för er

  1. Mer säkerhet
  2. Möjliggör en säker lasttransport
  3. Lådan kan lätt ställas in i lastrummet med hjälp av en vägghållare

Artikelnummer

  • 65.96800-6000 Låda för säkring av lastgods
  • 65.66970-0001 Vägghållare för låda för säkring av lastgods

Passar till

TGE Alla

Intresserad?

Kontakta då närmaste MAN serviceställe och få råd.

Till MAN sökning efter serviceverkstäder

Skriv ut sida