MAN Sverige

Back-/kamerasystem

På grund av konstruktion och storlek är ofta den omedelbara omgivningen runt en lastbil eller ett transportfordon svår att se. Denna ”döda vinkel” leder ofta till stora skador, särskilt vid rangering. Hjälpen här är MAN original back-/kamerasystem. Med det ser föraren lika bra bakåt som framåt. Hela fordonssituationen inklusive synfält åt sidan, är helt synlig. Fordonsdisplayen visar kontrastskarpa bilder med inlagda back-styrningslinjer valbara. Oberoende om det gäller tryck eller TGE, ensam lastbil, med släp eller med flak, den flexibla bygglådeprincipen möjliggör många olika användningsmöjligheter.

Fördelar för er

  1. Rangering med visning av området bakom fordonet på MMI-displayen med dynamiska och statiska hjälpmedel blir märkbart enklare.
  2. Bidrar till färre olyckor
Artikelnummer Beteckning Passar till
  Modul back-/kamerasystem Alla TGL, TGM, TGS, TGX modeller; alla TGE

Användningsmöjligheter

  • Backkamera
  • Framåtkameror
  • Adapterkabel (för anslutning till MMT/MMV)

Intresserad?

Kontakta då närmaste MAN serviceställe och få råd.

Till MAN sökning efter serviceverkstäder

Skriv ut sida