MAN u Srbiji

Impresum

Importer

DEWACO d.o.o.
MAN Truck & Bus Importer for Serbia and Montenegro
Bul.Arsenija Čarnojevića 102
11070 Belgrade
Republic of Serbia

Phone: +381 22 366 400
Fax: +381 22 366 429

e-mail: office@man.rs


Registracioni sud

VAT RS100834444


Napomena

Informacije na ovoj veb-stranici se stalno proveravaju i ažuriraju. Ni pružalac usluge niti DEWACO d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za sadržaje i ne garantuju za aktuelnost, ispravnost i kompletnost veb-stranica, na koje se upućuje preko hiprelinka.

Sadržaj i struktura ove veb-stranice su zaštićeni autorskim pravima. Za kopiranje informacija ili podataka, a naročito za upotrebu tekstova, delova tekstova ili slikovnog materijala potrebna je prethodna saglasnost kompanije MAN Truck & Bus SE, osim ako nije izričito drugačije navedeno.

DEWACO d.o.o. nije spremna da učestvuje u postupku poravnanja pred organom za rešavanje sporova mirnim putem, niti ima obavezu da to čini.

© 2024 DEWACO d.o.o.