MAN България

Комплект затягащи винкели

Комплектът за затягане е идеален за безопасно и стабилно транспортиране на дълги предмети. Използвайки високите скоби дървените дъски, напр. могат да бъдат здраво закрепени към основния носач или кошницата за багаж.

Инвентарен номер Описание
65.66970-6000 Комплект затягащи винкели

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница