MAN България

Термохартия DTCO

Дори при големи температурни колебания, ролката хартия предлага отлична четливост и издръжливост. Може да се използва и за други тахографи като VDO, Actia и Stoneridge.

Характеристики

3 ролки по 8 m

Вашите предимства

  1. Издържа на големи температурни колебания
  2. Отлична четливост и издръжливост

Номера на частите

81.27103-6000 термохартия DTCO

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница