MAN България

Комплект за първа помощ

Аптечката осигурява отлична първа помощ за ранените лица на мястото на злополуката.

Качества

  • Съответства на законовите разпоредби § 35h от Германския правилник за регистрация на пътни превозни средства и DIN 13164
  • На 6 езика

Предимства

  1. Осигурява отлична първа помощ
  2. Може да се прибира, за да пести място

Номера на частите

83.09112-6001 комплект за първа помощ

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница