MAN България

Предупредителен триъгълник

Внимание: Отражателният предупредителен триъгълник със знак за одобрение ECE (§53a, Германски правилник за регистрация на пътни превозни средства) е важен спътник в опасни ситуации. Благодарение на въртящата се метална основа, триъгълникът може да бъде поставен бързо и безопасно в случай на злополука или повреда.

Качества

  • Въртяща се метална основа
  • Цвят: Червено/оранжево

Предимства

  1. Избягване на произшествия чрез добра видимост
  2. Поставя се безопасно и бързо

Номера на частите

81.66907-6016 Предупредителен триъгълник

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница