MAN България

Вътрешно отделение на покрива

С вътрешното отделение на покрива можете да използвате Вашето товарно пространство още по-ефективно и да осигурите стълби или тръби под тавана, например. Продуктът може да се инсталира без проблеми в превозното средство. При съществуващите релси за таван монтажът е възможен без инструменти (-6001). Допълнително има и инсталационен комплект за превозни средства без таванни релси (-6002). С опционалното директно заключване транспортът може да бъде още по-безопасен. Това предотвратява плъзгането на товара напред или назад, дори в екстремни ситуации.

Вашите предимства

  1. Разширение на възможностите за транспорт
  2. По-ефективно използване на товарното пространство
  3. Позволява безопасен транспорт на товари
  4. Лесен монтаж

Номера на частите

  • 65.66980-6001 TransSafe Carrier за превозни средства с релса на покрива
  • 65.66980-6002 монтажен комплект TransSafe Carrier за превозни средства без релси на покрива
  • 65.66961-0003 директно заключване TransSafe Carrier

Подходящo за

TGE Всички

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница