MAN България

Електрически монтажен комплект (E комплект) за теглително-прикачно устройство

Оригиналният комплект за електрическа инсталация на MAN (13-пинов) за теглително-прикачни устройства осигурява електрозахранването и по този начин дава възможност за безопасна експлоатация на ремарке. Необходимо е допълнително кодиране чрез софтуерен пакет.

Предимства

  1. Осигурява електрическо захранване и дава възможност за безопасна експлоатация на ремарке
  2. Води до подобрена транспортна безопасност

Подходящo за

TGE Всички
Номера на частите Описания
65.25432–6001 Електрически комплект, 13-пинов, превозни средства с подготовка
65.25432–6002 Електрически комплект, 13-пинов, превозни средства без подготовка, къса колесна база
65.25432–6003 Електрически комплект, 13-пинов, превозни средства без подготовка, дълга колесна база
65.25434–6000 Разширяващ комплект за комплекта за електрическа инсталация за превозни средства без подготовка на ремарке и без заводска кутия за предпазители под седалката на водача.

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница