MAN u Bosni i Hercegovini

Impresum

Izdavač

MAN Importer BH d.o.o.
Ulica Vlakovo 10
BA-71210 Ilidža

Tel: +387 (0)33 821 100,
info@manimporter.ba


Registarski sud

JIB 4202256450000
Sudski registar: Općinski sud u Sarajevu, MBS 65-01-0563-16

UniCredit Bank d.d., Mostar, broj računa: 3387202231512939
Sberbank BH d.d., Sarajevo, broj računa: 1405011120047484


Napomena

Informacije na ovoj web-stranici stalno se provjeravaju i ažuriraju. Ni ponuđač ni MAN Importer BH d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za sadržaje niti jamče za aktualnost, točnost i potpunost web-stranica na koje hiperveze upućuju.

Sadržaj i struktura ove web-stranice zaštićeni su autorskim pravima. Za umnožavanje informacija ili podataka, posebno upotrebu tekstova, dijelova tekstova ili slika, potrebno je prethodno odobrenje kompanije MAN Truck & Bus SE, osim ako je izričito navedeno drugačije.

MAN Importer BH d.o.o. nije voljna ni dužna sudjelovati u postupku rješavanja spora pred arbitražnim odborom za potrošačke sporove.

© 2024 MAN Importer BH d.o.o.