MAN u Bosni i Hercegovini

Propis o emisiji izduvnih gasova za postupak WLTP

Dosadašnji Novi evropski ciklus vožnje (NEDC - New European Driving Cycle) zamijenjen je Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP - Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Prednost ovog načina mjerenja jeste bolja mogućnost upoređivanja vozila zahvaljujući standardizovanim profilima vožnje i procedurama mjerenja. Osim toga, cilj strukture ispitivanja prema postupku WLTP jeste pružiti znatno realističniju sliku vrijednosti potrošnje i emisija.


Za vas smo kratko saželi najvažnije informacije:


1. Na koja MAN TGE vozila se primjenjuje postupak WLTP?

Ovaj postupak se primjenjuje samo na vozila referentne mase manje od 2610 kg, koja su homologovana prema postupku za takozvana laka teretna vozila. U ovom postupku cijelo vozilo se postavlja na ispitne valjke.

Teža vozila trenutačno nisu obuhvaćena ovim postupkom. Ona se homologuju prema postupku za teška teretna vozila, a on podrazumijeva samo ispitivanje motora.

2. Od kada se postupak WLTP primjenjuje na MAN TGE vozila?

Od 1. septembra 2018. za sva nova osobna vozila je neophodno odobrenje prema postupku WLTP. Kada je riječ o MAN TGE vozilima, ovaj postupak se primjenjuje samo na kombi vozila, jer se ona registruju u kategoriji osobnih vozila (M1). Od 1. septembra 2019. za registraciju svih MAN TGE vozila neophodno je odobrenje prema postupku WLTP.

Sve varijante MAN TGE vozila modelske godine 2020. bit će homologovane prema postupku WLTP, tako da će se moći registrovati i nakon 1. septembra 2019.

Postupak WLTP se ne primjenjuje na vozila koja su registrovana prije 1. septembra 2019.

3. U kojoj mjeri se postupak WLTP primjenjuje na nadograđena i proširena vozila?

Fabričke nadogradnje i proširenja (direktna kupovina)

Kada je riječ o fabričkim nadogradnjama i proširenjima (direktna kupovina), dokaz o obaveznom ispitivanju prema postupku WLTP neophodan je za vozila modelske godine 2020. Vaš MAN partner će vam rado pružiti informacije o novim vrijednostima CO2 emisija koje važe za vaše nadograđeno vozilo.

Kupovina preko posrednika

Kada je riječ o nadogradnjama šasije koje su obavljene nakon isporuke iz fabrike, ali prije prve registracije, ovlašteni MAN prodavač ili proizvođač koji je obavio nadogradnju odredit će CO2 vrijednosti pomoću alata za računanje koji kompanija MAN daje na raspolaganje.

Prije 1. septembra 2019., vozila sa nadogradnjom ili proširenjima koja su homologovana prema postupku NEDC mogu se i dalje registrovati bez ikakvih problema i nisu zahvaćena prelaskom na novi postupak. Nakon 1. septembra 2019., vozila koja su homologovana prema postupku NEDC mogu se registrovati samo uz odobrenje za izuzeće koje se treba zatražiti.