MAN Azərbaycanda

Çıxış məlumatı

Redaktor

"Improtex Trucks & Buses" LLC
Official Importer of MAN Truck & Bus SE in Azerbaijan
Salyan Highway,15th km
Baku AZ1063, Azerbaijan

Tel: +994 (12) 448 02 00 ext. 1000
Fax: +994 (12) 448 03 00

info@az.man-mn.com


Qeyd

Bu veb saytdakı məlumatlar daim olaraq yoxlanılır və yenilənir. Nə provayder, nə də "Improtex Trucks & Buses" LLC hiperlinklər vasitəsi ilə istinad olunan veb saytların aktuallığına, düzgünlüyünə və məzmun tamlığına və ya zəmanətinə görə məsuliyyət daşımır.

Bu veb saytın məzmunu və strukturu müəllif hüquqları ilə qorunur. Məlumatların diferensasiyası, xüsusən mətnlərin, onların hissələrinin və ya şəkillərinin istifadəsi başqa bir şəkildə açıq istinad olunmadığı təqdirdə MAN Truck & Bus SE-nin əvvəlcədən razılığı tələb olunur.

"Improtex Trucks & Buses" LLC istehlakçı arbitraj orqanı qarşısında mübahisələrin həlli prosedurunda iştirak etmək istəmir və ya öhdəlçilik daşımır.

© 2024 "Improtex Trucks & Buses" LLC