MAN Azərbaycanda

Tullantı qazı üzrə qanunvericilik WLTP

Əvvəlki NEFZ (Yeni Avropa sürüş dövrü) WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) ilə əvəz olunacaq. Bu ölçmə metodunun üstünlükləri daha yaxşı müqayisə olunma ilə xarakterizə olunur ki, bu da vahid hərəkət profilləri və ölçmə prosedurları ilə həyata keçirilir. Bundan əlavə, WLTP-nin test quruluşu istehlak və tullantı qazı səviyyəsinin daha real təsvirini nəzərdə tutur.


Sizin üçün ən vacib məlumatları qısaca ümumiləşdirdik:


1. WLTP hansı MAN TGE tətbiq olunur?

Bu yalnız, Light-Duty-prosedurası ilə sertifikatlaşdırılan və istinad kütləsi 2610 kq-dən az olan vasitələrə şamil olunur. Bu prosedur zamanı nəqliyyat vasitəsi tam şəkildə dinamometrin şassisi üzərində olmalıdır.

Ağır çəkili nəqliyyat vasitələri hazırda əhatə olunmur. Onlar Heavy-Duty-prosedurası ilə sertifikatlaşdırılır və bu zaman dinamometrin üzərinə yalnız mühərrik çıxarılır.

2. Nə zamandan WLTP MAN TGE tətbiq olunacaq?

01 Sentyabr 2018 tarixindən etibarən bütün yeni avtomobillər WLTP-ə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmalıdır. MAN TGE-yə ilk növbədə avtomobil qeydiyyatı (M1) olduğu üçün Kombi seriyasına şamil olunacaqdır. 01 Sentyabr 2019 tarixindən etibarən bütün MAN TGE nəqliyyat vasitələri WLTP tərəfindən sertifikatlaşdırılmalıdır.

2020-ci il MAN TGE modelinin bütün variantları WLTP-ə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılıb və bu səbəbdən də 1 Sentyabr 2019-ci il tarixindən sonra onlara şamil oluna bilər.

1 Sentyabr 2019-ci il tarixindən əvvəl qeydiyyatdan keçmiş nəqliyyat vasitələrinə WLTP şamil olunmur.

3. Nəqliyyat vasitəsinin qoşqu və əlavələrinə WLTP nə dərəcədə şamil olunur?

Qoşqu və əlavələr ilə istehsal (tək hesab-faktura)

Qoşqu və əlavələr zavoddan nəqliyyatın üzərində olarsa (tək hesab-faktura) WLTP-a uyğun olaraq müəyyənləşdirmə sənədi tələbi 2020-ci il modeli nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilir. Sizin MAN tərəfdaşınız avtomobiliniz üçün yeni CO2 dəyəri haqqında sizi məmnuniyyətlə məlumatlandıracaq.

İki hesab-faktura

Zavod çatdırılmasından sonra avtomobilinizə quraşdırılmış əlavələr üçün, ilkin qeydiyyatdan öncə, cavabdeh MAN təchizatçı və ya korpus istehsalçısı, MAN tərəfindən təqdim olunan hesablama vasitəsi ilə CO2 dəyərlərini hesablayır.

1 Sentyabr 2019 tarixinə qədər NEFZ sertifikatlı nəqliyyat vasitələri qoşqu və əlavələr üçün hələ də problemsiz qəbul oluna bilər və keçid onlara təsir göstərməyəcəkdir. 1 Sentyabr 2019-ci il tarixindən etibarən NEFZ uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış avtomobil yalnız bir xüsusi bir icazə çərçivəsində təsdiqlənə bilər.