Spoľahlivá poruchová služba a pomoc pri neplánovaných výpadkoch: Záruka mobility

Záruka mobility MAN je v plnom rozsahu súčasť servisného balíka MAN TopUsed.

  • Asistenčná služba na mieste
  • Odtiahnutie do najbližšieho servisného miesta MAN
  • Prípadne poskytnutie náhradného vozidla alebo paušálu za výpadok

Všetky informácie o záruke mobility MAN